Hakkında

Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra (2009), Bakü Devlet Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamladı ve Klinik Psikolog ünvanını aldı (2011). Yüksek Lisans Programındayken Gençlik ve Spor Bakanlığının Psikolojik Yardım Telefon Hattı Projesinde iki yıllık gönüllü psikolog olarak görev aldı. Daha sonra bu projenin Koordinatörü rolünü icra etti. Yüksek Lisans Programını tamamladıktan hemen sonra Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Psikoloji bölümünde Eğitim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Eşzamanlı olarak Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Merkezinde Klinik Psikolog/Psikoterapist görevini üstlendi. Ayrıca 2014 yılında Almanya, Leipzig Üniversitesinde Spor Psikolojisi üzerine kısa eğitim görmüş, 2015 yılında Azerbaycan'ın ev sahipliği ettiği İlk Avrupa Oyunlarında Spor Psikoloğu olarak görev yaptı. 2018 yılından İstanbul Üniversitesi (ÇAPA)/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İleri Nörolojik Bilimler Doktora programında eğitimine devam etmektedir.

Uzmanlık

 • Stres Yönetimi
 • Keskin Stres Bozukluğu PTSP (Post Travmatik Stres Bozukluğu)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Kuşku kontrol.
 • Elinde olmadan başkalarına zarar verecek düşünceler veya saldırgan davranışlar sergilemek. (Cinsel İçerikli, Sayma, Biriktirme-Saklama, Simetri-Düzen, Uğurlu-Uğursuz Sayılar, Batıl İnançlar vs.)
 • Depresyon
 • Yas Süreci
 • Rol Değişimi (Evlenme, Boşanma, Üniversite Kazanamama, İş Bulamama, Yeni Anne veya Baba Olmak, Emekliye Ayrılma vs.)
 • Kişilerarası Çatışma (Ailede, İş Yerinde, Arkadaşlarla vs.)
 • Anksiyete
 • Panik Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Fobi
 • Sosyal Fobi
 • Agorafobi
 • Özgül Fobiler (Klostrofobi, Uçak Korkusu, Hayvan Fobileri vs.)

Eğitim

Lisans

Bakü Devlet Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans

Bakü Devlet Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Seminerler ve Konferanslar

 • Kişilerarası Psikoterapi
 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi
 • Bağımlılık, Şiddet/İstismar
 • Spor Psikolojisi

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.