Τι Είναι Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος; Πώς Μπορεί να Εντοπιστεί σε Νεαρή Ηλικία;

Νιώστε καλύτερα σήμερα!

Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας, όπως και οι 500.000 ευτυχισμένοι πελάτες μας.

Τι Είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος;

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι μια μακροχρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή με ισχυρή γενετική συνιστώσα που εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από έλλειψη κοινωνικής συναναστροφής και επανάληψη ενός ασυνήθιστου συνόλου αισθητικοκινητικών συμπεριφορών.

Ο όρος "διαταραχή φάσματος του αυτισμού" αναφέρεται σε ένα ευρύ σύνολο από συμπτώματα, τα οποία ποικίλουν από ελαφριά σε πιο σοβαρά.

Ακόμη και αν τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα αυτό έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα δυσφορίας, το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο1. Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο βασικότερα συμπτώματα της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού είναι οι περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες αισθησιοκινητικές συμπεριφορές, καθώς και η περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ποιά Είναι τα Συμπτώματα της Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού; (κριτήρια του DSM-5)

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM) έχει εξετάσει τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού προκειμένου να την αναγνωρίσει ως ψυχολογική διαταραχή, να τη διακρίνει από άλλες διαταραχές και να παρέχει την κατάλληλη θεραπεία.

Τα δύο βασικά αυτά συμπτώματα πρέπει να αρχίσουν στην παιδική ηλικία και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του ατόμου για να δοθεί η διάγνωση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού2.

Σχετικά με την επιρροή στη λειτουργικότητα, για να καταστεί σαφέστερο, σκεφτείτε πώς η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα του ατόμου , την επαγγελματική ζωή και τις κοινωνικές σχέσεις του.

Έλλειψη Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης

Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού συμμετέχουν λιγότερο συναισθηματικά όταν συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στο κοινωνικό σύνολο2. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ένα συγκεκριμένο φάσμα σε τομείς στους οποίους παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως τα συναισθηματικά και κοινωνικά ζητήματα. Μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, όπως το να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με άλλους, να μην μοιράζονται τα ενδιαφέροντα ή τα συναισθήματά τους και να αδυνατούν να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά.

Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να δυσκολεύονται με δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας2. Τα συμπτώματα αυτά είναι επίσης παρόντα εντός ενός συγκεκριμένου εύρους, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του φάσματος του αυτισμού. Ενδέχεται να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως αδυναμία λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας, ασυνήθιστη επικοινωνία μέσω της βλεμματικής επαφής και της γλώσσας του σώματος, αδυναμία κατανόησης και χρήσης χειρονομιών, πλήρη έλλειψη ή ανεπάρκεια σε χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου και ελάχιστη ή καθόλου συνεννόηση.

Τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να δυσκολεύονται με τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων, καθώς και με την κατανόησή τους2. Οι συμπεριφορές δημιουργίας σχέσεων βρίσκονται επίσης εντός ενός συγκεκριμένου φάσματος. Ενδεχομένως, για παράδειγμα, να μην έχουν την ικανότητα να αλλάζουν και να προσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, να μην μπορούν ή να δυσκολεύονται να κάνουν φίλους και να μην δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για τους συνομηλίκους τους.

Στερεότυπες και Επαναλαμβανόμενες Συμπεριφορές

Τα άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού μπορεί να παρουσιάζουν στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές2. Τα παιδιά, για παράδειγμα, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να βάζουν σε σειρά τα παιχνίδια τους, να κουνάνε τα χέρια τους επανειλημμένα, να επαναλαμβάνουν ακούσια αυτά που λένε οι άλλοι ή να αναπτύσσουν και να θυμούνται έναν μοναδικό τρόπο ομιλίας.

Τα χαρακτηριστικά της διαταραχής περιλαμβάνουν την αποφυγή αντίστοιχων συμπεριφορών σε άλλους ανθρώπους και την εμφάνιση δικών τους τελετουργικών χειρονομιών ή ομιλίας2. Για παράδειγμα, μπορεί να νιώθουν εξαιρετικά άβολα αν το περιβάλλον αλλάξει έστω και ελάχιστα- μπορεί να δυσκολεύονται να μεταβούν από ένα παιχνίδι σε ένα άλλο ή στην επόμενη φάση μιας εργασίας και να επαναλαμβάνουν τη φάση αυτή ξανά και ξανά. Καθώς δυσκολεύονται να αλλάξουν τη ρουτίνα τους ή να μεταβούν σε μια νέα κατάσταση, μπορεί να θέλουν να τρώνε το ίδιο φαγητό, να φορούν τα ίδια ρούχα ή να περπατούν με τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα.

Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα άτομα με αυτισμό μπορεί να έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές2. Συνήθως δεν αλλάζουν τα ενδιαφέροντά τους και επιμένουν σε ένα θέμα. Για παράδειγμα, μπορεί να προσκολλώνται υπερβολικά σε ένα αντικείμενο ή μια εργασία και να ενδιαφέρονται εμμονικά γι' αυτό.

Τα άτομα με αυτισμό προτιμούν ένα πιο σταθερό και περιορισμένο περιβάλλον, επειδή έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να προσαρμόζονται εύκολα. .Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζουν ασυνήθιστες αντιδράσεις σε εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα2.

Μπορεί να αντιδρούν αργά, σαν να μην αντιλαμβάνονται, ή μπορεί να αντιδρούν γρήγορα, σαν να αισθάνονται πιο άβολα από ό,τι συνήθως. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να αγνοούν ένα επώδυνο ερέθισμα ή μια θερμοκρασία διαφορετική από τη φυσιολογική ή να αντιδρούν αρνητικά σε έναν συγκεκριμένο και διαφορετικό ήχο.

Πώς Διαγιγνώσκεται η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος;

Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ειδικών και των φροντιστών, καθώς και οι διεθνώς αξιόπιστες και έγκυρες κλίμακες και εργαλεία, προκειμένου να διαγνωστεί η διαταραχή αυτή. Οι αδειούχοι θεραπευτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν επιστημονικά εργαλεία μέτρησης και να διεξάγουν συνέντευξη αξιολόγησης με βάση τα συμπτώματα και τις παρατηρήσεις που αναφέρει η οικογένεια. Εάν ο ψυχίατρος εξετάσει όλες αυτές τις αξιολογήσεις, θα διαγνώσει τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

Ένα διαγνωσμένο άτομο μπορεί, χάρη στη διάγνωση να λάβει την κατάλληλη θεραπεία και τις κατάλληλες γνώσεις για την αντιμετώπιση της διαταραχής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό, διότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις, τόσο από την άποψη της εκπαίδευσης όσο και της θεραπείας, διευκολύνουν την περαιτέρω πρόοδο του ατόμου3. Κατά συνέπεια, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ανάπτυξη ή τη συμπεριφορά του παιδιού, θα πρέπει να συμβουλεύονται το συντομότερο δυνατό τους γιατρούς.

Η Σημασία της Έγκαιρης Διάγνωσης

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έχουν αδελφό είναι πιο πιθανό να λάβουν διάγνωση αυτιστικού φάσματος. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους και με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους αναγνωρίστηκε ως παράγοντας που αυξάνει το ποσοστό έγκαιρης διάγνωσης. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με μικρότερα αδέλφια που βρίσκονται κοντά στην ηλικία τους είναι πιο πιθανό να λάβουν καθυστερημένη διάγνωση4.

Αφού η διάγνωση μιας διαταραχής του φάσματος του αυτισμού στην εφηβεία ή την ενήλικη ζωή μπορεί να έχει ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, η καθυστερημένη διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τη δυσκολία της κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα άτομα.

Επιπλέον, τα άτομα που δεν διαγιγνώσκονται μέχρι την εφηβεία ή την ενηλικίωση μπορεί να αναπτύξουν ψυχικές διαταραχές όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), οι Αγχώδεις Διαταραχές και οι Διαταραχές Διάθεσης αργότερα στη ζωή τους, περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση1. Από αυτή την άποψη, είναι λογικό να τονιστεί η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

Πώς Μπορώ να Ξέρω αν το Παιδί μου Έχει Αυτισμό;

Η προσοχή σε ορισμένα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια κατά την παρακολούθηση της ανάπτυξης των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μπορεί να βοηθήσει να προσδιοριστεί αν ένα παιδί ανήκει στο φάσμα. Οι γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες των υγιών παιδιών έχουν προχωρήσει σημαντικά μέχρι τον έκτο μήνα. Τα μωρά, για παράδειγμα, αρχίζουν να ανταποκρίνονται στα χαμόγελα των φροντιστών τους στους 6 μήνες και μπορούν πλέον να παράγουν φράσεις δύο έως τριών λέξεων μέχρι την ηλικία των δύο ετών. Τα ακόλουθα αναπτυξιακά στάδια αναμένεται να έχουν εμφανιστεί μέχρι τη σωστή χρονική στιγμή και μπορεί να υποδηλώνουν ότι τα παιδιά έχουν διαταραχή του φάσματος του αυτισμού:

 • Στους 6 μήνες: Μπορούν να ανταποκριθούν στις χαρούμενες εκφράσεις του προσώπου των φροντιστών.
 • Στους 9 μήνες: Μπορούν να μιμηθούν τις εκφράσεις του προσώπου και να αντανακλούν τους ήχους που ακούν.
 • Στο 1 έτος: Μπορούν να κάνουν ακατανόητους ήχους και να μουρμουρίζουν.
 • Στους 16 μήνες: Μπορούν να κάνουν χειρονομίες και να πουν μια λέξη.
 • Στους 18 μήνες: Μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων.
 • Σε 2 χρόνια: Μπορούν να σχηματίσουν φράσεις με νόημα χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία λέξεις.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη των βρεφών τους και να επισκέπτονται τον γιατρό τους εάν υπάρχουν τυχόν καθυστερήσεις.

Ποιες Είναι οι Θεραπευτικές Επιλογές για τη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος;

Το ποσό και το είδος της βοήθειας που διατίθεται σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών και των περιοχών σε όλο τον κόσμο.5. Σύμφωνα με έρευνα, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου επωφελούνται λιγότερο από τις θεραπείες για την αντιμετώπιση της διαταραχής.6. Όσον αφορά τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, είναι κρίσιμο να εκπαιδεύονται και να καθοδηγούνται οι οικογένειες, επειδή η στήριξη της οικογένειας είναι εξίσου σημαντική με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την εκπαίδευση των ίδιων των ατόμων.1, 7.

Εκτός από την ενημέρωση της οικογένειας, υπάρχουν παρεμβάσεις των φροντιστών, παρεμβάσεις της συμπεριφοράς και εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης παιδιού-οικογένειας.1. Οι μελέτες δείχνουν τα ακόλουθα ευρήματα:

 • Η ανάλυση εφαρμοσμένης συμπεριφοράς υψηλής έντασης βοηθά τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές λειτουργίες και γλωσσικές δεξιότητες.8.
 • Όταν εφαρμόζεται κατά μέσο όρο 20 έως 40 ώρες την εβδομάδα για αρκετά χρόνια, η πρώιμη εντατική συμπεριφορική παρέμβαση παρέχει σημαντικό όφελος για τα βασικά συμπτώματα της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, ιδιαίτερα στις δεξιότητες επικοινωνίας.9.
 • Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων που παρέχεται σε ομαδικό περιβάλλον βελτιώνει τις κοινωνικές συμπεριφορές των εφήβων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.10

Συμβουλές για Οικογένειες με Αυτιστικά Παιδιά

Εάν το παιδί σας ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, το πιο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπισή του είναι να διεξάγετε εκτεταμένη έρευνα και να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα γι' αυτό. Θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί σας ή κι εσείς οι ίδιοι.

Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσετε καλύτερα το παιδί σας και θα μάθετε για τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από τους συνομηλίκους του στο φάσμα. Μπορείτε να εξερευνήσετε νέες προοπτικές και δεξιότητες, καθώς και τη νευροποικιλότητα και τα χαρακτηριστικά του παιδιού σας που του περιπλέκουν τη ζωή. Μπορεί κάποιες μέρες να είστε κουρασμένοι, αλλά όταν αγκαλιάζετε το παιδί σας, θα σκεφτείτε μέσα σας: «Άξιζε τον κόπο». Ακολουθούν μερικές συμβουλές για γονείς που θέλουν να μάθουν πώς να φροντίζουν καλύτερα τα παιδιά τους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού:

 • Δημιουργήστε μια σταθερή ρουτίνα με τάξη στη ζωή του παιδιού σας και με σαφή όρια.
 • Δημιουργήστε έναν ασφαλή και ήσυχο χώρο για το παιδί σας στο σπίτι.
 • Επικοινωνείτε συχνά με το παιδί σας.
 • Χρησιμοποιείτε συχνά μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, όπως εκφράσεις προσώπου και χειρονομίες.
 • Δώστε προσοχή στο παιδί σας σε στιγμές θυμού.
 • Λάβετε υπόψη τις ευαισθησίες του παιδιού σας.
 • Κατανοήστε πώς το παιδί σας μαθαίνει καλύτερα και υποστηρίξτε το.
 • Χωρίστε τις μεγάλες εργασίες που πρέπει να κάνει το παιδί σας σε μικρά μέρη.
 • Συμμετέχετε σε ομάδες υποστήριξης γονέων παιδιών με αυτισμό.
 • Λάβετε επαγγελματική ψυχολογική υποστήριξη για τον εαυτό σας.

Το να είσαι γονιός ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού και να προσπαθείς συνεχώς να του παρέχεις την καλύτερη φροντίδα μπορεί να είναι ψυχολογικά εξαντλητικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να λάβετε την κατάλληλη βοήθεια και στήριξη από τους επαγγελματίες θεραπευτές της Hiwell για να διατηρήσετε τον εαυτό σας ψυχικά υγιή και να δημιουργήσετε τον κατάλληλο χώρο για τον εαυτό σας.

Sources

 1. Lord, C., et al., 2018, Autism Spectrum Disorder, Lancet.
 2. American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), American Psychiatric Association Publishing.
 3. Sanchack, K.E., et al., 2016, Autism Spectrum Disorder: Primary Care Principles, American Family Physician.
 4. Sicherman, N., et al., 2018, Grandma Knows Best: Family Structure and Age of Diagnosis of Autism Spectrum Disorder, Autism.
 5. Elsabbagh, M., et al., 2016, Autism and the Social Brain: The First-Year Puzzle. Biological Psychiatry.
 6. Salomone, E., et al., 2016, Use of Early Intervention for Young Children with Autism Spectrum Disorder Across Europe, Autism.
 7. Dykens, E.M., et al., 2014, Reducing Distress in Mothers of Children with Autism and Other Disabilities: A Randomized Trial, Pediatrics.
 8. Tiura, M., et al., 2017, Predictors of Longitudinal ABA Treatment Outcomes for Children with Autism: A Growth Curve Analysis, Research in Developmental Disabilities.
 9. Reichow, B., et al., 2018, Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for Young Children with Autism Spectrum Disorders (ASD), Cochrane Database Syst. Rev.
 10. Frankel, F., et al., 2010, A Randomized Controlled Study of Parent-Assisted Children’s Friendship Training with Children Having Autism Spectrum Disorders, J. Autism Dev. Disorders.
*Τα άρθρα στον ιστότοπό μας δεν παρέχουν ιατρικές συμβουλές και είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μια διαταραχή δεν μπορεί να διαγνωστεί με βάση ένα άρθρο. Μια διαταραχή μπορεί να διαγνωστεί μόνο από ψυχίατρο.