Seda Cingöz

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji (İngilizce) bölümünü onur derecesi ile tamamladıktan sonra T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitiminde, ''Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Psikolojik Belirtiler: Öz-Şefkatin Aracı Rolü'' adlı tez çalışmasını gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ile T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama Birimi’nde, yetişkin odaklı psikoterapi seanslarını gerçekleştirmiştir ve bu süreçten sonra devam ettiği Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile yetişkin danışanlarla çalışmaya halen devam etmektedir. Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüsü (EFTA-TIC) üyesi olan Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Sistemik Yaklaşım yönelimli olan Aile ve Çift Terapisi Eğitimi’ne halen devam etmektedir, çiftler ve aileler ile çalışmaktadır. Fransız Lape Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aile İletişim Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Çift ve Aile Terapisi Derneği'nde (ÇATED) komite başkanlığı yapmaktadır.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları

Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon

Fobi

Gelecek Kaygısı

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

Kaygı

Mükemmelliyetçilik

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Özgüven Problemleri

Panik Bozukluk

Bedenselleştirme-Somatizasyon

Sosyal Fobi

Stres

Şema Terapi

Yetersizlik


Eğitim

Maltepe Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

İstanbul Okan Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi – Çift ve Aile Terapisi Eğitimi – 2 yıl

• İlişkilerin Nörobiyolojisi Semineri - Dr. Mona DeKoven Fishbane

• Medikal Aile Terapisi Prensipleri ve Pratik Uygulamaları Eğitici Eğitimi – Dr. Öğr. Üye. Senem Zeytinoğlu Saydam - 2 gün

• Pozitif Psikoloji Araçları Çalışması – Psk. Dr. Nesteren Gazioğlu

• Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Klinik Psikolog Dr. Burcu Sevim

• Çift, Aile ve Bireysel Terapide Online Terapi Nasıl Yürütülür? Semineri – Klinik Psikolog Emre Konuk

• Göç, Kimlik ve Aile Sempozyumu – Çift ve Aile Terapisi Derneği

• TOÇEV 2. Uluslararası Ergenlik Kongresi

• Aile içi Şiddet ve Çift Terapisi Atölye Çalışması – Prof. Dr. Sandra Stith

• Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Klinik Psikolog Neşe Uluşan - 4 ay

• Stres, Travma ve Psikolojik Sağlamlığın Nöropsikanalizi Atölye Çalışması - Dr. Anna Scarnà

• Eş Seçimi Bir Tesadüf mü? Atölye Çalışması - Çift ve Aile Terapisti, Psikolog Çiğdem Toksoy

• Mutluluk: Pozitif Psikolojiden Klinik Araçlar Atölye Çalışması - Dr. Jonah Paquette

• Çift Terapisinde ‘’Şimdi ve Burada’ya Odaklanmak’’ Semineri - Dr. Ting Liu

• Risk Altındaki Çocuklara Psikolojik Müdahale Konferansı - Prof. Dr. Amara R. Eckert

• Ailelerle Bağımlılık Üzerine Çalışma Semineri - Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti K. Naciye Ersözlü

• Çift İlişkisi ve Teknoloji Semineri - Psk. Dr. Nesteren Gazioğlu

• Risk Altındaki Ergenlerle Aile Terapisi Semineri - Uzman Lisanslı Aile ve Evlilik Terapisti Sibel Erenel

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.