Uzman Klinik Psikolog Begüm Bayar

Begüm Bayar

Uzman Klinik Psikolog

Cinsel Terapi Depresyon Kaygı Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri

Eğitim

  • İstanbul Kent Üniversitesi

    Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans sürecinde, Florence Nightingale Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştı. Danışanlara Moxo Dikkat Testi ve Addenbrook Kognitif Muayenesi (ACE-R) Testinin uygulanmasını gözlemledi. Ayrıca nöroşirurji ve psikiyatri bölümünün bir araştırmasında çalışarak Spina Bifida hastalığına sahip çocukların birinci derece yakınlarına Psikolojik Belirli Tarama Testi (SCL-90-R), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği, Savunma Biçimleri Testi, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Beck Anksiyete Envanteri(BAE) uyguladı ve testlerin sonuçlarını Spina Bifıda hastalığına sahip çocukların birinci derece yakınlarının psikolojik durumları açısından değerlendirdi. İstanbul Kent Üniversitesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ‘un öncülüğü ile Avrupa Davranış̧ ve Kognitifler Derneği (EABCT) eğitim standartları gözetilerek hazırlanan Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamladı. Danışmanlık merkezlerinde klinik psikolog olarak çalıştı. Burada vaka analizleri, teori içerikli sunumlar ve süpervizyon toplantılarına katıldı. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çift Terapisi ve Cinsel Terapi ekollerini uygulamakta.

Çalışma Alanları

Bipolar Bozukluk Boşanma Cinsel İşlev Bozuklukları Fobi İletişim Problemleri İlişki Sorunları Kayıp ve Yas Kişilik Bozukluğu Madde Kullanımı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Sınav Kaygısı Stres Travma ve TSSB Uyku veya Uykusuzluk Yeme Bozuklukları

Seminerler ve Konferanslar

  • Çocuk DeğerlendirmeTestleri Eğitimi, Kim Psikoloji, 2 gün
  • Bilişsel Davranışçı Terapi, Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur, KDTD, 1 yıl
  • Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi, Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur, KDTD, 1 yıl
Begüm Bayar
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: