Fatıma Nurefşan Yumuşak

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör
Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Gelecek Kaygısı Hamilelik Sonrası Depresyon İletişim Problemleri İlişki Sorunları Kaçınma Kaygı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kişilik Bozukluğu Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sınav Kaygısı Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Tükenmişlik Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik Özgüven

Hakkında

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans programını tamamlamıştır ve sonrasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, uzmanlığını almıştır. Tezini “Duygu Düzenleme Güçlüğü Ve Duygusal Tepkiselliğin Psikolojik Belirtiler ile İlişkisi” üzerine yazmıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan Uluslararası Şema Terapi Derneği onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan uluslararası onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Beceri eğitimini, Prof. Dr. Zümra Atalay’dan Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi eğitimini almıştır. Bunlara ek olarak, Prof. Dr. Fatma Işıl Bilican Yurteri’den dersini aldığı Diyalektik Davranışçı Terapi ekolüne hakimdir. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında öğrenimine devam etmekte ve yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir.

Eğitim

İstanbul Şehir Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Psikopatoloji ve Staj Sertifikası, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

• Cognitive Assessment System (CAS), İstanbul Üniversitesi

• BDT Temel Teori Eğitimi (1. Modül), Hakan Türkçapar, POEM

• BDT Beceri Eğitimi (2. Modül), Hakan Türkçapar, POEM

• Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi- Prof. Dr. Zümra Atalay

• Şema Terapi Eğitimi, Gonca Soygüt Pekak, Şema Terapi Enstitüsü

• Şema Terapi Süpervizyonu, Safiye Yinelek, Şema Terapi Enstitüsü, Devam Ediyor

• Gessel Gelişim Testi, Bahçe Testi, Cattell 2A Testi, Peabody Kelime Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Draw A Person, Koppitz İnsan Çizim Testi, Aile Çiz Testi, Ağaç Testi. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Çocuklar İçin Anksiyete Ölçeği, Çocuklar İçin DEHB Ölçeği, Çocuklar İçin Sosyal Fobi Ölçeği, Psikoterap-ist

• Pedagojik Formasyon Sertifikası, Gebze Üniversitesi

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.