Edasu Tabanoğlu

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör
Depresyon Fobi Kaygı Kendini İfade Etme Güçlükleri Sosyal Kaygı

Hakkında

Lisans eğitimini 2020 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kliniklerde, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü stajlarına devam etmiş, klinik psikoloji alanında gözlem yapma ve tecrübe kazanma fırsatı bulmuştur. Yüksek Lisans eğitimi boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (PUAM) Dr. Psikolog Özge Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ’dan Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli süpervizyon alarak hem çevrimiçi hem yüz yüze danışan takibi yapmıştır. 2021 yılında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon, Yeme Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları eğitimlerini tamamlamıştır.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları

Akran Zorbalığı

Aldatma

Ani Duygusal Değişimler

Bağlanma Sorunları

Baş Etme Becerileri

Bilinçli Farkındalık

Boşanma

Cinsel İstismar

Cinsellik

Çocukluk Çağı Travmaları

Değersizlik

Dissosiyatif Bozukluklar

Duygu Düzenleme Güçlüğü

Duygudurum Bozuklukları

Duygusal Yeme

Dürtü Kontrol (Bozukluğu)

Erteleme Davranışı

Evlilik İçi Çatışmalar

Evlilik ve Evlilik Öncesi Konular

Flört Şiddeti

Gelecek Kaygısı

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

İsteksizlik

İstifleme

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kaçınma

Kadınların Psikolojik Sorunları

Kariyer Danışmanlığı

Kayıp ve Yas

Kendine Değer Verme

Kendini Tanıma

Kıskançlık

Kilo Kaybı

Kimlik Karmaşası

Kişilik Bozukluğu

Kriz Yönetimi

Mobbing

Motivasyon Sorunları

Mutsuzluk

Mükemmelliyetçilik

Narsistik Kişilik

Negatif Düşünceler

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Olumsuz Anılar ve Deneyimler

Öfke Yönetimi

Özgüven Problemleri

Özşefkat

Panik Bozukluk

Performans Kaygısı

Sağlık Kaygısı

Sezgisel Yeme

Sınav Kaygısı

Sınır Kişilik

Sosyal Beceri

Sosyal Fobi

Stres

Şiddet ve İstismar

Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri

Travma ve TSSB

Tükenmişlik

Unutkanlık

Uyku veya Uykusuzluk

Yabancılaşma

Yalnızlık

Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Yetersizlik

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar


Eğitim

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Ebru Şalcıoğlu, DATEM, 8 ay

• Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon, Dr. Psikolog Özge ŞAHİN – İzmir Ekonomi Üniversitesi, 60 saat

• Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ – İzmir Ekonomi Üniversitesi, 48 saat

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.