Irmak Erbaydar

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Hollanda'da bulunan University of Groningen'de Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde aldıktan sonra Dr. Emel Stroup’un verdiği, Beck yönelimli BDT Terapi becerileri, BDT’nin depresyon, anksiyete ve obsesif-kompülsif bozukluk tedavilerinde kullanılmasına dair eğitimleri ve Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni aldı. Halen Sanat Psikoterapileri Derneği adına Doç. Dr. Nurhan Eren tarafından düzenlenen iki yıllık Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Psikodinamik Dışavurumcu Sanat Terapileri eğitimine devam etmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nün depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozukluklarının tedavi ve rehabilitasyonunda sanat psikoterapilerinin kullanıldığı Sosyal Psikiyatri Servisi’nde araştırma asistanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Bağlanma Sorunları

Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon

Fobi

İlişki Sorunları

Kaygı

Kayıp ve Yas

Narsistik Kişilik

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Öfke Yönetimi

Panik Bozukluk

Sosyal Fobi

Stres

Şema Terapi

Tükenmişlik

Borderline Kişilik Bozukluğu

Dikkat Eksikliği


Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

University of Groningen

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme

• Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması

• Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması

• Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması

• ISST onaylı Şema Terapi Eğitimi

• Sanat Psikoterapileri Derneği adına Dr. Nurhan Eren tarafından verilen 2 yıllık Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Sanat Psikoterapileri Eğitimi (Halen)

• “Ruhsal Yapının Oluşumu, Bozuklukları ve Tedavi Yolları: Psikososyal Tedavi Yaklaşımı”, Doç. Dr. Nurhan Eren

• “Dünyada ve Ülkemizde Sanatın Bir Tedavi Yöntemi Olarak Gelişimi, Psikoterapide Yeri ve İşlevi”, Doç. Dr. Nurhan Eren

• “Yaratıcılık Kuramları ve Yaratma Süreci", Doç. Dr. Nurhan Eren - Bihter Yasemin Adalı

• “Simgesel Sistemlerin Oluşumu", Doç. Dr. Nurhan Eren

• “Narsisizm Kuramına Giriş ve Yaratıcılığın Psikoantropolojisi", Klinik Psikolog Hakan Kızıltan

• “Sanatın Psikiyatride Kullanımının Dayandığı Temel Kuramlar - I Psikoanalitik Kuram: Yansıtma, Yüceltme, Sembolizasyon", Doç. Dr. Nurhan Eren

• “Ruhsal Bozuklukların Semiyolojisi, Psikopatolojisi ve Klinik Görünüm", Doç. Dr. Neşe Direk

• “Psikotik Bozukluklar ve Psikososyal Kayıplar", Prof. Dr. Alp Üçok

• “Sanatın Psikiyatride Kullanımının Dayandığı Temeller - II - Nesne İlişkileri ve Kendilik Psikolojisi: Temel Kavramlar", Doç. Dr. Nurhan Eren

• “Kişilik Bozuklukları, Psikososyal ve İlişkisel Sorunlar", Doç. Dr. Nurhan Eren

• “Bilgi İşleme Süreçlerine Genel Bakış: Bilişsel İşlevlerin Ruhsal Yapılanmadaki Karşılıklı Etkileşimleri", Dr. Öğretim Üyesi Deniz Büyükgök

• “Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu", Sanat Psikoterapileri Derneği - Müzik Terapi Derneği

• “Online Sanat Psikoterapisi, Sınırlılıklar ve Avantajlar", Seda Karakaya

• “Varoluşçu-Hümanistik Terapi", Klinik Psikolog İdil Cemre Öztep

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.