Türkiye’nin En Yetkin Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 600+ uzman psikoloğumuz, psikolojik sağlığınıza destek olmak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Arda Çağlayaner avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Onur Derecesiyle mezun olmuştur. 2019 Yılında T.C.S.B. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 9 ay süreyle staj yapmıştır. Yüksek lisans sürecinde eklektik yaklaşıma daha uygun olan Şema Terapi ekolünü tercih etmiş, İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Araştırma, Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde (Şehir PADEM) Gonca Soygüt Pekak ve Nevcihan

Arzu Yıldız avatar
Uzman Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden onur derecesi ile mezun olduktan sonra, uzmanlığını İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programında “Bağlanma ile Depresyon İlişkisinde Ontolojik İyi Oluş ve Duygusal Zekanın Aracılık Rolü” adlı çalışma üzerine (onur derecesiyle) tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında 1 yıl boyunca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ

Aslı Aşık avatar
Uzman Klinik Psikolog

Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra burslu olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı danışmanlığında "Mizofoni ve Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Sıkıntıya Dayanmanın Aracı Rolü" adlı teziyle yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında çeşitl

Aslı Aydın avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini 2015 yılında FMV Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Kadın, çocuk ve ailenin hayatı değiştirme gücünü çalışma yaşamının temel değeri olarak düşünerek okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çeşitli kurumlarda görev alarak çocuk ve ailelerle çalıştı.

Ayça Güzey avatar
Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji bölümünden şeref derecesiyle 2015 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Ankara’da bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonrasında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2020 yılında yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Uzmanlığın

Aylin Cömert avatar
Uzman Klinik Psikolog

2015 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans döneminde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöropsikoloji Laboratuvarında ilgili testlerin uygulanıp raporlanması aşamasında gözlemci olarak staj yapmıştır. Ardından Balıklı Rum Hastanesi psikiyatri bölümünde yatan hasta dosyalarının incelenmesi, bu kişilerle görüşme, alkol madde kullanım bozukluğu olan bireyle

Aylin Kaşko avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümü mezunudur. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında öğrenimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını aldı. Yüksek lisans süreci boyunca üniversitenin Klinik Psikoloji Enstitüsünde danışanlara terapi hizmeti verdi. Objektif ve Projektif olmak üzere toplam 17 adet kişilik, zeka ve gelişim testinin (Çocuk-Ergen-Y

Ayşe Beyza İnce Çolak avatar
Uzman Klinik Psikolog

2015 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu ve yine aynı üniversitede klinik psikoloji alanında öfke yönetimi konulu teziyle yüksek lisansını tamamlayarak uzman unvanını aldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajla

Azra Doğan avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans öğrenimini Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından düzenlenen 453 saatlik eğitim ve süpervizyon sürecini kapsayan Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlanmıştır. Bu eğitiminden sonra ailelerle de çalışmaya başlamıştır. Ardından Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına k

Begüm Bayar avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans sürecinde, Florence Nightingale Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştı. Danışanlara Moxo Dikkat Testi ve Addenbrook Kognitif Muayenesi (ACE-R) Testinin uygulanmasını gözlemledi. Ayrıca nöroşirurji ve psikiyatri bölümünün bir araştırmasında çalışarak Spina Bifida hastalığına sahip çocukların

Berfin Yılmaz avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere’de, Anglia Ruskin Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır ve tezinde “Ayrılık yası ve eski partner ile kontak kurmanın kişilerin benlik saygısı üzerine etkisi” konusunu ele almıştır. Lisans eğitimi sırasında stajını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kli

Beril Bostancıoğlu avatar
Uzman Klinik Psikolog

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde %100 İngilizce dilinde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü programından mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sürecinde BDT odaklı eğitimler aldı ve süpervizyon eşliğinde danışan kabulü gerçekleştirdi. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan ISST onaylı Şema Terapi eğitimini aldı. Yetişkinlerle OKB, Depresyon, Kaygı Bozukluğu,

Berk Bodur avatar
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile tamamlamış, aynı sene içerisinde Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden kabul almıştır. Yüksek Onur derecesi ile İnternet bağımlılığı, ebeveyn tutumları ve bilişsel çarpıtmalar hakkında yazmış olduğu tez ile mezun olmuştur. Yüksek Lisansı sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine süpervizyonunu başarı ile tamamlamıştır. Daha

Berna Tefenlili avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca TEGV’de gönüllü olarak çalışmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Fransız Lale Hastanesinde ve NP Beyin Hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlayan

Beste İçağası avatar
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Deneysel Psikoloji yüksek lisans programını birincilikle bitirdi. Örgütsel alandaki çalışmalarının ardından ikinci yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. Uzmanlık süreci boyunca üniversite bünyesindeki Psikoloji Uygulama ve Araştırma Mer