Çağlanur Nacaroğlu avatar
Çağlanur Nacaroğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Klinik Psikolog Çağlanur Nacaroğlu, lisans eğitimini tam burslu olarak kazanmış olduğu Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayıp üçüncülük derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde 6 ay boyunca İsveç’te Söderntörn Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü.

Devamını Oku
Ümran Mutlu avatar
Ümran Mutlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş ardından Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi Teorik Eğitimini almış ve süpervizyonlara katılmıştır. Ayrıca, Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimleri almıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde danışanın özellik ve ihtiyaçlarına göre kullanacağı yöntemi belirlemektedir. Çocuk ve yetişkin danışanları ile bireysel seanslar yürütmeye devam etmektedir

Devamını Oku
Bade Dalahmetoğlu avatar
Bade Dalahmetoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Işık Üniversitesi’nde birçok projede öğrenci asistanlığı yapmıştır, çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır.

Devamını Oku
Esra Cebbar avatar
Esra Cebbar

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Lösev’de gönüllü olarak çalışmaya başlamıştır. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca çocuk ve yetişkin değerlendirme testleri ve cinsel terapi eğimini de bu dönemde tamamlamıştır. Yetişkin ve ergenlerle depresyon, yaygın kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik, somatizasyon, cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, fobiler üzerine Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde çalışmaktadır.

Devamını Oku
Nazlı Hazal Erşahin avatar
Nazlı Hazal Erşahin

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde (%100 İngilizce) tam burslu olarak tamamladı. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

Devamını Oku
Dilayla Gökceoğlu avatar
Dilayla Gökceoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans tamamlama projesini, yaratıcı sanat terapilerinin çocukluk ve ergenlik çağı travmalarının tedavisindeki rolü üzerine yazmıştır. Yüksek lisansı boyunca Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelerle yoğun süpervizyon altında seanslar yürüterek klinik stajını tamamlamıştır.

Devamını Oku
Tuğçe Turanlar avatar
Tuğçe Turanlar

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Burslu okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden (İngilizce) onur derecesi ile bir sene erken mezun olan Tuğçe Turanlar, Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını “ Travmatik yaşantının affedicilik ve anlam arayışına etkisi; kişilik özellikleri ve romantik ilişkiler açısından incelenmesi” çalışması ile tamamlamış olup ikinci uzmanlığının İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler bölümünde tez aşamasındadır. Prof. Dr. Metehan Irak’ın kurmuş olduğu, Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarında yarı zamanlı olarak 2 yıl çalışmıştır. 2016 yılında 450 saatlik (300 saat teori, 30 saat süpervizyon, 120 saat uygulama) İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı sertifika programını tamamladı. Süpervizyonu ise Aile ve Çift Terapisti olan Psikoterapist Funda Baysal’dan aldı. Psikodinamik yaklaşımı benimseyip BDT gibi diğer terapi ekollerinden de faydalanmaktadır. Kendi analizine ve süpervizyon almaya devam etmektedir.

Devamını Oku
Büşra Topcuoğlu avatar
Büşra Topcuoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde ve Ankara Şizofreni ile Yaşama ve Destekleme Derneği’nde yoğunluklu olarak bipolar, depresyon ve şizofreni tanısı olan kişilerle görüşmeler ve gözlemler yaparak stajlarını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Odtü Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde bir buçuk yıl (150 seans) psikanalitik yönelimli terapi süpervizyonu eşliğinde terapist olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimini “Panik Bozukluğu Olan Genç Yetişkinlerin Öznel ve İlişkisel Deneyimleri: Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

Devamını Oku
Büşra Akgün avatar
Büşra Akgün

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi, Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır.

Devamını Oku
Aylin Cömert avatar
Aylin Cömert

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2015 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans döneminde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöropsikoloji Laboratuvarında ilgili testlerin uygulanıp raporlanması aşamasında gözlemci olarak staj yapmıştır. Ardından Balıklı Rum Hastanesi psikiyatri bölümünde yatan hasta dosyalarının incelenmesi, bu kişilerle görüşme, alkol madde kullanım bozukluğu olan bireylerle yapılan günlük toplantılara katılma ve elektrokonvülsif terapi seansını gözlemlemeyi içeren yaz stajını tamamlamıştır.

Devamını Oku
Ezgi Danışman avatar
Ezgi Danışman

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun olmuş ve 2017 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Psikodinamik yaklaşım üzerine eğitimler almıştır. Eğitimi süresince çeşitli hastanelerin psikiyatri servisinde staj yapmıştır. Bunlara ek olarak dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yönelik bilişsel ve bedensel müdahale, projektif çizim testleri, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI), psiko-sosyal destek uygulayıcı programı eğitimleri bulunmaktadır. Psikoterapi çalışmalarına yetişkinler ile devam etmektedir.

Devamını Oku
Başak Gizem Hayta avatar
Başak Gizem Hayta

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İzmir Yaşar Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans bölümünü %100 bursla bitirmiştir. Eğitim süreci boyunca profesyonel olarak sporculuk kariyerine devam etmiştir. Daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlayarak Aile Danışmanı unvanına hak kazanmıştır. Daha sonrasında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Sporun Riskli Davranışlar, Psikolojik Sağlamlık ve Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tez konusuyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır. Ergen ve yetişkin bireysel terapi, aile ve çift terapisi alanlarında hizmet vermektedir. Buna ek olarak, profesyonel sporculara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Oku
Fulya İzel Öğmel avatar
Fulya İzel Öğmel

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında çift anadal öğrencisi olarak onur derecesi ile tamamladı; ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını edindi.

Devamını Oku
Irmak Özen avatar
Irmak Özen

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi ve University of Liverpool’da tamamlayarak çift diploma ile onur derecesiyle mezun olmaya hak kazanmıştır. Lisans eğitiminin hemen akabinde İngiltere’de bulunan University of Sussex’de Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini “Psikoeğitimin, Mindfulness Pratiğine Eklenerek Uygulandığında Ruminasyon ve Ruh Sağlığı Üzerinde Görülen Etkileri” konulu projesiyle başarıyla tamamlamıştır.

Devamını Oku
Berna Çelik avatar
Berna Çelik

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Spor Psikolojisi eğitimini almıştır ayrıca çeşitli hastanelerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans döneminde Dr. Emel Stroup’tan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu almıştır.

Devamını Oku
Burcu Sert avatar
Burcu Sert

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Klinik Psikolog Burcu Sert, FMV Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından mesleğinde daha yetkin ve faydalı olabilmek adına FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Yetişkin) dalında yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı.

Devamını Oku