Εάν θέλετε να λάβετε θεραπεία ανώνυμα όσο διατηρούνται οι εκφράσεις του προσώπου σας, μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανώνυμων δοκιμών θεραπείας συμπληρώνοντας τη φόρμα.

contact image