Hakkında

Özel Sainte-Pulchérie Fransız lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) programında eğitimine devam etti. Lisans eğitimi boyunca Erasmus+ kapmasında 6 ay boyunca Fransa’da Université Paul-Valéry Montpellier’de Psikoloji eğitimini sürdürdü. Bunun dışında çeşitli araştırmalarda asistanlık görevi aldı. Yağmur Çocuklar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çocuk ve ergen popülasyonla ilgili, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin psikiyatri polikliniğinde yetişkin popülasyonla ilgili stajlarını tamamladı. Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Fransa Büyükelçiliği’nin “Yüksek lisans Üstün Başarı Bursu”na seçilerek Fransa’da Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etti.Fransa’da, “I.M.E La Boisnière” isimli eğitim ve rehabilitasyon merkezinde otizm spektrum bozukluğu, mental retardasyon, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve bazı genetik rahatsızlıklara sahip çocuk ergenlerle çalıştı. Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours hastanesinin pediatri servisindeki “C.A.M.S.P.” isimli erken medikososyal tanı merkezi bünyesinde 0-6 yaş grubu çocuklarla çalıştı. Burada, prematüre doğum, çeşitli genetik rahatsızlıklar, davranım bozukluğu, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim bozukluğu vbg patolojilerle ilgili çalışmalarda bulundu. WPPSI-IV, Brunet-Lézine ve Griffith’s gibi ölçekleri uyguladı. Bunların yanı sıra sistemik aile terapilerinde de yer aldı. Yüksek lisans eğitimini, ergen ve genç yetişkin popülasyonda sosyal medya bağımlılığını inceleyen “Siber bağımlıların profilleri: sosyal medya bağımlılığı olan bir grubun, olmayan bir grupla, depresyon ve duygu düzenleme becerileri ışığında karşılaştırılması” ve 0-6 yaş çocuk profilini inceleyen “Psikolojik ölçüm testlerinin erken medikososyal tanı merkezlerinde kullanımı üzerine bir vaka analizi” konulu iki ayrı tez yazarak başarıyla tamamlamıştır. Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Uzmanlık

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluklar
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Yeme Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Özgül Fobiler
 • Sosyal Anksiyete
 • Bağımlılık
 • İlişki Problemleri
 • Öfke Kontrol Problemleri
 • Ebeveyn Danışmanlığı
 • Sınav Kaygısı
 • Çocuk-Ergen Patolojileri

Eğitim

Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi- Psikoloji

Yüksek Lisans

Université de Tours- Klinik Psikoloji

Seminerler ve Konferanslar

 • Bağımlılığa Yaklaşım eğitimi- Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ekibinden
 • Sanat Terapi eğitimi- İstanbul Üniversitesi bünyesinde, Uzm.Psk. Gülsüm Türkeli
 • Çocuk Ergen Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimi- Poem Psikoloji bünyesinde, Doç.Dr. Vahdet Görmez
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimi- Çatı Psikoloji bünyesinde, Uzman Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Bakay
 • Filial Terapi eğitimi- Çatı Psikoloji bünyesinde, Dr. Mary Fry
 • Projektif Testler (Rorschach- TAT- CAT)- Université de Tours bünyesinde

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.