Adile Adil Sarıtaş

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Adile Adil Sarıtaş lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında İstanbul’da özel psikoterapi merkezinde bir yıl staj yaptı, İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Nöropsikoloji Laboratuvarında altı ay gönüllü staj yaptı ve hastaları değerlendirme ve rapor hazırlama sürecinde aktif görev aldı. Klinik stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapmıştır. “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını “Türkı̇ye’dekı̇ Göçmenlerde; Adaptasyon, Çok Kültürlü Kı̇şı̇lı̇k, Travma Sonrası Büyüme Ve Ruhsal Belı̇rtı̇ler Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesı̇” başlıklı tezini sunarak almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca süpervizyon eşliğinde yetişkinlerle psikoterapi süreci yürütmüştür. Psikanalitik Psikoterapi ile ilgilenmektedir ve bu alanda yoğunlaşan seminer ve eğitim programlarına katılmakta ve bu yaklaşımın paralelinde yetişkin bireylerle bireysel psikoterapi çalışmalarını yüz yüze ve online olarak sürdürmektedir. Çalışma alanlarından bazıları; depresyon, travma, istismar, ilişkisel problemler, kaygı bozuklukları, kayıp ve yas süreçleri, göç ve uyum sorunlarıdır.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları

Depresyon

Duygudurum Bozuklukları

EMDR

Fobi

Göçmen / Expat Sorunları

İlişki Sorunları

Kaygı

Kayıp ve Yas

Nöropsikolojik testler

Öfke Yönetimi

Özgüven Problemleri

Şema Terapi

Travma ve TSSB

Uyum Problemleri

Ayrılma Kaygısı


Eğitim

Uludağ Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Maltepe Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, 2015, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul.

• Rorschach Test Eğitimi, 2015, Dr. Songül Bozkurt, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul.

• Nöropsikolojik Testler Eğitimi, 2015, Uzman.Psk. Şükriye Akça Kalem, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul.

• Şema Terapi Teorik Eğitim Modülü, 2015-2016, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Ankara.

• Nöropsikolojik Değerlendirme 1.Modül, 2016, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

• EMDR Terapisi 1.Düzey eğitimi, 2021, Uzm.Psk. Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

• Süpervizyon, Psikiyatrist Hülya Deniz, 2019 yılından beri devam etmektedir.

• Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi, Uzman Klinik ve Sağlık Psikoloğu Gonca Küçüktetik & Hiwell, 2022

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.