Depressiya Testi

Depressiya testi depressiyanı yoxlamaq və onun şiddətini ölçmək üçün istifadə edilən testdir. İyirmi maddə ilə tez və asanlıqla yoxlanıla bilən uğurlu depressiya şkalasıdır.
Depressiya Testi

Yetkinlərin Diqqət Dağınıqlığı Testi

Yetkinlərin Diqqət Dağınıqlığı Testi böyüklər üçün diqqət çatışmazlığı əlamətlərini qiymətləndirən 24 sualdan ibarət psixoloji şkaladır.
Yetkinlərin Diqqət Dağınıqlığı Testi

Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu Testi

Maudsley Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu Testi obsessiyaların (məcburi düşüncələr) və kompulsiyaların (məcburi hərəkətlər) səbəb olduğu narahatlığı aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunan\ düşüncə və davranışların simptom səviyyələrini ölçən 37 sualdan ibarət psixoloji testdir.
Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu Testi

Borderline (Sərhədi Tip) Şəxsiyyət Pozuntusu Testi

Sərhədi Tip (Borderline) Şəxsiyyət Pozuntusu Testi sərhədi tip şəxsiyyət əlamətlərini ölçən 51 maddədən ibarət şkaladır. Şkaladakı maddələrə doğru-yanlış variantları ilə cavab verilir. Şkalanın son iki maddəsi birbaşa klinik nümunə götürmə ilə əlaqəli olduğundan, ümumi xal 51 maddə üzərində hesablanır. Şkaladan əldə edilən balın artması sərhədi tip şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin artmasını göstərir.
Borderline (Sərhədi Tip) Şəxsiyyət Pozuntusu Testi