Γνωρίστε την ομάδα μας: Τι κάνει ένας κλινικός ψυχολόγος;

Νιώστε καλύτερα σήμερα!

Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας, όπως και οι 700.000 ευτυχισμένοι πελάτες μας.

Γνωρίστε την ομάδα μας: Ποιοι είναι οι κλινικοί ψυχολόγοι και τι κάνουν;

Για να κατανοήσετε πώς διαφέρουν οι κλινικοί ψυχολόγοι από άλλες επαγγελματικές ομάδες, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε ποιοι είναι, τι κάνουν και ποια εκπαίδευση έχουν ολοκληρώσει. Για αρχή, ας συζητήσουμε πρώτα ποιοι είναι οι ψυχολόγοι.

Ποιοι είναι οι ψυχολόγοι;

Όσοι έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστημιακά τμήματα ψυχολογίας (προπτυχιακές σπουδές) αναφέρονται ως ψυχολόγοι. Οι ψυχολόγοι αποφοιτούν με μια θεωρητική κατανόηση των ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και βιολογικών παραγόντων που καθορίζουν την ατομική συμπεριφορά.

Αυτή η θεωρητική βάση διαμορφώνεται μέσω των σπουδών τους στην κλινική ψυχολογία και τις θεωρίες ψυχοπαθολογίας, την αναπτυξιακή ψυχολογία, την κοινωνική και γνωστική ψυχολογία, τη βιομηχανική και οργανωτική ψυχολογία, τις ερευνητικές μεθόδους και την στατιστική. Ωστόσο, οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν δεν τους παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στην πραγματική ζωή.

Για να το κάνουν, πρέπει να αποκτήσουν μεταπτυχιακό και εξειδίκευση σε έναν από τους κλάδους της ψυχολογίας (κλινική, γνωστική, αναπτυξιακή, βιομηχανική και οργανωσιακή, εγκληματολογία, αθλητική, κοινωνική ψυχολογία κ.λπ.). Η κλινική ψυχολογία είναι ο πιο γνωστός από αυτούς τους κλάδους.

Ποιοι είναι οι Κλινικοί Ψυχολόγοι;

Αν και ο τίτλος και οι απαιτήσεις του αλλάζουν από χώρα σε χώρα, οι απόφοιτοι ψυχολογίας μπορούν να λάβουν τον τίτλο του κλινικού ψυχολόγου μετά την ολοκλήρωση της 2ετούς μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό) στην Κλινική Ψυχολογία και την αντίστοιχη πρακτική εμπειρία.

Άτομα που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του κλινικού ψυχολόγου.

Κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης, οι κλινικοί ψυχολόγοι μελετούν θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθήματα με βάση επιστημονικά δεδομένα για την αξιολόγηση, την πρόληψη και τη θεραπεία δυσλειτουργικών συμπεριφορών και συναισθηματικών ζητημάτων που προκαλούν δυσφορία.

Οι κλινικοί ψυχολόγοι παρακολουθούν ολοκληρωμένα μαθήματα ψυχοπαθολογίας και ψυχοθεραπείας, αξιολόγησης, ερευνητικών μεθόδων, ψυχοφαρμακολογίας και δεοντολογίας και στη συνέχεια εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις κατά την υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση.

Επιπλέον, βλέπουν πελάτες που είναι κατάλληλοι για την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που υιοθετούν τα πανεπιστήμια(Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία , Θεραπεία επίλυσης προβλημάτων, Θεραπεία σχήματος, ψυχοδυναμική θεραπεία, θεραπεία Gestalt, κ.λπ. .) Έχουν επίβλεψη από άτομα ή καθηγητές που είναι πιο έμπειροι από αυτούς και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους ως θεραπευτές.

Η πλατφόρμα της Hiwell απαιτεί οι ειδικοί της να έχουν μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία.

Τι κάνουν οι κλινικοί ψυχολόγοι;

Οι κλινικοί ψυχολόγοι είναι εκπαιδευμένοι στα εξής:

 • Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχολογική αξιολόγηση και εκτίμηση
 • Ψυχοεκπαίδευση

Ψυχοθεραπεία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κλινικοί ψυχολόγοι εκπαιδεύονται στις τεχνικές ψυχοθεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών όλων των ηλικιών.

Ορισμένοι κλινικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν μόνο μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό προσεγγίσεων. Ωστόσο, ο στόχος κάθε προσέγγισης είναι ο ίδιος: βελτίωση και προστασία της ψυχικής υγείας.

Σε αυτήν την περίπτωση, η κύρια δουλειά του κλινικού ψυχολόγου είναι να ακούει και να βοηθά τον πελάτη με ενσυναίσθηση και να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Αξιολόγηση και μέτρηση

Η αξιολόγηση είναι ένας άλλος τομέας μελέτης για κλινικούς ψυχολόγους. Διενεργεί συμπεριφορικές, γνωστικές και συναισθηματικές αξιολογήσεις και μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπευτική διαδικασία για να καθορίσει την κατάσταση και την πρόοδο των θεραπευόμενων.

Συχνά χρησιμοποιείται κλινική παρατήρηση, διάφορες ψυχολογικές κλίμακες και αναπτύσσεται ένα σχέδιο θεραπείας με βάση τα αποτελέσματα. Αυτό το σχέδιο θεραπείας στοχεύει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του θεραπευόμενου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σε όλη τη διάρκεια των συνεδριών.

Ψυχοεκπαίδευση

Οι κλινικοί ψυχολόγοι συχνά παρέχουν στον θεραπευόμενο και στα μέλη της οικογένειάς του ψυχοεκπαίδευση. Ο στόχος εδώ είναι να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος και η οικογένειά του να κατανοήσουν καλύτερα την συνθήκη και να ορίσουν τρόπους αντιμετώπισης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Κλινικών Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων;

Οι άνθρωποι συχνά συγχέουν τους κλινικούς ψυχολόγους με τους ψυχιάτρους. Οι ψυχίατροι σπουδάζουν 6 χρόνια ιατρική και μετά άλλα 4 χρόνια για την ειδικότητα της ψυχιατρικής. Οι ψυχίατροι μπορούν να κάνουν διαφορετικές διαγνώσεις από τους κλινικούς ψυχολόγους εάν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Ακόμα μπορούν να χορηγήσουν φάρμακα με βάση αυτές τις διαγνώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων και αξιολογήσεων, οι κλινικοί ψυχολόγοι μπορούν να παραπέμψουν τους πελάτες τους σε ψυχιάτρους για φαρμακευτική αγωγή και να συνεργαστούν μαζί τους για να αναπτύξουν ένα κοινό σχέδιο θεραπείας προκειμένου να βοηθήσουν καλύτερα τους θεραπευόμενους τους.

Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας κλινικός ψυχολόγος;

Για να ξεκινήσετε θεραπεία με έναν κλινικό ψυχολόγο, δεν χρειάζεται να έχετε κανενός είδους κλινική διάγνωση. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για την επίλυση τυχόν δυσκολιών, προβλημάτων ή σύγχυσης σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας. Οι παρακάτω είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους ζητείται συχνά θεραπεία.

 • Προβλήματα σχέσεων (οικογένεια, συνεργάτες, εργασία και φίλοι)
 • Προβλήματα επικοινωνίας
 • Ακαδημαϊκά ζητήματα
 • Απώλεια κινήτρων και άγχος για το μέλλον
 • Πένθος και θλίψη
 • Κατάθλιψη και άγχος
 • Διαταραχή μετατραυματικού στρες
 • Αυτοκτονικές τάσεις και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχές προσωπικότητας

Βιβλιογραφία

 1. American Psychological Association (2008). Clinical Psychology. https://www.apa.org/ed/ graduate/specialize/clinical
 2. Eskin, M., Dereboy, Ç., & Karancı, A.N. (ed.) (2020). Klinik psikoloji: bilim ve uygulama. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 3. Prochaska, J.O., & Norcross, J.C. (2014). Systems of psychotherapy: a transtheoretical analysis (8th ed.). Cengage Learning.
 4. VandenBos, G.R. (ed.) (2013). APA dictionary of clinical psychology. American Psychological Association.
*Τα άρθρα στον ιστότοπό μας δεν παρέχουν ιατρικές συμβουλές και είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μια διαταραχή δεν μπορεί να διαγνωστεί με βάση ένα άρθρο. Μια διαταραχή μπορεί να διαγνωστεί μόνο από ψυχίατρο.