Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul adresinde kurulu Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Hiwell” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Hiwell tarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği,
 • Hiwell’in kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
 • Hiwell’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Hiwell’in verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kapsamı.

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,

 • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi ve
 • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.
 1. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Veriyi İşleyen

Bu Aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Hiwell, aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz başta Türk Borçlar Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve hizmet sözleşmesi kapsamında Hiwell’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, Hiwell’in bir hakkını tesis etmesi, kullanması veya koruması için işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (a), (c), (ç) ve (e) bentleri uyarınca gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Veri İşleyen

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Saklama Süresi

İdari Birim

Ad, Soyad

İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Danışan Destek Birimi, Operasyon Birimi, Teknik Birim

Telefon numarası, E-posta adresi

İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve acil durumlarda iletişim amacıyla

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

İdari Birim, Veri Analisti

IP Bilgisi

İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

İdari Birim, Veri Analisti

Cihaz ID Bilgisi

İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Danışan Destek Birimi

Dava dosyası (Kimlik bilgileri, adres bilgisi)

Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, tahsil edilemeyen ürün bedelleri ve lisanssız yazılım kulanımlarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler

Yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl

Danışan Destek Birimi

Dava dosyası (Uyuşmazlık konusu ve buna ilişkin her türlü bilgi, belge)

Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, tahsil edilemeyen ürün bedelleri ve lisanssız yazılım kulanımlarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler

Yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl

Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.

Veri İşleyen

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Saklama Süresi

Danışan Destek Birimi

E-posta adresi

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla

Hizmet süresi boyunca

Yazılım Ekibi

IP Bilgisi

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla

Hizmet süresi boyunca

Yazılım Ekibi

Cihaz ID Bilgisi

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla

Hizmet süresi boyunca

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.

Hiwell, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerin toplanması.

 Hiwell platformuna başvuru aşamasında ad, soyad bilgilerinizi paylaşma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Platforma takma isim ile kayıt olabilirsiniz.

Veri İşleyen

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Saklama Süresi

Danışan Destek Birimi

Ruh sağlığı durumu (ruhsal durum, uyku durumu, destekden beklentiler)

Danışanları uygun psikologlara yönlendirebilmek ve ilgili psikologlara danışan hakkında bilgi vermek amacıyla

Uygun psikoloğa yönlendirme işlemi süresince saklanmaktadır.

Yukarıda anılan Kişisel Verileriniz, Hiwell’in sizleri ihtiyacınızı dikkate alarak en uygun psikolojik danışmana yönlendirmeyi sağlamak amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınıza dayanılarak işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. maddesine dayanmaktadır.

Hiwell ihtiyacınız olan danışmanlık hizmetini belirlemek ve sizleri işin uzmanı olan psikolojik danışmana yönlendirmek amacıyla platform üzerinde hizmet almak istediğiniz konuya, ruhsal durumunuza, uyku durumunuza, psikolojik destekden beklentilerinize ilişkin sorular sormaktadır. Bu soruları yanıtlamayı tercih ettiğiniz takdirde bu verileriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenecektir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız psikolog ve/veya Hiwell tarafından işlenecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, yönlendirildiğiniz psikolog dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Sorulara yönelik yanıtlarınız uygun danışmana yönlendirilmek üzere otomatik olarak işlenecektir.

Soruları cevaplamamayı tercih etmeniz halinde,tarafınıza atanacak danışman Hiwell tarafından kişisel ihtiyaçlarınız bilinmeksizin belirlenecektir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Hiwell ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Hiwell’e iletmenizin ardından Hiwell ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Hiwell’in yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel veriler, tablolarda “Veri İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman aracılığıyla doğrudan veri sahibinden toplanmaktadır. Kişisel veriler, Hiwell’in hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

 Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.

 • Saklama Süresi

Kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 1. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

Hiwell, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 • sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Hiwell içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, başta hizmet alınan psikologlar olmak üzere tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve
 • emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile ; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine , kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

 aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel verileriniz, ödemelerin gerçekleşebilmesi amacı ile banka veya ödeme kuruluşu iş ortaklarımız ve ilgili hizmet verenlere aktarılmaktadır. Kredi kartınızı Hiwell’e kaydetmek istemeniz halinde, kart bilgileriniz, ödeme ve kart saklama şirketi olan iş ortağımız Craftgate Teknoloji A.Ş.’ye aktarılacak ve güvenli olarak burada verdiğiniz açık rızanıza istinaden saklanacaktır.

Hizmet verenlerle yapılan iletişimde ilettiğiniz kişisel veriler konusunda veri sorumlusu, ilgili hizmet verenler olup, aynı şekilde hizmetin verilmesi sürecinde Hiwell dışı kanallardan yaptığınız işlemler (örneğin ödeme işlemleri), hizmetin verilmesine ilişkin kayıtlar yine hizmet veren ile hizmet alan arasındaki hukuki ilişkinin bir parçası olduğundan, bu kapsamda işlenen ve saklanan veriler konusunda Hiwell veri sorumlusu olarak hareket etmemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Hiwell,

 • Cihaz ID ve IP bilgisine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan ve web analiz hizmeti alınan Google Analytics ile, ve
 • Kayıt sırasında alınan ve psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında Frankfurt, Almanya adresinde bulunan ve sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud ve MongoDB ile paylaşmaktadır.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

Ayrıca, Hiwell kurumsal e-posta ağı Gmail programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, Hiwell işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır.

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi kisiselveri@hiwellapp.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Hiwell, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi

Mersis No: 0463-1203-4830-0001

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul

E-Posta: kisiselveri@hiwellapp.com

iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde Hiwell her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman https://www.hiwellapp.com/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Gizlilik Politikamıza ve Çerez Politikamıza www.hiwellapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.