XƏBƏRDARLIQ:

Müvafiq qanuna uyğun olaraq, lütfən, aşağıdakı müqavilə mətnimizi 12 pt və qalın şriftlə çap edərək oxuyun. Bundan əlavə; Veb saytımıza üzv olan və alış-veriş edən hər bir müştəri əlavə xəbərdarlığa ehtiyac olmadan aşağıda göstərilən satış müqaviləmizin bütün maddələrini oxumuş və qəbul etmiş sayılır.

Bu müqavilə 27.11.2014-cü il tarixli və 29188 saylı Rəsmi Qəzetdə dərc edilmiş Məsafəli Müqavilələr Qaydasına uyğun olaraq internet üzərindən edilən alqı-satqı müqaviləsi bağlamaq öhdəliyinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir və məqalələr aşağıdakılardır.

MADDƏ 1 – TƏRƏFLƏR
SATICI
Ticarət Adı: Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi
Ünvan: Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar /İstanbul
Satıcı E-poçt ünvanı: hello@hiwellapp.com
Vebsayt: www.hiwellapp.com

ALICI < br /> Ad – Soyad:
TR Şəxsiyyət Nömrəsi:
Vergi İdarəsi:
Vergi Nömrəsi:
Ünvan:
Telefon:
E-poçt: < / p>

MADDƏ 2 – TƏYİFLƏR

Bu müqavilənin tətbiqi və təfsiri zamanı aşağıda yazılmış şərtlər onlara yazılı izahatları ifadə etməlidir.

NAZİR: Gömrük və Ticarət Naziri,
NAZİRLİK: Gömrük və Ticarət Nazirliyi,
QANUN: 6502 saylı İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Qanunu,
TƏNZİMLƏMƏ: Məsafəli Müqavilələr Qaydası (RG:27.11.2014/29188)
XİDMƏT: Ödəniş və ya fayda müqabilində edilən və ya ediləcəyi vəd edilən malların təqdim edilməsindən başqa hər hansı istehlakçı əməliyyatının predmeti,
SATICI: Psixoloji məsləhətçi, psixoloq və klinik psixoloqlar,
ALICI: Qeyri-kommersiya və ya qeyri-peşəkar məqsədlər üçün mal və ya xidmət əldə edən, istifadə edən və ya ondan faydalanan fiziki və ya hüquqi şəxs,
SAYT: Xidmət təminatçısı qurum,
SİFARİŞÇİ: Mal və ya xidmət təminatçısı SATICInın internet saytı vasitəsilə xidmət tələb edən fiziki və ya hüquqi şəxs,
TƏRƏFLƏR: SATICI və ALICI,
MÜQAVİLƏ: SATICI ilə ALICI arasında bağlanmış bu müqavilə,
MƏHSUL: Alış-verişə tabe olan daşınar mallara və elektron mühitdə istifadə üçün hazırlanmış proqram təminatı, səs, görüntü və bənzəri qeyri-maddi mallara aiddir.

MADDƏ 3 – MÖVZU
Bu Məsafəli Satış Müqaviləsi İlkin Məlumat Formasının mövzusu ALICI tərəfindən 2012-ci il tarixində təqdim ediləcək onlayn psixoloji məsləhət xidmətinin məzmunu və satışıdır. SATICI tərəfindən SAYT. qiyməti müəyyən edilmiş qeyri-ənənəvi XİDMƏT satışıdır.

MADDƏ 4- ÖDƏNİŞ
Ödənişlər nağd şəkildə kredit/debet kartı ilə İyzico tətbiqi ilə və ya Pul köçürməsi/EFT vasitəsilə həyata keçirilir.

MADDƏ 5- LƏĞMƏ HÜQUQU
ALICI, SİTE-də təklif olunan Xidmətlə bağlı görüş vaxtından 7 (yeddi) gün əvvəl və ya 24 saata qədər, səbəb göstərmədən və cərimə ödəmədən müqavilədən imtina etmək hüququna malikdir. ALICI SİTE-də təklif olunan Xidmətlə bağlı ALICI tərəfindən ləğv edilmiş Xidmət haqqını (qəza, xəstəlik, ölüm, təbii fəlakət və s. kimi fövqəladə hallar istisna olmaqla) görüş vaxtına 24 saatdan az qalmış ödəməyə borcludur. . ALICI SATICIdan Xidmətləri almağı tələb etdiyi üçün müqavilənin predmeti xidməti təmin edir. Geri çəkilmə hüququ müqavilənin bağlandığı gündən başlayır.
SATICI istehlakçıya geri çəkilmə hüququ barədə məlumat verildiyini sübut etməyə borcludur. ALICI geri götürülməsi barədə lazımi qaydada məlumatlandırılmadıqda, geri götürmə hüququ 7 (yeddi) gün müddətinə tabe deyil. Bu müddət istənilən geri çəkilmə müddətinin bitməsindən bir il sonra başa çatır.

ALICInın geri çəkilmə hüququndan istifadə etmək iradəsini ehtiva edən bildiriş geri çəkilmə hüququnun müddəti bitməzdən əvvəl SATICIYA yazılı şəkildə göndərilməlidir. ALICIYA SAYT vasitəsilə geri çəkilmə hüququ verildiyi təqdirdə, SATICI ALICILARININ təqdim etdiyi geri götürmə tələblərinin ALICI tərəfindən qəbul edildiyini təsdiqini dərhal ALICIya ötürməlidir.
Çıxarma hüququnun müddəti bitmədən ALICInın razılığı ilə yerinə yetirilməyə başlanan XİDMƏTLƏRDƏ və elektron mühitdə anında həyata keçirilən XİDMƏTLƏRDƏ geri çəkilmə hüququ həyata keçirilmir.
ALICI istənilən vaxt və gündə SİTE-də görüş tələb edə və istənilən mütəxəssisdən görüş ala bilər. Əgər ALICI bu şəkildə görüş təyin edibsə və razılaşdırılmış gün və saatda məsləhətçi ilə görüşdə iştirak etmək istəmirsə, müalicə vaxtına 24 saat qalmışa qədər müqavilədən imtina edə və ya görüşünü dəyişdirə bilər. Bununla belə, ALICILAR dərhal görüş zamanı təklif olunan xidmətlərə görə geri çəkilmə hüquqlarından istifadə edə bilməzlər. Ani görüşlər üçün seans haqları heç bir zaman geri qaytarılmır. ALICI gələcək tarix üçün təyin edilmiş görüşlərdə maksimum iki dəfə sessiyanı ləğv etmək hüququna malikdir. Seansı iki dəfə ləğv edən müştəri eyni profil və məlumatda sessiyanı yenidən ləğv edə bilməz. Eyni şəkildə, müştəri eyni profildə üç dəfəyə qədər sessiyanı ləğv etmək hüququna malikdir. Sessiya dayandırılma şərtlərindən 24 saat əvvəl müqavilədən çıxarıla bilər. Dördüncü dəfə sessiyanı dayandırmaq istəyəndə bu vəsatət qəbul edilmir.

Sözügedən XİDMƏT ilə bağlı bütün öhdəliklər və öhdəliklər SATICIYA məxsusdur. SİTE heç bir məsuliyyət daşımır. SATICI müəyyən şərtlər daxilində internet saytında müqavilə XİDMƏTİNİN göstərilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. ALICI öz istək və şikayətlərini sayt rəhbərliyinə çatdıra bilər.

Maddə 6- ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Bu İlkin Məlumat Forması SATICI tərəfindən SAYT-dakı Xidmətləri üçün təklif olunan hər hansı məlumat/reklam/izahla bütövdür və ALICI SATICI ilə SATICI arasında bağlanmış Məsafəli Satış Müqavilənin ayrılmaz hissəsidir. ALICI, SATICI ilə bağlanacaq Məsafəli Satış Müqaviləsindəki İlkin Məlumat Forması və Xidmətlə bağlı məlumatlara görə istehlakçı qanunvericiliyi çərçivəsində hər cür sorğunu SATICIYA yönləndirməli olduğunu qəbul edir.
ALICI və SATICI bəyan edir ki, SAYT "İstehlakçının Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında" və "Elektron Ticarətin Tənzimlənməsi haqqında" Qanun çərçivəsində məsafədən müqavilənin qurulmasına vasitəçilik edən Vasitəçi Xidmət Təchizatçı ünvanına malikdir, SATICI və ALICI tərəfindən təqdim edilən məzmunu yoxlayaraq, məzmunu və ya məzmuna tabe olan Xidməti yoxlayaraq.Satışla bağlı qanunsuz fəaliyyətin və ya vəziyyətin olub-olmadığını araşdırmaq məcburiyyətində və ya məsuliyyət daşımadıqlarını qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürürlər. problem.

Tərəflər İlkin Məlumat Forması və Məsafəli Satış Müqaviləsinə uyğun olaraq Xidmətin göstərilməsindən irəli gələn bütün məsuliyyətin SATICIYA aid olduğunu qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürürlər. ALICI razılaşır ki, SAYT müstəsna olaraq SATICI adından SATICI tərəfindən təklif olunan Xidmətlərə görə haqların yığılmasına icazə verir. Bu icazənin SATICI tərəfindən ləğv edildiyi halda, SAYT Məsləhət Müqaviləsini və ya Terapiya Mərkəzi Müqaviləsini ləğv etmək və SATICInın SAYT üzvlüyünü ləğv etmək hüququna malikdir. ALICI SAYT-a Xidmətlərə görə ödəniş etməklə öz ödəniş öhdəliyini yerinə yetirməlidir.

Bu İlkin Məlumat Formasından yarana biləcək mübahisələr səbəbindən ALICI və SATICI tərəfindən hər hansı zərər, o cümlədən inzibati və məhkəmə qərarları ilə bağlı təsdiq etdiyi Üzvlük Müqaviləsi, Məsləhət Müqaviləsi. Məsafəli Satış Müqaviləsi, Onlar SİTE-nin Terapiya Mərkəzi Müqaviləsi və SAYT-dakı digər qaydalar çərçivəsində bu cür zərərlərə müraciət etmək hüququna malik olduğunu qəbul edirlər.
ALICI qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürür ki, ALICI Xidmətlə bağlı hər hansı zərər görərsə, bu vəziyyətə görə SATICI məsuliyyət daşıyacaq və SAYT heç bir məsuliyyət daşımayacaq.

SATICI SAYT vasitəsilə həyata keçiriləcək satışlarla bağlı ALICI tərəfindən ediləcək ödənişlərin SAYT tərəfindən onun adından toplanacağını qəbul edir, bəyan edir və öhdəlik götürür.
İlkin Məlumat Formasına tabe olan Xidmətlə bağlı yaranan mübahisələrdə ALICInın yaşayış məntəqəsindəki İstehlakçı Arbitraj Komitələri və ALICInın yaşayış məntəqəsindəki İstehlak Məhkəmələri Gömrük və Ticarət Nazirliyinin elan etdiyi dəyərə qədər səlahiyyətlidir.

Bu İlkin Məlumat Forması ALICI tərəfindən elektron şəkildə oxunmuş və qəbul edilmişdir.