Uzman Klinik Psikolog Büşra Topcuoğlu

Büşra Topcuoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Kaygı Kayıp ve Yas Kimlik Karmaşası Çocukluk Çağı Travmaları Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri

Eğitim

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde ve Ankara Şizofreni ile Yaşama ve Destekleme Derneği’nde yoğunluklu olarak bipolar, depresyon ve şizofreni tanısı olan kişilerle görüşmeler ve gözlemler yaparak stajlarını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Odtü Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde bir buçuk yıl (150 seans) psikanalitik yönelimli terapi süpervizyonu eşliğinde terapist olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimini “Panik Bozukluğu Olan Genç Yetişkinlerin Öznel ve İlişkisel Deneyimleri: Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. İki buçuk yıldır yüz yüze ve online psikananalitik yönelimli terapi süpervizyonu eşliğinde danışan görmekte ve kendi psikanaliz sürecine devam etmektedir. Psikanalitik terapi kişilerin sorunlarına geçici ve kestime çözümler sunmak yerine, dile getirilen sorunların altındaki bilinçdışı motivasyonları, güncel sorunların geçmiş yaşantılarla bağlantıları ve kökenlerini, belirtilerin kişinin öznel hikayesindeki yerini, işlevini ve anlamını keşfetmeyi amaçlar. Çoğunlukla serbest çağrışım yönteminin kullanıldığı süreç sonunda kişiler yaşamlarında kendilerine dair köklü değişiklikler yapmayı seçebilmektedir.

Çalışma Alanları

Panik Bozukluk Fobi Depresyon İlişki Sorunları Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Kendini Tanıma Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik Yeme Bozuklukları Olumsuz Anılar ve Deneyimler Mükemmelliyetçilik Duygudurum Bozuklukları Değersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikanalitik Yönelimli Terapi Eğitimi- ODTÜ (2019-2022)
 • Kişisel Psikanaliz ve Süpervizyon- Psikanalist/ Klinik Psk.Dr. Yağmur Ar Karcı (2019-Halen)
 • Psikanaliz Seminerleri- Freud-Lacan Psikanaliz Derneği (Dernek Üyesi)- (2018-Halen)
 • Bırakmak Onaylamak Değildir- Prof. Dr. Clothilde Leguil (2022)
 • Kapadokya İlkbahar Psikanaliz Buluşmaları -Freud-Lacan Psikanaliz Derneği (2021)
 • Psikanalitik Psikopatolojiye Giriş- Dr. Pınar Arslantürk (2021)
 • Psikanalizde Dürtü- Prof. Dr. Marie Christine Laznik & Prof. Dr. Christian Hoffmann (2021)
 • Psikanalizde Baba Nedir? -Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği (2021)
 • Bir Vakayı Düşünmek ve Yazmak Üzerine Söyleyişi- Dr. Pınar Arslantürk (2021)
 • Psikanalizde Düşlem- Prof.Dr.Christian Hoffmann, Dr.Pınar Arslantürk & Dr.Fiona Faraci (2020)
 • 12. İntiharı Önleme Günü Sempozyumu- Freud-Lacan Psikanaliz Derneği (2019)
 • Toplum ve Şizofreni Sempozyumu-Şizofreni Dernekler Federasyonu (2018)
 • Bilişsel Psikoloji Sempozyumu- Hacettepe Üniversitesi (2018)
 • Nesne İlişkileri/La Relation d’objet”- Freud-Lacan Psikanaliz Derneği (2018)
 • Lacanyen Psikanaliz Sempozyumu: Söylem ve Dil- Freud-Lacan Psikanaliz Derneği (2018)
 • Haftalık Lacanyen Psikanaliz Toplantıları- Düşünbil (2018)
 • “Travmatik Olaylarla Başa Çıkma Eğitimi” ODTÜ (2016)
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği & Hiwell, 2022