Begüm Bayar

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans sürecinde, Florence Nightingale Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştı. Danışanlara Moxo Dikkat Testi ve Addenbrook Kognitif Muayenesi (ACE-R) Testinin uygulanmasını gözlemledi. Ayrıca nöroşirurji ve psikiyatri bölümünün bir araştırmasında çalışarak Spina Bifida hastalığına sahip çocukların birinci derece yakınlarına Psikolojik Belirli Tarama Testi (SCL-90-R), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği, Savunma Biçimleri Testi, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Beck Anksiyete Envanteri(BAE) uyguladı ve testlerin sonuçlarını Spina Bifıda hastalığına sahip çocukların birinci derece yakınlarının psikolojik durumları açısından değerlendirdi. İstanbul Kent Üniversitesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ‘un öncülüğü ile Avrupa Davranış̧ ve Kognitifler Derneği (EABCT) eğitim standartları gözetilerek hazırlanan Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamladı. Danışmanlık merkezlerinde klinik psikolog olarak çalıştı. Burada vaka analizleri, teori içerikli sunumlar ve süpervizyon toplantılarına katıldı. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çift Terapisi ve Cinsel Terapi ekollerini uygulamakta.

Çalışma Alanları

Bipolar Bozukluk

Boşanma

Cinsel İşlev Bozuklukları

Depresyon

Fobi

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

Kaygı

Kayıp ve Yas

Kişilik Bozukluğu

Madde Kullanımı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Öfke Yönetimi

Özgüven Problemleri

Sınav Kaygısı

Stres

Travma ve TSSB

Uyku veya Uykusuzluk

Yeme Bozuklukları


Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

İstanbul Kent Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Çocuk DeğerlendirmeTestleri Eğitimi, Kim Psikoloji, 2 gün

• Bilişsel Davranışçı Terapi, Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur, KDTD, 1 yıl

• Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi, Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur, KDTD, 1 yıl

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.