Değersizlik Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Gelecek Kaygısı Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Özgüven Problemleri Performans Kaygısı Sınav Kaygısı Sosyal Fobi Stres Suçluluk Duygusu Yetersizlik

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ikincilikle mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Oyun Terapisi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında yüz yüze ve online psikoterapi hizmeti vermiştir. Buna ek olarak Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Şema Terapi Temel Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV), MOXO Türkiye’den MOXO Dikkat Performans Testi uygulayıcı sertifikalarını almıştır.

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi- Hacettepe Üniversitesi (Süpervizör: Doç. Dr. Zeynep Tüzün)

• Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) Onaylı Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi Sertifikası- Şema Terapi Enstitüsü (Eğitmen: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak)

• Psychological First Aid Course Certificate- Johns Hopkins University

• Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19 Course Certificate- University of Toronto

• Oyun Terapisi Eğitimi- Hacettepe Üniversitesi (Eğitimi veren: Prof. Dr. Ferhunde Öktem)

• Öz Şefkatin Gücü: Duygusal Dayanıklılık Eğitimi Katılım Belgesi- Walk of Life (Eğitmenler: Dr. Christopher Germer ve Dr. Kristin Neff)

• Duygulanım Düzenleme Eğitimi Katılım Belgesi- Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Eğitmen: Doç. Dr. Sevginar Vatan)

• Mindfulness and Well-being: Living with Balance and Ease Course Certificate- Rice University

• Foundations of Mindfulness Course Certificate- Rice University

• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Sertifikası- Türk Psikologlar Derneği

• İşaret Dili Programı Kurs Bitirme Belgesi- Ankara-Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Şubat 2017)

• MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Sertifikası- MOXO Türkiye

• Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV) Sertifikası- Türk Psikologlar Derneği

• Çocuk Hakları, İhmal ve İstismarı: Sorumluluklarımızı Biliyor Muyuz? Paneli Katılım Belgesi- Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Çocukta Resim Analizi ve Yorumlama Semineri Katılım Belgesi- ODTÜ Çocuk Aklım Topluluğu (Mayıs 2016)

• Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans Course on Research Ethics (TCPS 2: CORE) Sertifikası (Nisan 2016

• Duygulanım Düzenleme Uygulamacı Eğitimi Sertifikası (Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Eğitmen: Doç. Dr. Sevginar Vatan)

• Kriz ,Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi Katılım Belgesi - Başkent Psikoloji Atölyesi

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.