Arda Çağlayaner avatar
Arda Çağlayaner

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Onur Derecesiyle mezun olmuştur. 2019 Yılında T.C.S.B. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 9 ay süreyle staj yapmıştır. Yüksek lisans sürecinde eklektik yaklaşıma daha uygun olan Şema Terapi ekolünü tercih etmiş, İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Araştırma, Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde (Şehir PADEM) Gonca Soygüt Pekak ve Nevcihan Sağlam’ın süpervizörlüğünde danışan görmüştür.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Arzu Yıldız avatar
Arzu Yıldız

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Maltepe Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden onur derecesi ile mezun olduktan sonra, uzmanlığını İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programında onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında 1 yıl boyunca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde; yüksek lisan eğitimi sırasında 2 ay boyunca Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nda ve 8 ay boyunca İstabul Arel Üniversitesi Psikoterapi Merkezi’nde stajını tamamlamıştır. Prof. Dr. Mehmet Sungur tarafından “Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT)” eğitimine devam etmektedir. Ergen ve yetişkin alanında Kognitif ve Davranışçı Terapi ekolü ve Şema Terapi ekolü ile bireysel terapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Aslı Aşık avatar
Aslı Aşık

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra burslu olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı danışmanlığında "Mizofoni ve Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Sıkıntıya Dayanmanın Aracı Rolü" adlı teziyle yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Aslı Aydın avatar
Aslı Aydın

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini 2015 yılında FMV Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Kadın, çocuk ve ailenin hayatı değiştirme gücünü çalışma yaşamının temel değeri olarak düşünerek okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çeşitli kurumlarda görev alarak çocuk ve ailelerle çalıştı.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Ayça Güzey avatar
Ayça Güzey

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji bölümünden şeref derecesiyle 2015 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Ankara’da bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonrasında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Uzmanlığını “erken dönem uyum bozucu şema alanları ile mülteci yardım çalışanlarındaki ikincil travmatik stres arasındaki ilişki üzerinde öz-şefkatin aracı rolü” tezi ile almıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Aylin Cömert avatar
Aylin Cömert

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2015 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans döneminde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöropsikoloji Laboratuvarında ilgili testlerin uygulanıp raporlanması aşamasında gözlemci olarak staj yapmıştır. Ardından Balıklı Rum Hastanesi psikiyatri bölümünde yatan hasta dosyalarının incelenmesi, bu kişilerle görüşme, alkol madde kullanım bozukluğu olan bireylerle yapılan günlük toplantılara katılma ve elektrokonvülsif terapi seansını gözlemlemeyi içeren yaz stajını tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Ayşe Beyza İnce Çolak avatar
Ayşe Beyza İnce Çolak

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede klinik psikoloji alanında öfke yönetimi konulu teziyle yüksek lisansını tamamlayarak uzman unvanını almıştır. Çeşitli eğitim programlarından “Şema terapi eğitimi”, “Diyalektik davranışçı terapi eğitimi”, “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Farkındalık temelli stres azaltma programı”, ve “Evlilik-çift-cinsel terapi eğitimi” gördü. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttükleri klinik psikolojisi doktora programında öğrenim görmekte ve yetişkin psikoterapist uzmanı olarak çalışmaktadır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Aysel Rustamova avatar
Aysel Rustamova

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2009 yılında mezun olduktan sonra Bakü Devlet Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamladı ve Klinik Psikolog unvanını aldı. Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Psikoloji bölümünde Eğitim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Eşzamanlı olarak Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Merkezinde Klinik Psikolog görevini üstlendi. Ayrıca Almanya, Leipzig Üniversitesi'nde Spor Psikolojisi üzerine kısa eğitim görmüş ve Azerbaycan'ın ev sahipliği ettiği İlk Avrupa Oyunlarında Spor Psikologluğu hizmetini vermiştir. İstanbul Üniversitesi (ÇAPA)/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İleri Nörolojik Bilimler Doktora programında eğitimini devam ettirmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Azra Doğan avatar
Azra Doğan

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisansına başlayarak uzmanlığını almaya hak kazandı. Bu süreçte, ailelerle çalışabilmek için de Başkent Üniversitesi’nin Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladı.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Berfin Yılmaz avatar
Berfin Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere’de, Anglia Ruskin Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında stajını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde yapmıştır. Gönüllü olarak, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk ve kaygı üzerine çalışmalar yapmıştır. İngiltere’de bireysel ve çift terapisi alanında çalışmalarını gerçekleşmiştir. Yetişkin danışanlarla İngilizce ve Türkçe psikoterapi seanslarını Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde gerçekleştirmeye devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Beril Bostancıoğlu avatar
Beril Bostancıoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde %100 İngilizce dilinde lisans eğitimini tamamladı. Ardından, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü programından mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sürecinde BDT odaklı eğitimler aldı ve süpervizyon eşliğinde danışan kabulü gerçekleştirdi.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Berk Bodur avatar
Berk Bodur

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile tamamlamış, aynı sene içerisinde Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden kabul almıştır. Yüksek Onur derecesi ile İnternet bağımlılığı, ebeveyn tutumları ve bilişsel çarpıtmalar hakkında yazmış olduğu tez ile mezun olmuştur.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Berna Çelik avatar
Berna Çelik

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Spor Psikolojisi eğitimini almıştır ayrıca çeşitli hastanelerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans döneminde Dr. Emel Stroup’tan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu almıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Beste İçağası avatar
Beste İçağası

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Deneysel Psikoloji yüksek lisans programını birincilikle bitirdi. Örgütsel alandaki çalışmalarının ardından ikinci yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. Uzmanlık süreci boyunca üniversite bünyesindeki Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde danışan takibi yaptı. Bu süreçte Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ ve Öğr. Gör. Dr. Özge Şahin’den Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon eğitimi aldı.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Beyza Gençelli avatar
Beyza Gençelli

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Uzman Psikolog Beyza Gençelli, Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini ‘Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Başa Çıkma Tutumları ve Kişilerarası İlişkiler Üzerine Etkisi’ konulu tez çalışması ile tamamladı.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Büke Türkgil avatar
Büke Türkgil

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü ‘Çocukluk çağı travmaları olan yetişkinlerde çocukluk çağı travmaları, ruminatif düşünce biçimi ve umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi’ konulu bitirme tezi ile tamamlayarak uzmanlığını aldı. Eğitim hayatı boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Sevgi evlerinde, özel bir okulda ve özel bir danışmanlık merkezinde uzun süre boyunca staj yaptı. Ek olarak Kartal Kadın Danışma Merkezinde gönüllü çalışarak psikolojik destek verdi. Bu süreçte farklı yaşlardan, farklı kültürlerden insanlarla çalışma fırsatı buldu. Çok sayıda eğitime ek olarak terapi süreçlerinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi teknikleriyle danışanlarına destek vermeye devam etmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al