Türkiye’nin Gelişmiş Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 1200+ uzman psikoloğumuz, psikolojik destek sağlamak için Hiwell’de.

Şimdi Tanışın!
Uzman Klinik Psikolog Arzu Doğan Yıldız
Uzman Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden onur derecesi ile mezun olduktan sonra, uzmanlığını İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programında “Bağlanma ile Depresyon İlişkisinde Ontolojik İyi Oluş ve Duygusal Zekanın Aracılık Rolü” adlı çalışma üzerine (onur derecesiyle) tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında 1 yıl boyunca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ

Uzman Klinik Psikolog Aslı Aydın
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini 2015 yılında FMV Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2020 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamladı. Kadın , çocuk ve ailenin toplum dinamiklerini ve hayatı değiştirme gücünü meslek yaşamının temel değeri olarak benimsediğinden okulöncesi , ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çeşitli k

Uzman Klinik Psikolog Aylin Kaşko
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümü mezunudur. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında öğrenimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını aldı. Yüksek lisans süreci boyunca üniversitenin Klinik Psikoloji Enstitüsünde danışanlara terapi hizmeti verdi. Objektif ve Projektif olmak üzere toplam 17 adet kişilik, zeka ve gelişim testinin (Çocuk-Ergen-Y

Uzman Klinik Psikolog Aysel Rustamova
Uzman Klinik Psikolog

Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra (2009), Bakü Devlet Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamladı ve Klinik Psikolog ünvanını aldı (2011). Yüksek Lisans Programındayken Gençlik ve Spor Bakanlığının Psikolojik Yardım Telefon Hattı Projesinde iki yıllık gönüllü psikolog olarak görev aldı. Daha sonra bu projenin Koordinatörü rolünü icr

Uzman Klinik Psikolog Azra Doğan
Uzman Klinik Psikolog

Lisans öğrenimini Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından düzenlenen 453 saatlik eğitim ve süpervizyon sürecini kapsayan Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlanmıştır. Bu eğitiminden sonra ailelerle de çalışmaya başlamıştır. Ardından Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına k

Uzman Klinik Psikolog Begüm Bayar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans sürecinde, Florence Nightingale Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştı. Danışanlara Moxo Dikkat Testi ve Addenbrook Kognitif Muayenesi (ACE-R) Testinin uygulanmasını gözlemledi. Ayrıca nöroşirurji ve psikiyatri bölümünün bir araştırmasında çalışarak Spina Bifida hastalığına sahip çocukların

Uzman Klinik Psikolog Beril Bostancıoğlu
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde %100 İngilizce dilinde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü programından mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sürecinde BDT odaklı eğitimler aldı ve süpervizyon eşliğinde danışan kabulü gerçekleştirdi. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan ISST onaylı Şema Terapi eğitimini aldı. Yetişkinlerle OKB, Depresyon, Kaygı Bozukluğu,

Uzman Klinik Psikolog Berk Bodur
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile tamamlamış, aynı sene içerisinde Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden kabul almıştır. Yüksek Onur derecesi ile İnternet bağımlılığı, ebeveyn tutumları ve bilişsel çarpıtmalar hakkında yazmış olduğu tez ile mezun olmuştur. Yüksek Lisansı sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine süpervizyonunu başarı ile tamamlamıştır. Daha

Uzman Klinik Psikolog Berna Çelik
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Spor Psikolojisi eğitimini almıştır ayrıca çeşitli hastanelerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans döneminde Dr. Emel Stroup’tan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu almıştır. Yüksek lisansını bitirdikten son

Uzman Klinik Psikolog Berna Tefenlili
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca TEGV’de gönüllü olarak çalışmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Fransız Lale Hastanesinde ve NP Beyin Hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlayan

Uzman Klinik Psikolog Beyza Gençelli
Uzman Klinik Psikolog

Uzman Psikolog Beyza Gençelli, Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini ‘Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Başa Çıkma Tutumları ve Kişilerarası İlişkiler Üzerine Etkisi’ konulu tez çalışması ile tamamladı. Lisans ve yüksek lisans süreçlerinde KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) gönüllüsü olarak G

Uzman Klinik Psikolog Büke Türkgil
Uzman Klinik Psikolog

Büke Türkgil lisans eğitimini İngilizce Psikoloji bölümüyle Işık Üniversitesinde 'Ailenin eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu ve katılımcının cinsiyeti faktörlerinin; ebeveynlerin davranış şekli ile katılımcının cinsiyet rollerine bakış açısı arasındaki ilişkiye etkisi' konulu tez araştırmasıyla tamamladı. Lisans eğitimi boyunca lise son sınıf öğrencileriyle yapılan müdahale programında yer ald

Uzman Klinik Psikolog Büşra Akgün
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi, Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalında tamamlamıştır. Yüksek Lisans sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır. Yüksek Lisans Projesi ‘’Yaşam Olayları

Uzman Klinik Psikolog Büşra Demirhan Avcı
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince üniversite bünyesindeki çocuk gelişim araştırma merkezinde (Bil-Ge) farklı yaş gruplarından çocukları kapsayan çeşitli projelerde bulunmuştur. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını kazanmıştır. Daha sonrasında Hacettepe Üniversit

Uzman Klinik Psikolog Çağla Karabulut
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı üniversitenin klinik psikoloji yüksek lisansını; Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü ve Dr. Psikolog Özge Şahin’den Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) üzerine eğitim ve süpervizyon alarak tamamlamıştır. Ayrıca çiftlerle çalışmada etkinliği kanıtlanmış ve araştırmalara dayanan tek