Uzman Psikolog Kadromuz - Hiwellapp.com

Psikologlarımız

Neslihan Çalışkan

Neslihan Çalışkan

%100 bursla okuduğu Özyeğin Üniversitesi'nde Psikoloji lisansını 2016'da onur derecesiyle tamamlamıştır. MEB İtalyan Hükümeti bursunu kazanarak gittiği İtalya Bergamo Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden 110/110 tam puan ve "distinction" yani en yüksek başarı derecesiyle 2018'de mezun oldu. Eş zamanlı olarak Erasmus+ Bursunu kazanarak İngiltere’de University of Northampton’da Prof. Jane Callaghan süpervizörlüğünde stajını tamamladı. MEF Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Doçent Dr. Banu Çankaya ile birlikte 'Mindfulness ve Duygu Düzenleme' üzerinde çalışmakta ve bir kitap bölümü yazmaktadırlar. MEF Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Kalitatif Psikoloji (Qualitative Psychology) dersini vermektedir. Dr. Emel Stroup’un verdiği, Beck yönelimli BDT eğitimini ve Prof. Dr. Gonca Soygüt’ten Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni aldı. Bu yönelimler ile yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Gonca Küçüktetik

Gonca Küçüktetik

Budapeşte'de, ülkenin en köklü üniversitesi olan ELTE Üniversitesi’nde 2009 yılında İnsan Davranışları Filolojisi alanında lisansını, akabinde Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında çift ana dalda yüksek lisansını bölüm birincilikleri ile tamamlamıştır. Her bireyin öznel ve özgün ilkesi ile; Dinamik Odaklı Bütüncül Psikoterapi ekolünü benimser. Tamamladığı eğitimlerden bazıları: Bütüncül Psikoterapi (860 Saat), Masterson Yönelimli Psikoterapi, Kernberg’in Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi (isEFT onaylı), Hipnoterapi Eğitimi. İngilizce dilinde terapi yapmaya yetkindir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Ecem Merdin Dede

Ecem Merdin Dede

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı bursu ile kazanmıştır ve bölüm üçüncüsü olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Şubat 2018’de mezun olmuştur. Kişinin ihtiyacına göre birçok terapi tekniğinden yararlanmakta, danışan-terapist ilişkisini ve kişinin biyopsikososyal bir varlık olduğunu ön planda tutarak bütüncül bir yaklaşımla çalışmaktadır. Mesleğinin bir gereği olarak devamlı gelişmeye önem vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlı olarak hizmet vermektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Irmak Erbaydar

Irmak Erbaydar

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Hollanda'da bulunan University of Groningen'de Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde aldıktan sonra Dr. Emel Stroup’un verdiği, Beck yönelimli BDT Terapi becerileri, BDT’nin depresyon, anksiyete ve obsesif-kompülsif bozukluk tedavilerinde kullanılmasına dair eğitimleri ve Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni aldı. Halen Sanat Psikoterapileri Derneği adına Doç. Dr. Nurhan Eren tarafından düzenlenen iki yıllık Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Psikodinamik Dışavurumcu Sanat Terapileri eğitimine devam etmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nün depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozukluklarının tedavi ve rehabilitasyonunda sanat psikoterapilerinin kullanıldığı Sosyal Psikiyatri Servisi’nde araştırma asistanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Klodin Değirmenci

Klodin Değirmenci

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji alanında tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi yüksek lisansından mezun oldu. Yüksek lisansı boyunca Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle yoğun süpervizyon altında seanslar yürüterek klinik stajını tamamladı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli kurum ve projelerde gönüllü olarak çalıştı. Ayrıca, Theraplay Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ve Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitimlerini tamamladı. Bu terapi modellerinden faydalanarak çocuk, çift, aile ve bireylerle çalışmalarına devam etmektedir. Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin Travma Komitesi’nde aktif olarak görev almaktadır.

 • Uzman Psikolog
Aynur Kayar

Aynur Kayar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ikincilikle mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Oyun Terapisi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında yüz yüze ve online psikoterapi hizmeti vermiştir. Buna ek olarak Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi Temel Düzey Eğitimini tamamlamıştır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Melda Öztürk

Melda Öztürk

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin hemen sonrasında yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yaptı. Tez çalışmasını travmatik yaşam olayları ve alkol/madde kullanımı üzerine tamamladı. Yüksek lisans eğitimi esnasında önce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı. Daha sonra yaklaşık 4 sene mülteci ve göç alanında bir sivil toplum kuruluşunda çalışarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup seansları yaptı. Burada özellikle travmatik yaşam deneyimleri bulunan bireyler ile çalıştı. Klinik yaklaşımı psikodinamik temelli olup, Şema Terapi modeli ve tekniklerinden de yararlanmaktadır. Sanat Terapisine duyduğu ilgi sebebiyle bu alanda da eğitimler almıştır. Şu anda online olarak terapi çalışmalarını yetişkinlerle sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Stephan Aras Suna

Stephan Aras Suna

California State University of Fullerton’da Psikoloji Lisans eğitimimi tamamlamanin ardından, İstanbul Okan Üniversitesinde Psikoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında 2 adet Yüksek Lisans yaptı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpasa Hastanesi’nde Mart 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında Uzman Klinik Psikolog olarak görev aldı. Kısa Süreli Çözüm Odaklı terapi eğitimi almıştır. Cinsel Terapi Eğitimi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi aldı. Türkiye Ve Dünya’da Yaygın Olarak Kullanılan Yasa Dışı Maddeler Ve Bağımlılıkları” başlıklı proje ile klinik psikoloji yüksek lisansından mezun oldu. Hem Türkçe hem de İngilizce terapi yapmakta. Eklektik terapi yaklaşımı ile yetiskinlerle terapi çalışmalarını yürütmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Kıymet Kırlı Başoğul

Kıymet Kırlı Başoğul

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini  2016 yılında yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Depresyon, Stresli Yaşam Olayları, Risk Faktörleri ve Aile Ortamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında GATA psikiyatri kliniğinde; yüksek lisans eğitimi sırasında 7 ay boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve özel bir danışmanlık merkezinde uzmanlık stajını tamamladı. Mezun olduktan sonra Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü olarak psikoterapi hizmeti verdi. Lisans ve yüksek lisans eğitimine ek olarak PSİKE İstanbul’un 8 ay süren Psikanalize Giriş Semineri’ni, Kln. Psk. Hakan Kızıltan’ın İleri Düzey Dinamik Terapi eğitimini, Kln. Psk. Bahattin Göktan’ın Süre Sınırlı Psikanalitik Psikoterapi eğitimini, Prof. Dr. Tevfika İkiz’in Rorschach ve TAT test eğitimini tamamladı. Yetişkinler danışanlara dinamik yönelimli psikoterapi hizmeti vermektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Tuğçe Turanlar

Tuğçe Turanlar

Burslu okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden (İngilizce) onur derecesi ile bir sene erken mezun olan Tuğçe Turanlar, Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını “ Travmatik yaşantının affedicilik ve anlam arayışına etkisi; kişilik özellikleri ve romantik ilişkiler açısından incelenmesi” çalışması ile tamamlamış olup ikinci uzmanlığının İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler bölümünde tez aşamasındadır. Prof. Dr. Metehan Irak’ın kurmuş olduğu, Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarında yarı zamanlı olarak 2 yıl çalışmıştır. 2016 yılında 450 saatlik (300 saat teori, 30 saat süpervizyon, 120 saat uygulama) İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı sertifika programını tamamladı. Süpervizyonu ise Aile ve Çift Terapisti olan Psikoterapist Funda Baysal’dan aldı. Psikodinamik yaklaşımı benimseyip BDT gibi diğer terapi ekollerinden de faydalanmaktadır. Kendi analizine ve süpervizyon almaya devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Zeynep Başar

Zeynep Başar

Psikoloji lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bölüm birincisi olarak tamamlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından mezun olmuştur. Klinik stajını süpervizyon eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BÜPAM) üniversite öğrencileri ve çocuklarla gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans tezi kapsamında İstanbul95 projesinde gönüllü çalışmıştır. Yetişkinlere psikodinamik temelli bireysel terapi hizmeti vermektedir. Ek olarak, Kısa Süreli Çözüm Odaklı terapi eğitimi almıştır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Dicle Cayman

Dicle Cayman

Uzman Klinik Psikolog Dicle Cayman, Psikoloji lisansını Yeditepe Üniversitesi’nde YÖK burslu olarak tamamladı. Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını ise İngiltere’de bulunan University of South Wales’da kısmi burslu olarak tamamladı. Burada Cognitive Behavioural Therapy (CBT) temelli psikoterapi eğitimi gördü. Yaklaşık bir yıl boyunca kendi terapi sürecinden geçmek ile birlikte, analitik temelli grup süpervizyona da katılım sağladı. Halihazırda projektif test ve psikoterapi eğitimlerine katılmaya devam ederek, mesleki gelişimini sürdürmektedir. Aktif olarak bilimsel araştırmalara katılmakla beraber İngilizce ve/veya Türkçe makaleler yazmaktadır. Tamamladığı eğitimler doğrultusunda, pandemi dönemi boyunca ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı yaklaşım kullanarak, online terapi ile seanslarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Büşra Koç

Büşra Koç

Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin çeşitli bölümlerinde 8 ay boyunca klinik stajını sürdürmüştür. Yürütülen birçok araştırmada görev almış, yüksek lisans tezini “Duygulara Yönelik İnançlar ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi” araştırmasıyla tamamlamıştır. Özel klinikler ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almıştır. Hâlihazırda bireysel psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Gizem Beydemir

Gizem Beydemir

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İngiltere Londra Kingston Üniversitesinde tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı aldı. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çözüm Odaklı ve EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi tamamladığı ve uzmanlaştığı bazı çalışma alanlarıdır. Yetişkinlerle bütüncül bir yaklaşım ile terapi süreçleri ilerletmekte, çocuk ve ergen kolunda meslektaşlarına eğitimler vermekte. İngilizce terapi ilerletme konusunda yeterliliğe sahiptir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Ümran Mutlu

Ümran Mutlu

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş ardından Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi Teorik Eğitimini almış ve süpervizyonlara katılmıştır. Ayrıca, Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimleri almıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde danışanın özellik ve ihtiyaçlarına göre kullanacağı yöntemi belirlemektedir. Çocuk ve yetişkin danışanları ile bireysel seanslar yürütmeye devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Leyla Arslan

Leyla Arslan

2007 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi sonrası Davranış Bilimleri Enstitüsünde Asistant Psikolog olarak çalışarak bir çok deneyimli terapistle seanslara eşlik etti. 2012 yılında birincilikle Türkiye'deki ilk Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programına girdi. Yüksek lisans çalışmaları süresince yoğun canlı süpervizyon sonrasında bireysel, çift ve aile terapisi alanlarında uzmanlaşarak Uzman Çift ve Aile Terapisti ünvanını aldı ve 2014 yılında mezun oldu. Bir süre Sabancı Üniversitesi'nde danışman olarak hizmet verdikten sonra serbest çalışmaya başlayarak, ilişki ve çift terapisi, aile içi çatışmalar, ilişki terapisi üzerinde çalışmalarına devam etti. Evli ve bir çocuk annesidir.

 • Uzman Psikolog
Ece Öztürk

Ece Öztürk

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Bu program kapsamında üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti vermiştir. 2018 yılında I.P.I - Uluslararası Z. Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimine devam etmektedir. Yetişkinler ile psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarını çevrimiçi sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Burcu Zeynep Alper

Burcu Zeynep Alper

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Bölümünden yüksek şeref öğrencisi unvanıyla 2014 yılında mezun oldu. Hemen sonrasında Universiteit Leiden Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Özel Altın Aile Danışma Merkezi’nde başladığı iş hayatını Dünya Doktorları Derneği’nde sürdürdü. Yurtdışındaki göçmenlerle çalışmaya devam eden Zeynep Alper, bireysel terapi hizmetlerini de sürdürmekte.

 • Uzman Klinik Psikolog
Seda Dönmez

Seda Dönmez

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini 2014 yılında tamamladı. Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Anaokullarında farklı düzeylerde ayrılma kaygısı yaşayan çocukların aile ortamları, annelerinin kaygı düzeyleri ve anne-çocuk bağlanma örüntüleri açısından incelenmesi” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Eğitimleri sırasında danışmanlık merkezleri, anaokulu ve hastane gibi kurumlarda staj yaptı. Nilüfer Devecigil tarafından Deneyimsel Oyun Terapisi, Dr. Bryon Norton’ dan Deneyimsel Oyun Terapisinde Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları ile Oyuncakların Sembolik Anlamları, ve Psike İstanbul’un 8 ay süren Psikanalize Giriş Seminerleri eğitimini tamamladı. Ebeveyn danışmanlığı, çocuk ve ergen psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Ceylin Candaş

Ceylin Candaş

İsviçre Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı Üniversite’de Klinik Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim süreci sırasında çeşitli kurumlarda gönüllü psikolog rolüyle görev aldı. Ardından Cenevre Üniversite Hastanesi Psikiyatri departmanında stajyer klinik psikolog olarak çalıştı. Çeşitli terapi eğitimlerini tamamlamış olup, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Sirem Özen Rıza

Sirem Özen Rıza

%100 burslu okuduğu Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans eğitimini burslu yüksek onur derecesiyle tamamladı Lisans eğitimi sırasında 2 yıl boyunca Işık Üniversitesi “Affective Cognition Research Group” araştırma asistanlığı yaptı. Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını “Evli bireylerin bilişsel duygu düzenleme stratejileri, evlilik doyumları ve psikolojik iyilik halleri” konu başlıklı tez çalışması ile 2016 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi boyunca, Bilfen Eğitim Kurumları’nda ve Sabancı Üniversitesi BAGEM bünyesinde psikolog olarak görev aldı. Halihazırda yetişkinlerle bireysel psikoterapi seanslarını Bilişsel Davranışçı ve Şema Terapi yaklaşımlarını benimseyerek sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Merve Çalış

Merve Çalış

Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlamış, ardından Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 8 ay süre ile staj yapmıştır. Ergen ve yetişkin psikoterapilerine yönelik birçok eğitim almıştır. Rorschach ve TAT uygulayıcısıdır. Psikodinamik ekol çerçevesinde ergen ve yetişkin bireylerle çalışmaktadır. Çalışma alanları; yeme bozuklukları, depresif şikayetler, kaygı bozuklukları, kendini ifade etme güçlükleri, ilişki problemleri, öfke, kayıp ve yas, özgüven eksikliği, takıntılar, yetişkinliğe geçişle ilgili zorluklar, stres ve travma.

 • Uzman Klinik Psikolog
Aslıhan Akbel Çelikörs

Aslıhan Akbel Çelikörs

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini ve Klinik Psikoloji lisansüstü eğitimimi tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı eğitimler aldı ve süpervizör gözetiminde danışan takibinde bulundu. Şu an 16 yaş üzeri danışanları ile görüşmelerine ağırlıklı olarak EMDR Terapisi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi ile devam etmektedir. Çalışma alanları arasında Depresyon, Anksiyete, Sınav Kaygısı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Atak, ve Fibromiyalji yer almaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Deniz Çakmakçı

Deniz Çakmakçı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Queen Mary Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını "Nesiller arası travma aktarımında sosyal ve genetik perspektifler" bitirme tezi ile başarıyla tamamladı. Chance UK’de Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi ekolleriyle çalışarak süpervizyon aldı. Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk ve Ergen psikolojisi, Dikkat Eksikliği,Travma Psikolojisi ve Spor Psikolojisi üzerine çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde terapi sağlayabilmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Zülal İnce

Zülal İnce

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalında kişilik bozuklukları ve oyun bağımlılığına ilişkin çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını kazanmıştır. Farklı klinik ve kurumlarda çocuk - ebeveyn danışmanlığı gerçekleştirmiş, aynı zamanda Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde (gönüllü) ve özel bir klinikte genç yetişkinlerle terapi hizmeti yürütmüştür. Çocuk ve ebeveynlere yönelik online danışmanlık; genç yetişkin ve yetişkinlerle ise Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ekolleriyle online psikoterapi gerçekleştirmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Merve Karagöz

Merve Karagöz

Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü 4 senelik lisans eğitim programını 3 senede bitirerek erken mezun olmaya hak kazandı. Daha sonra İstanbul Kent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un önderliğinde kurulan Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini ''Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Cinsel Doyum ve Cinsel Özgüven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi'' üzerine yazdığı tez ile tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazandı.Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies - EABCT)'nin eğitim standartlarına göre düzenlenen ''Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT)'' eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen “International Society for Schema Therapy (ISST)’’ onaylı Şema Terapi Sertifikasyonu Eğitimleri’ni tamamladı. Türk Psikologlar Derneği'nden Temel Travma Psikolojisi Eğitimi aldı.

 • Uzman Klinik Psikolog
Beste Kabakaş

Beste Kabakaş

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) lisans bölümünden onur derecesi ile 2014 yılında mezun olduktan sonra, Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını da 3.79 ortalama ile 2016’da tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2012-2014 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 2 yıl boyunca staj yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görevli olarak bulundu. Uzmanlık eğitimi boyunca ve sonrasında Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi , Çocuk ve Ergenlerde Kısa süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerinin teori ve süpervizyon aşamalarını tamamladı. Bunlara ek olarak Çocuk Değerlendirme Paketi Testleri, Projektif Testler(CAT,TAT, D10, Loisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, FAT , Beier Cümle Tamamlama (Çocuk ve Yetişkin), Wısc-4 Zeka Testi, Denver 2 Gelişim Testi, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Gelişim Envanteri)gibi psikolojik testlerin uygulama yeterliliğini kazandı. İstanbul’da çocuk- ergen ve yetişkin alanında danışan görmeye devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Cemre Eker

Cemre Eker

Cemre Eker, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra Kingston Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca çeşitli psikoterapi merkezlerinde, okullarda, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır. Bunların yanı sıra Wisc-IV ve CAS gibi global ölçeklerin de eğitimini alarak birçok farklı kurumda testörlük yapmıştır. Ölüm ve Yas, Hasta ve Hastalık Psikolojisi gibi farklı eğitimleri başarıyla tamamlamış olmakla birlikte Bilinçli Farkındalık(Mindfulness) ve Öz Şefkatli Farkındalık (Self-Compassion Focused Therapy) gibi yurt dışı eğitimlerine de düzenli olarak katılarak kendini bu alanlarda da geliştirmiştir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Feyza Melis Kösoğlu

Feyza Melis Kösoğlu

Uzman Klinik Psikolog Feyza Melis Kösoğlu İtalyan Lisesi mezunudur. YÖK bursu ile kazandığı Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Lisans eğitimini ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp, Yüksek Onur derecesi ile mezun olmuştur. Tez konusu Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerde Keder, Psikolojik Dayanıklılık ve Travma Sonrası Gelişim’in İlişkisi’dir. Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı kapsamında Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi ve Hürriyet Kültür Merkezi’nde psikolog olarak görev almıştır. Meslek hayatı boyunca psikodinamik yaklaşım temelli süpervizyon almıştır. İlişkisel psikodinamik temelinde eklektik terapi yaklaşımı ile çalışmalarını yürütmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Berat Keskin

Berat Keskin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümüne başlamış ve yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Tezinde ise toplumsal cinsiyet konusu ile klinik psikoloji alanını bir arada çalışmıştır. Lisans ve yüksek lisans dönemleri boyunca Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi, Özel Fransız Lape Hastanesi gibi farklı hastanelerde klinik alanda staj yapma fırsatı bulmuştur. Gönüllü olarak ODTÜ Klinik Psikoloji laboratuvarında çalışmıştır. Psikanalitik yönelimle yetişkinlere terapi vermektedir. Rorschah ve TAT projektif test eğitimlerine Rorschah ve Projektif Testler Derneği’nde Prof. Dr. Tevfika İkiz ile beraber devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Suna Kudun

Suna Kudun

Psikoloji lisansını Özyeğin üniversitesinde tamamlamıştır. Gönüllü olarak birçok toplum kuruluşunda yer almaktadır. İngiltere'de bulunan Bournemouth Üniversitesinde Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlayıp uzmanlığını almıştır. Tezini Ergenlikte Anoreksia Nevroza için Aile Bazlı Tedavinin Etkinliği üzerine yazmıştır. Yaklaşım olarak bilimsel ve kanıta dayalı yaklaşımlar doğrultusunda eğitimler almıştır ve uygulamaktadır. ISST onaylı Şema Terapi eğitimini ve Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ın Bilişsel Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Esra Cebbar

Esra Cebbar

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Lösev’de gönüllü olarak çalışmaya başlamıştır. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca çocuk ve yetişkin değerlendirme testleri ve cinsel terapi eğimini de bu dönemde tamamlamıştır. Yetişkin ve ergenlerle depresyon, yaygın kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik, somatizasyon, cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, fobiler üzerine Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde çalışmaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Elif Bayramoğlu

Elif Bayramoğlu

Tam burslu olarak girmiş olduğu Doğuş Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden, üniversite ikinciliği ve fen-edebiyat fakültesi birinciliği dereceleri ile mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimini Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan burslu olarak almıştır. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon eğitimini ve Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Seansların ve hayatının içindeki farkındalığı arttırmak amacıyla Ezgi Yaşa’nın mentorlüğünde Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)’nı ve Prof. Dr. Zümra Atalay yürütücülüğünde Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT)’nı tamamlamıştır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Stephanie Tasilaridis

Stephanie Tasilaridis

Temel Psikoloji lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. International Society for Schema Therapy onaylı Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Birçok psikolojik değerlendirme testinin uygulayıcısıdır. Yetişkinlerle çalışmalarında Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Mindfulness, Sanat Terapisi gibi ekolleri kullanırken; çocuk ve ergenlerle Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Dışavurumucu Sanat Terapisi, BDT ve Şema ekollerinde çalışmaya devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Sezil Tombul

Sezil Tombul

Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldığı sırada North Carolina at Greensboro Üniversitesi’nde exchange imkanı bularak lisans hayatını bitirmeye hak kazandı ve Üsküdar Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini, “Yüksek Lisans Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu teziyle tamamladı. Klinik stajını NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde yaptı. IPSOS Araştırma ve Danışmanlık merkezinde 4 yıl boyunca medikal projeler yürüttü.

 • Uzman Klinik Psikolog
Nilsu Kaçar

Nilsu Kaçar

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiş, Okan Üniversitesinde Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını bitirerek Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Yüksek Lisans sürecinde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi ile bilişsel davranışçı terapist olmaya hak kazanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde Aile Danışmanlığı Sertifika Programına katılmıştır ve Aile Danışmanı ünvanına sahiptir. Çocuk-ergen ve yetişkin psikoterapilerine yönelik birçok eğitim almıştır. MMPI ve WISCR-IV uygulayıcısıdır. Halihazırda bireysel ve çiftlere yönelik psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Büke Türkgil

Büke Türkgil

Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü ‘Çocukluk çağı travmaları olan yetişkinlerde çocukluk çağı travmaları, ruminatif düşünce biçimi ve umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi’ konulu bitirme tezi ile tamamlayarak uzmanlığını aldı. Eğitim hayatı boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Sevgi evlerinde, özel bir okulda ve özel bir danışmanlık merkezinde uzun süre boyunca staj yaptı. Ek olarak Kartal Kadın Danışma Merkezinde gönüllü çalışarak psikolojik destek verdi. Bu süreçte farklı yaşlardan, farklı kültürlerden insanlarla çalışma fırsatı buldu. Çok sayıda eğitime ek olarak terapi süreçlerinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi teknikleriyle danışanlarına destek vermeye devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Görkem Gözde Cengiz

Görkem Gözde Cengiz

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş, ardından Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Nöropsikolojik Değerlendirme eğitimi alarak tezini ' Sosyal kaygı, bağlanma, aleksitimi ve aleksitimi düzeylerinde nöropsikolojik performans arasındaki ilişkiler' üzerine yazmıştır. Eğitimi süresince akademik çalışmaların yanı sıra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde klinik stajını tamamlamış ve çeşitli terapi merkezlerinde psikoterapi yapmıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra Varoluşçu Analiz eğitimine başlamış, işaret dili eğitimi almış ve süpervizyonlar eşliğinde danışan görmeye devam etmiştir. Halihazırda bir dernekte psikoterapist olarak görev almakta, ergenlere ve yetişkinlere psikodinamik ekolde terapi hizmeti vermektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Gülşah Tekmil Işın

Gülşah Tekmil Işın

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın, 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniği’nde yatan hastalarla vaka çalışması ve test çalışmalarına katılarak stajını yaptı. 2016-2019 yılları arasında Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Ebeveyn tutumları, bilişsel duygu düzenleme stratejileri, anksiyete duyarlılığı ve anksiyete duyarlılığında nöropsikolojik performans“ başlıklı tez çalışması ile birlikte yüksek onur derecesiyle tamamladı. Uzmanlık eğitimi sürecinde, dokuz ay boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde ve özel danışmanlık merkezinde stajını tamamladı. Aynı zamanda, hem psikanalitik hem de bilişsel ve davranışçı terapi ekolünde psikoterapi çalışmalarını süpervizyon eşliğinde sürdürdü. Lisans ve uzmanlık eğitimlerine ek olarak, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert tarafından Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi ve Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi eğitimini ve Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR eğitimini tamamladı. Yetişkin danışanlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Anıl Demircioğlu

Anıl Demircioğlu

Beykent Üniversitesi'nde psikoloji lisansını 2013'te tamamladıktan sonra, İngiltere Hertfordshire Üniversitesi (University of Hertfordshire) Klinik Psikolojide Araştırma (Research in Clinical Psychology) Yüksek Lisans bölümünden “takdir derecesi” ile 2017 yılında mezun oldu. Yüksek lisans tezini “Obsesif-Kompulsif Bozukluk Belirtileri Taşıyan Katılımcılarda Aleksitimi, İğrenme, İçsel Farkındalık ve İçsel Duyarlılık” üzerine yazan uzmanımız, lisans eğitimi boyunca Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi ve Psikomer Psikiyatri Merkezi’nde gönüllü stajyer olarak deneyim kazandı. 2019 senesinde İstanbul Üniversitesinde Çocuk Gelişimi lisans eğitimine de başlayarak farklı alanlarda yetkinlik kazanmaya devam etmektedir. 2017 yılından bu yana çeşitli klinik ve hastanelerde psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Tilbe Çankaya

Tilbe Çankaya

Maltepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans eğitimini bitirmiş olan Tilbe Çankaya, Üsküdar Üniversitesinde okuduğu Klinik Psikoloji Yüksek lisans programıyla da Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Lisans döneminde çeşitli hastanelerde gönüllü olarak yaptığı çalışmalar sayesinde lisans döneminden beri psikiyatrik rahatsızlıkları gözlemleme ve yetişkinlerle görüşme şansını elde etmiştir. Lisans döneminde Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde gönüllü olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresinde NP Beyin Hastanelerinde 2 yıl boyunca gönüllü olarak obsesif kompülsif bozukluk, anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluk, özgül fobiler, panik atak, bipolar, trikotillomani, öfke problemleri, beden dismorfik bozukluğu ve depresyon gibi konularda çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince NP Beyin Hastanelerinde yatarak tedavi gören danışanlar ile görüşmüştür. Aynı zamanda lisans döneminde Eşlik Psikoloji/ Masterson Enstitüsü Türkiye’de gönüllü çalışarak danışan terapist ilişkisini gözlemleme şansı bulmuştur.

 • Uzman Klinik Psikolog
Duygu Sarıçiçek

Duygu Sarıçiçek

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji lisans programını tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi yüksek lisansından mezun oldu. Özyeğin Üniversitesi’nde bulunan ilişki araştırma laboratuvarında anne-çocuk ilişkilerini etkileyen faktörler (Güvenli Çember Projesi) adlı bir araştırmada çalıştı. Yüksek lisans boyunca Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi’nde çift ve aile seansları yürüttü ve yoğun süpervizyon eşliğinde tamamladı. Çalışmalarına duygu odaklı çift terapisi, ailelerle kısa süreli çözüm odaklı terapi ve oyun terapisi uygulayarak devam etmektedir.

 • Uzman Psikolog
Aslı Tanel

Aslı Tanel

Uzman Klinik Psikolog & Sosyolog Aslı Tanel, Yeditepe Ünversitesi tam burslu İngilizce Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında pek çok psikolojik danışmanlık merkezinde staj yapmış, Avrupa Birliği’nin bir projesinde araştırma görevlisi olarak çalışmış, Polonya’da bulunan Krakow şehrinde Erasmus programı kapsamında eğitim almıştır. İtalya'da bulunan Bergamo Üniversitesi'nde Bireyler, Aileler ve Şirketler için Klinik Psikoloji yüksek lisans programı 110/110 tam puan ve yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Yüksek lisans bitirme tezinde online arkadaşlık uygulamaları, yakın ilişkilerde yaşantılar, duygu düzenleme güçlüğü ve sınırdurum kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Aktif olarak yetişkinlerle psikodinamik odaklı ve çiftlerle Gottman Çift Terapisi odaklı çalışmaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Cansın Alsancak

Cansın Alsancak

İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji anadal, medya&iletişim yandal programlarını onur derecesiyle tamamlamıştır. Aynı zamanda lisans sürecinde Humanite Psikiyatri ve Özel Fransız Lape hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında, yüksek lisans derecesi almak üzere Londra’ya gitmiş ve yüksek lisans derecesini King’s College London’da ‘Mental Health Studies’ (klinik psikoloji) alanında tamamlamıştır. Tezini Prof Edmund Sonuga-Barke süpervizörlüğünde erkek ve kız çocuklarındaki dikkat ve hiperaktivite problemlerinin farklılıkları üzerine yazmıştır. Bu süreçte Maudsley Hastanesi’nde (Londra) Dr. Florian Ruths’un yürütmekte olduğunu Mindfulness Based Group Therapy (Farkındalık Terapisi) programında psikolog asistan olarak staj yapmıştır. Şu anda da aktif olarak yetişkinlerle online seans yapmaya devam etmektedir. Yetişkinlerde TAT, MMPI ve Nöropsikolojiik değerlendirme envanteri uygulayıcısıyken çocuklarda ise WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) uygulayıcısıdır. Klinik yaklaşımı bilişsel terapidir fakat Şema Terapi modeli ve Gestalt terapi tekniklerinden de yararlanmaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Ayşe Beyza İnce Çolak

Ayşe Beyza İnce Çolak

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede klinik psikoloji alanında öfke yönetimi konulu teziyle yüksek lisansını tamamlayarak uzman unvanını almıştır. Çeşitli eğitim programlarından “Şema terapi eğitimi”, “Diyalektik davranışçı terapi eğitimi”, “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Farkındalık temelli stres azaltma programı”, ve “Evlilik-çift-cinsel terapi eğitimi” gördü. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttükleri klinik psikolojisi doktora programında öğrenim görmekte ve yetişkin psikoterapist uzmanı olarak çalışmaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Alara Candan Yağcı

Alara Candan Yağcı

Kanada’nın Bishop's Üniversitesi'nde Psikoloji (Uygulamalı Psikoloji konsantrasyonu ile) lisans programını onur derecesiyle tamamlayarak, 4 senelik eğitim programını 3 senede bitirmeye hak kazandı. Türkiye’ye döndükten sonra uzmanlığını 3.81/4.00 ortalama ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde (Tezli/İngilizce) tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog unvanına hak kazandı. Yüksek lisans süresince hastane stajı kapsamında danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Tezini ise; iş yeri depresyonu ve tükenmişlik sendromunun beyaz yakalı çalışanların performansı üzerindeki ilişkisi üzerine tamamladı. Akabinde çeşitli kurum ve derneklerde görev aldı. En nihai amacı ulaşabildiği kadar insana ulaşmak ve hayatlarına dokunabilmek olduğundan, birçok alanı kapsayan ve geniş̧ kitlelere ulaşmasını sağlayacak ek eğitimler aldı ve almaya da devam etmekte.

 • Uzman Klinik Psikolog
Yağmur Türkyılmaz

Yağmur Türkyılmaz

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından ‘Çocukluk Çağı Travmaları ve Flört Şiddeti Arasındaki İlişki: Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin Aracı Rolü’ adlı uzmanlık tezini tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Prof.Dr. Gonca Soygüt’ten ISST onaylı şema terapi eğitimini tamamlamış olup halen süpervizyon aşamasındadır. Uma Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) hala klinik psikolog olarak seanslarına devam etmekte.

 • Uzman Klinik Psikolog
Nurbanu Perişan Ubuz

Nurbanu Perişan Ubuz

İngilizce Psikoloji bölümünü tam burslu ve derece ile Fatih Üniversitesi’nde tamamlayarak devamında Maltepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır. Uzmanlık stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. Ergen ve Yetişkin terapileri üzerine çalışmaktadır. Yüksek lisans terapi eğitimi ve süpervizyonu Bilişsel Davranışçı Terapi üzerinedir. Ayrıca Prof. Gonca Soygüt’ den 7 ay Şema Terapi Eğitimi, Yrd.Doç.Dr. Nevin Dölek ‘den Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Kim Psikoloji’den Logo Terapi eğitimi almıştır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Sertan Ambarcı

Sertan Ambarcı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını 2016'da tamamladı. Her iki okuldan da “onur öğrencisi” olarak, yüksek lisans hastane stajından “yüksek başarı belgesi” alarak mezun oldu. Tezini “kaygı ve saldırganlık” üzerine yazan uzmanımız 2015 yılından bu yana çeşitli kliniklerde psikoterapi uyguladı ve çeşitli spor kulüplerinde sporcu ve ailelerine danışmanlık verdi. Halihazırda İzmir'de Uzman Klinik Psikolog olarak psikoterapi, seminer ve eğitim çalışmalarına devam etmekte.

 • Uzman Klinik Psikolog
Eda Yılmaz

Eda Yılmaz

Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam burslu olarak başladığı Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın yetişkin modülünde tamamladı. Uzmanlık eğitimi esnasında başladığı ISST (International Society for Schema Therapy) onaylı Şema Terapi eğitiminin teori ve süpervizyon aşamalarını tamamladı. İstanbul ve Kocaeli’de yetişkin danışanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Elif Kurt

Elif Kurt

%100 bursla okuduğu Yeditepe Üniversitesi psikoloji ve antropoloji bölümlerini onur derecesiyle tamamladıktan sonra, Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından onur derecesiyle mezun olmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin çeşitli bölümlerinde 8 ay boyunca klinik stajını sürdürmüştür. Yüksek lisans tezini “İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları Bünyesinde Suriyeli Mültecilere Destek Veren Psikologların Mesleki Deneyimlerinin Niteliksel Yöntemle Araştırılması” ile tamamlamıştır. Öğrenci olduğu dönem boyunca farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yer almıştır. Bir dernekte gönüllü olarak psikoterapist olarak çalışmaktadır. Yetişkinler ile psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Beyza Durmuşoğlu Irmak

Beyza Durmuşoğlu Irmak

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Psikodinamik, Pozitif Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlı süpervizyonlar almıştır. Psikoloji İstanbul tarafından uluslararası geçerliliği olan Gottman Çift Terapisi Eğtiminin 1. ve 2. Düzeyini ve PACT enstitiüsü onaylı Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşımın temel eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılından bu yana bireysel psikoterapi, aile ve çift terapisi alanında çalışmaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Gamze Özden

Gamze Özden

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak uzmanlığını aldı. Özel Fransız Lape Hastanesinde klinik stajını tamamladı. Eğitim hayatı süresince hem akademik hem de alanla ilgili çeşitli projelerde gönüllü olarak çalıştı. 2018 yılından beri yetişkinler ile bireysel psikoterapi seanslarını devam ettirmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Yağmur Vardar

Yağmur Vardar

Özyeğin Üniversitesi psikoloji lisansını tamamlamıştır. İngiltere’de bulunan Bournemouth University klinik psikoloji tezli yüksek lisansını başarıyla tamamlayarak uzmanlığını almıştır ve tezini Şema Terapi’nin psikolojik sorunların tedavisindeki etkinliği üzerine yazmıştır. İngiltere’de kaldığı süre boyunca araştırma görevlisi olarak Bournemouth University’de çalışmıştır. Dr. Robert Gebka’nın 8 haftalık Mindfulness (bilinçli farkındalık) Temelli Stres Azaltma programına ve Dr. Kristin Neff tarafından verilen Özşefkat eğitimine katılmıştır. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon eğitimini ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimini almıştır. British Psychological Society, International Society of Schema Therapy, Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Emre Ayata

Emre Ayata

İstanbul’da, 1990 yılında doğan klinik psikolog Emre Ayata, Yeditepe Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü yarı burslu olarak bitirdikten sonra Kent Üniversitesi'nde depresyon hakkında literatür taraması projesi yaparak klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Ergen ve yetişkinlerle travma, depresyon, anksiyete, fobi ve obsesyon gibi konular üzerine çalışmaktadır. Ayrıca EMDR uygulayıcısı sertifikası bulunmaktadır. EMDR eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden, Emre Konuk ve Asena Yurtsever’den almıştır. Psikiyatrist Dr. Tuba Olgun’dan süpervizyon ve psikodinamik yönelimli terapi eğitimi almaya devam etmektedir. Bilişsel davranışçı terapi eğitimini ise uzmanlık eğitimi sırasında Kent Üniversitesi’nden almıştır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Ezgi Taşdemir

Ezgi Taşdemir

Psikoloji lisansını 2015 yılında İstanbul Arel Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede 2015 yılında klinik psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Lisans eğitimi bittikten sonra ise engelli bireylerle çalışmak için Polonya’ya Avrupa Birliği Gönüllüsü olarak gitmiştir. Yüksek lisans programında Psikodinamik Terapi ağırlıklı bir eğitim alıp, bu ekolde süpervizyon süreçlerini tamamlamakla birlikte “Psikologlarla Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Dayanıklılık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı tezi ile klinik psikolog unvanını almıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul’da olan bir belediyede çalışarak çocuk, ergen ve yetişkinlere, danışanın ihtiyacını kıstas alarak bütüncül, ağırlıklı olarak psikodinamik ekolde psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Emel Vatansever

Emel Vatansever

Emel Vatansever, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli hastanelerde, psikiyatri kliniklerinde (Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi) ve okullarda (Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi, Özel Yeni Dünyalar Anaokulu) stajlar yapmıştır. Psikanalitik ve dinamik terapi ekolleriyle başladığı uzmanlık hayatına, 2018-2020 yıllarında tamamladığı Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi ile birlikte Varoluşçu Terapiyi de ekleyerek devam etmektedir. 2017 yılından beri yetişkinlerle bireysel psikoterapi seanslarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Belce İnanç

Belce İnanç

Sabancı Üniversitesi’nde Psikoloji lisans programını tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından İngiltere’ye giderek Bournemouth University’de Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayıp, uzmanlığını almıştır. Tezini, majör depresyonun tedavisinde kullanılan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Davranış Etkinleştirme yöntemlerinin etkililiğini karşılaştırma üzerine yazmıştır. Çalıştığı yaklaşım ve ekollerin bilimsel açıdan kanıta dayalı olmasına önem verdiği için Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi’ni ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi’ni almıştır. Bunlara ek olarak, Prof. Dr. Zümra Atalay’dan MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) ve MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi) eğitimlerini almıştır. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) yaklaşımına hakimdir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Berrin Hande Yıldız

Berrin Hande Yıldız

Berrin Hande Yıldız Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü İngilizce temelli olarak kazandı. Yüksek lisans eğitimini tamamlayıp klinik psikoloji uzmanlığını almak için İngilterede kabul aldığı okullardan biri olan Bournemouth Universitesi’ni seçti. Yarı yarıya başarı bursuyla kazandığı Foundations of Clinical Psychology bölümünü tamamlayarak başarıyla mezun oldu. Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) eğitimini tamamladı. Bunun yanında olumsuz olarak değerlendirdiğimiz içsel yaşantılarımızı düzeltmeye değil, onlara temas edip hissettirdiği huzursuzlukla beraber hayatımızda onlara yer vermeyi amaçlayan üçüncü dalga terapi modellerinden olan Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimini almıştır. Kabul ve kararlılık terapisinin öncüllerinden olan “ânla temas (mindfulness)” egzersizlerini de seanslarında kullanmaktadır. ISST onaylı Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi eğitimine hala devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Damla Tükten

Damla Tükten

Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümününden onur derecesiyle mezun oldu, ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimini “İç Güdümlü ve Dış Güdümlü Dindarlığın Şiddet Eğilimi Üzerindeki Etkisi ve Duygu Düzenlemenin Aracı Etkisi” konulu teziyle 2019 yılında tamamlamıştır. Reem Nöropsikiyatri Merkezi, Özel Fransız Lape Hastanesi’nde stajlarını yaptı. MMPI, Boşanma ve Yas ile Psikoterapi Çalışması eğitimlerini tamamladı. Yetişkinlerle, Bilişsel-Davranışçı Terapi yönelimiyle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Sena Alaçam

Sena Alaçam

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümünde burslu olarak bir dönem erken tamamladı. Yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını “Evli Bireylerde Evlilik Doyumu Aldatma Eğilimi ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” adlı tez çalışmasının ardından başarılı bir şekilde tamamladı. Uluslararası onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Hakan Türkçapar’dan aldı. Bilişsel ve Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimini ise Türk Psikologlar Derneğinde, Öget Öktem’den aldı. Bunların yanı sıra yüksek lisans eğitimi boyunca çok kıymetli psikiyatrist ve psikologlardan birçok terapi ekolüne yönelik süpervizyonlar alarak terapilerini yürüttü. Birçok danışanla ve birçok psikolojik ve psikopatolojik rahatsızlıklarla aktif bir biçimde çalışma fırsatı olmuştur.

 • Uzman Klinik Psikolog
Cemre Ayhan Sönmezgil

Cemre Ayhan Sönmezgil

2015 yılında lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak ve sosyoloji yan dalı yaparak tamamladı. Yüksek lisansını Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ‘Mesleki Tükenmişliğin Psikopatoloji, İnanç ve Kontrol Odağı Yönünden Değerlendirilmesi’ başlıklı tezi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Yüksek lisansının ardından Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Çözüm Odaklı Terapi eğitimini, Nöropsikoloji eğitimini, Psikodinamik Terapiler eğitimini ve Çocuk Odaklı Oyun Terapisi eğitimini tamamladı. Şu an özel bir kurumda uzman psikolog olarak çalışmakta ve klinik uygulamalarına devam etmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Berna Tefenlili

Berna Tefenlili

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca TEGV ‘de gönüllü olarak çalışmıştır.Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape astanesi ve NP Beyin hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlayan bir kurumda Uzman Psikolog olarak görev almıştır. Klinik yaklaşımı Psikodinamik yönelimli olup aynı zamanda Varoluşçu Psikoterapi tekniklerinden de yararlanmaktadır. Bu alanlarda eğitimlerine devam etmekte olup, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Tuğba Özgen

Tuğba Özgen

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini 2016 yılında tamamladı. Arel Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programından “Sağlık çalışanlarında algılanan stres, psikolojik dayanıklılık ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeyini yordama gücü” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimini, Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından Şema Terapi eğitimini, Nilüfer Devecigil tarafından Deneyimsel Oyun Terapisini ve Nevin Dölek tarafından Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerine ek TPD tarafından verilen MMPI test eğitimini tamamladı. Eğitimleri sürecinde özel danışmanlık merkezlerinde ve anaokullarında çalıştı. Yetişkin danışanlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Başak Gizem Hayta

Başak Gizem Hayta

İzmir Yaşar Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans bölümünü %100 bursla bitirmiştir. Eğitim süreci boyunca profesyonel olarak sporculuk kariyerine devam etmiştir. Daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlayarak Aile Danışmanı unvanına hak kazanmıştır. Daha sonrasında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Sporun Riskli Davranışlar, Psikolojik Sağlamlık ve Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tez konusuyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. Ergen ve yetişkin bireysel terapi, aile ve çift terapisi alanlarında hizmet vermektedir. Buna ek olarak, profesyonel sporculara danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Uzman Klinik Psikolog
Gizem Kıyıcı

Gizem Kıyıcı

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji ve Klinik Psikoloji bölümlerini tamamlamıştır. Ölüm ve Yas Terapisi Eğitimini tamamlamıştır. Uygulayıcı Sertifikalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile terapi seanslarını yürütmekte ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ekolünden yararlanmaktadır. Çocuklar için Zeka Ölçeği olan WISC4 testinin uygulayıcısıdır. Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısıdır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) uygulama ve yorumlama sertifikası vardır.

 • Uzman Klinik Psikolog
Başlayın