Neslihan Çalışkan avatar
Neslihan Çalışkan

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

%100 bursla okuduğu Özyeğin Üniversitesi'nde Psikoloji lisansını 2016'da onur derecesiyle tamamlamıştır. MEB İtalyan Hükümeti bursunu kazanarak gittiği İtalya Bergamo Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden 110/110 tam puan ve "distinction" yani en yüksek başarı derecesiyle 2018'de mezun oldu. Eş zamanlı olarak Erasmus+ Bursunu kazanarak İngiltere’de University of Northampton’da Prof. Jane Callaghan süpervizörlüğünde stajını tamamladı. MEF Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Doçent Dr. Banu Çankaya ile birlikte 'Mindfulness ve Duygu Düzenleme' üzerinde çalışmakta ve bir kitap bölümü yazmaktadırlar. MEF Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Kalitatif Psikoloji (Qualitative Psychology) dersini vermektedir. Dr. Emel Stroup’un verdiği, Beck yönelimli BDT eğitimini ve Prof. Dr. Gonca Soygüt’ten Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni aldı. Bu yönelimler ile yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir.

Devamını Oku
Ozan Akbaş avatar
Ozan Akbaş

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikodinamik ve Destekleyici Psikoterapi yönelimleriyle 12 yaş üstü ergenler ve yetişkinlere psikoterapi ve psikolojik danışmanlık vermektedir.

Devamını Oku
Sezil Tombul avatar
Sezil Tombul

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldığı sırada North Carolina at Greensboro Üniversitesi’nde exchange imkanı bularak lisans hayatını bitirmeye hak kazandı ve Üsküdar Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini, “Yüksek Lisans Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu teziyle tamamladı. Klinik stajını NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde yaptı. IPSOS Araştırma ve Danışmanlık merkezinde 4 yıl boyunca medikal projeler yürüttü.

Devamını Oku
Sertan Ambarcı avatar
Sertan Ambarcı

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını 2016'da tamamladı. Her iki okuldan da “onur öğrencisi” olarak, yüksek lisans hastane stajından “yüksek başarı belgesi” alarak mezun oldu. Tezini “kaygı ve saldırganlık” üzerine yazan uzmanımız 2015 yılından bu yana çeşitli kliniklerde psikoterapi uyguladı ve çeşitli spor kulüplerinde sporcu ve ailelerine danışmanlık verdi. Halihazırda İzmir'de Uzman Klinik Psikolog olarak psikoterapi, seminer ve eğitim çalışmalarına devam etmekte.

Devamını Oku
Eda Yılmaz avatar
Eda Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam burslu olarak başladığı Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın yetişkin modülünde tamamladı. Uzmanlık eğitimi esnasında başladığı ISST (International Society for Schema Therapy) onaylı Şema Terapi eğitiminin teori ve süpervizyon aşamalarını tamamladı. İstanbul ve Kocaeli’de yetişkin danışanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını Oku
Tilbe Çankaya avatar
Tilbe Çankaya

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Maltepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans eğitimini bitirmiş olan Tilbe Çankaya, Üsküdar Üniversitesinde okuduğu Klinik Psikoloji Yüksek lisans programıyla da Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Lisans döneminde çeşitli hastanelerde gönüllü olarak yaptığı çalışmalar sayesinde lisans döneminden beri psikiyatrik rahatsızlıkları gözlemleme ve yetişkinlerle görüşme şansını elde etmiştir. Lisans döneminde Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde gönüllü olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresinde NP Beyin Hastanelerinde 2 yıl boyunca gönüllü olarak obsesif kompülsif bozukluk, anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluk, özgül fobiler, panik atak, bipolar, trikotillomani, öfke problemleri, beden dismorfik bozukluğu ve depresyon gibi konularda çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince NP Beyin Hastanelerinde yatarak tedavi gören danışanlar ile görüşmüştür. Aynı zamanda lisans döneminde Eşlik Psikoloji/ Masterson Enstitüsü Türkiye’de gönüllü çalışarak danışan terapist ilişkisini gözlemleme şansı bulmuştur.

Devamını Oku
Beste Kabakaş avatar
Beste Kabakaş

Klinik Psikolog

Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) lisans bölümünden onur derecesi ile 2014 yılında mezun olduktan sonra, Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını da 3.79 ortalama ile 2016’da tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2012-2014 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 2 yıl boyunca staj yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görevli olarak bulundu. Uzmanlık eğitimi boyunca ve sonrasında Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi , Çocuk ve Ergenlerde Kısa süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerinin teori ve süpervizyon aşamalarını tamamladı. Bunlara ek olarak Çocuk Değerlendirme Paketi Testleri, Projektif Testler(CAT,TAT, D10, Loisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, FAT , Beier Cümle Tamamlama (Çocuk ve Yetişkin), Wısc-4 Zeka Testi, Denver 2 Gelişim Testi, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Gelişim Envanteri)gibi psikolojik testlerin uygulama yeterliliğini kazandı. İstanbul’da çocuk- ergen ve yetişkin alanında danışan görmeye devam etmektedir.

Devamını Oku
Gülşah Tekmil Işın avatar
Gülşah Tekmil Işın

Klinik Psikolog

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın, 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniği’nde yatan hastalarla vaka çalışması ve test çalışmalarına katılarak stajını yaptı. 2016-2019 yılları arasında Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Ebeveyn tutumları, bilişsel duygu düzenleme stratejileri, anksiyete duyarlılığı ve anksiyete duyarlılığında nöropsikolojik performans“ başlıklı tez çalışması ile birlikte yüksek onur derecesiyle tamamladı. Uzmanlık eğitimi sürecinde, dokuz ay boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde ve özel danışmanlık merkezinde stajını tamamladı. Aynı zamanda, hem psikanalitik hem de bilişsel ve davranışçı terapi ekolünde psikoterapi çalışmalarını süpervizyon eşliğinde sürdürdü. Lisans ve uzmanlık eğitimlerine ek olarak, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert tarafından Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi ve Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi eğitimini ve Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR eğitimini tamamladı. Yetişkin danışanlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını Oku
Kıymet Kırlı Başoğul avatar
Kıymet Kırlı Başoğul

Klinik Psikolog

Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini 2016 yılında yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Depresyon, Stresli Yaşam Olayları, Risk Faktörleri ve Aile Ortamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında GATA psikiyatri kliniğinde; yüksek lisans eğitimi sırasında 7 ay boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve özel bir danışmanlık merkezinde uzmanlık stajını tamamladı. Mezun olduktan sonra Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü olarak psikoterapi hizmeti verdi. Lisans ve yüksek lisans eğitimine ek olarak PSİKE İstanbul’un 8 ay süren Psikanalize Giriş Semineri’ni, Kln. Psk. Hakan Kızıltan’ın İleri Düzey Dinamik Terapi eğitimini, Kln. Psk. Bahattin Göktan’ın Süre Sınırlı Psikanalitik Psikoterapi eğitimini, Prof. Dr. Tevfika İkiz’in Rorschach ve TAT test eğitimini tamaml

Devamını Oku
Görkem Gözde Cengiz avatar
Görkem Gözde Cengiz

Klinik Psikolog

Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş, ardından Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Nöropsikolojik Değerlendirme eğitimi alarak tezini ' Sosyal kaygı, bağlanma, aleksitimi ve aleksitimi düzeylerinde nöropsikolojik performans arasındaki ilişkiler' üzerine yazmıştır. Eğitimi süresince akademik çalışmaların yanı sıra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde klinik stajını tamamlamış ve çeşitli terapi merkezlerinde psikoterapi yapmıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra Varoluşçu Analiz eğitimine başlamış, işaret dili eğitimi almış ve süpervizyonlar eşliğinde danışan görmeye devam etmiştir. Halihazırda bir dernekte psikoterapist olarak görev almakta, ergenlere ve yetişkinlere psikodinamik ekolde terapi hizmeti vermektedir.

Devamını Oku
Merve Çalış avatar
Merve Çalış

Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlamış, ardından Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 8 ay süre ile staj yapmıştır. Ergen ve yetişkin psikoterapilerine yönelik birçok eğitim almıştır. Rorschach ve TAT uygulayıcısıdır. Psikodinamik ekol çerçevesinde ergen ve yetişkin bireylerle çalışmaktadır. Çalışma alanları; yeme bozuklukları, depresif şikayetler, kaygı bozuklukları, kendini ifade etme güçlükleri, ilişki problemleri, öfke, kayıp ve yas, özgüven eksikliği, takıntılar, yetişkinliğe geçişle ilgili zorluklar, stres ve travma.

Devamını Oku
Klodin Değirmenci avatar
Klodin Değirmenci

Uzman Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji alanında tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi yüksek lisansından mezun oldu. Yüksek lisansı boyunca Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle yoğun süpervizyon altında seanslar yürüterek klinik stajını tamamladı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli kurum ve projelerde gönüllü olarak çalıştı. Ayrıca, Theraplay Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ve Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitimlerini tamamladı. Bu terapi modellerinden faydalanarak çocuk, çift, aile ve bireylerle çalışmalarına devam etmektedir. Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin Travma Komitesi’nde aktif olarak görev almaktadır.

Devamını Oku
Emel Vatansever avatar
Emel Vatansever

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Emel Vatansever, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli hastanelerde, psikiyatri kliniklerinde (Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi) ve okullarda (Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi, Özel Yeni Dünyalar Anaokulu) stajlar yapmıştır. Psikanalitik ve dinamik terapi ekolleriyle başladığı uzmanlık hayatına, 2018-2020 yıllarında tamamladığı Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi ile birlikte Varoluşçu Terapiyi de ekleyerek devam etmektedir. 2017 yılından beri yetişkinlerle bireysel psikoterapi seanslarını sürdürmektedir.

Devamını Oku
Gizem Beydemir avatar
Gizem Beydemir

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İngiltere Londra Kingston Üniversitesinde tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı aldı. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çözüm Odaklı ve EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi tamamladığı ve uzmanlaştığı bazı çalışma alanlarıdır. Yetişkinlerle bütüncül bir yaklaşım ile terapi süreçleri ilerletmekte, çocuk ve ergen kolunda meslektaşlarına eğitimler vermekte. İngilizce terapi ilerletme konusunda yeterliliğe sahiptir.

Devamını Oku
Damla Tükten avatar
Damla Tükten

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümününden onur derecesiyle mezun oldu, ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimini “İç Güdümlü ve Dış Güdümlü Dindarlığın Şiddet Eğilimi Üzerindeki Etkisi ve Duygu Düzenlemenin Aracı Etkisi” konulu teziyle 2019 yılında tamamlamıştır. Reem Nöropsikiyatri Merkezi, Özel Fransız Lape Hastanesi’nde stajlarını yaptı. MMPI, Boşanma ve Yas ile Psikoterapi Çalışması eğitimlerini tamamladı. Yetişkinlerle, Bilişsel-Davranışçı Terapi yönelimiyle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Devamını Oku
Gamze Özden avatar
Gamze Özden

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak uzmanlığını aldı. Özel Fransız Lape Hastanesinde klinik stajını tamamladı. Eğitim hayatı süresince hem akademik hem de alanla ilgili çeşitli projelerde gönüllü olarak çalıştı. 2018 yılından beri yetişkinler ile bireysel psikoterapi seanslarını devam ettirmektedir.

Devamını Oku