Ψυχολόγος, MSc Evelina Moustaka

Evelina Moustaka

Ψυχολόγος, MSc

Κατάθλιψη Ιδεοψυχαναγκασμός (OCD) Στρες Άγχος

Εκπαίδευση

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας / Απόφοιτος

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Τμήμα Ψυχολογίας / Προπτυχιακό

Σχολές Σπουδών

Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

Σχετικά με εμάς

Η Εβελίνα Μουστάκα είναι απόφοιτος ψυχολογίας του τμήματος ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (BSc), στη διάρκεια του οποίου ολοκλήρωσε τη πρακτική της άσκηση στη ΠΕΨΑΕΕ, Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό (MSc) στο Στρες και τη προαγωγή της υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τελευταίο χρόνο εργάζεται με ενήλικες στα πλαίσια της θεραπευτικής της προσέγγισης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Έχει ασχοληθεί επίσης με εφήβους στα πλαίσια της διαχείρισης του στρες των εξετάσεων και έχει δημοσιεύσει έρευνες πάνω στο τομέα, καθώς έχει προσαρμόσει στην ελληνική γλώσσα ένα εργαλείο για το σχολικό στρες. Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθεί είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΘ) και εκπαιδεύεται στην Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών στην Αθήνα. Επίσης, έχει συμμετάσχει εθελοντικά στη πανελλαδική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 παρέχοντας ψυχολογικές υπηρεσίες και έχει συνεργαστεί με ΜΚΟ στην Ελλάδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενήλικο πληθυσμό, συμμετοχή σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας και οργάνωση ομάδων ενδυνάμωσης κοινωνικών δεξιοτήτων. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη γνωστική ενδυνάμωση ατόμων τρίτης ηλικίας και έχει εξειδικευτεί σε αντίστοιχα εργαλεία αξιολόγησης της μνήμης και έχει εκπαιδευτεί σε προγράμματα πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις κρίσεων. Evelina Moustaka is a psychology graduate of the psychology department of the National and Kapodistrian University (BSc), during which she completed her internship at PEPSAEE, Panhellenic Union for Psychosocial Rehabilitation and Professional Reintegration. She has obtained a master's degree (MSc) in Stress and Health Promotion from the Medical School of the University of Athens. For the last year she has been working with adults as part of her therapeutic approach in collaboration with the Behavioral Research and Therapy Institute. She has also dealt with teenagers in the context of exam stress management and has published research in the field, as she has adapted a tool for school stress into the Greek language. The therapeutic approach he follows is Cognitive Behavioral Psychotherapy (CBT) and she is trained at the Society for Cognitive and Behavioral Studies in Athens. She has also voluntarily participated in the pan-Hellenic psychosocial support line 10306 providing psychological services and has collaborated with NGOs in Greece providing counseling services to the adult population, participating in actions to raise awareness of mental health issues and organizing groups to strengthen social skills. She has attended seminars on the cognitive empowerment of elderly people and has specialized in corresponding memory assessment tools and has been trained in first aid programs in crisis situations.

Τομείς Εξειδίκευσης

Σχέσεις συνομηλίκων Δεξιότητες Αντιμετώπισης Θέματα συμπεριφοράς ΔΕΠΥ Συναισθηματική διαταραχή Διαχείριση θυμού Αυτοπεποίθηση

Σεμινάρια και Συνέδρια

 • Εκπαίδευση στη Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών.Cognitive and Behavioral Trainee Institute of Behavioral Research and Therapy.
 • Experiential workshop "Cognitive Functions and Mental Empowerment" IASIS NGO Βιωματικό εργαστήριο "Γνωστικές Λειτουργίες και Νοητική Ενδυνάμωση" Edify CentreΚέντρο Δια Βίου Μάθησης- AMKE IASIS ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ . 1. Εκμάθηση χορήγησης γνωστικών εργαλείων 2. Υλοποίηση ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης 3. Απόκτηση θεωρητικού υπόβαθρου γνωστικών λειτουργιών
 • Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας σε καταστάσεις κρίσεων Αθήνα- Κέντρο Ημέρας ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Mental health first aid in crisis situations Athens- IASIS NGO
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών: «Θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων» από το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός». Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός
 • 20-hour educational program: "Child mental health issues and
 • of teenagers" from the Community Mental Health Center of Evangelismos Hospital
 • Παρακολούθηση 10ου Πανελλήνιου Παιδοψυχιατρικού Συνεδρίου με κεντρικό θεματικό άξονα: «Το Παιδί και ο Έφηβος σε ένα κόσμο που αλλάζει: Διεπιστημονική Προσέγγιση». Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Monitoring of the 10th Panhellenic Child Psychiatry Conference with a central theme axis: "The Child and Adolescent in a Changing World: An Interdisciplinary Approach". Faculty of Medicine, Greek Academy of Sciences.
 • Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα». Divani Caravel.
 • European Conference entitled "Building healthy relations between the two sexes". Divani Caravel.