Bu Gizlilik Politikası, veri sorumlusu sıfatıyla Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul adresinde kurulu Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Hiwell” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Hiwell, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Toplama. Tarafınıza ait Kişisel Veriler, [www.hiwellapp.com] websitesi ve Google Play Store, App Store ve Huawei AppGallery çevrimiçi mobil uygulama marketini (bundan böyle “Platform/lar” olarak anılacaktır) ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Ayrıca, Hiwell ile kurduğunuz iletişim sırasında yine doğrudan sizlerden alınmaktadır. Kişisel veriler, Hiwell’in hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı. Hiwell,

 • Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, adresinizi, acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı, soyadını, telefon numarasını, IP ve Device IP bilgisini,
 • Platformlar’da kullanıcı oluşturmak,
 • Kullanıcı veri tabanı oluşturmak ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına yönlendirmek,
 • şifre unutulduğu zaman hesabı geri almak, ve
 • müşteri hizmetleri işlemlerini yürütmek amacıyla hizmetten yararlanılmasını sağlamak üzere, kanun gereği, sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Cinsiyet ve ruh sağlığı durumunuza ilişkin bilgileri ve yaş bilginizi sizleri uygun danışmanlara yönlendirmek amacıyla,
 • E-posta adresinizi, IP ve Device ID bilgilerinizi sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla, ve
 • Olası dava dosyası bilgilerinizi (Kimlik bilgileri, adres bilgisi, uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge) olası bir uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, tahsil edilemeyen ürün bedelleri ve lisanssız yazılım kullanımlarının takibi amacıyla ve;
 • Kredi kartı ve banka bilgileriniz, elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Platformlar’da bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Bir diğer ifade ile web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, tarama davranışınız istatistiki olarak ve özellikle çerezler ve analiz yazılımı kullanmak suretiyle analiz edilebilecektir. Tarama davranışınız genel olarak anonim olarak analiz edilmektedir ve sizi izlemek için kullanılmamaktadır. Belirli aletleri kullanmaksızın bu türden bir analize itiraz edebilirsiniz veya bu türden bir analizi önleyebilirsiniz.

Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik bulunmakta olan Google LL şirketi tarafından temin edilmektedir.

İşlemenin Dayandığı Hukuki Sebepler

Veri işleme, Platformlar aracılığıyla hizmet satın alınması, müşteri hizmetleri ve desteğinden yararlanılması amacıyla KVKK’nın 5/2 maddesinin

 • (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen sebeplere,
 • (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olmasına,
 • (ç) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Hiwell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına, ve
 • (e) bendi uyarınca Hiwell’in bir hakkını tesis, korumak ve kullanmak için zorunlu olması haline

dayanmaktadır.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla yararlanılan hizmetin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

Açık Rızanıza Dayalı İşleme

Danışanları / Kullanıcıları uygun danışmanlara yönlendirebilmek ve ilgili danışmanlara gerekli bilgilendirmeyi yapmak. Platformlar’a üyeliğiniz sırasında sizlerden cinsiyetiniz ve ruh sağlığı bilgileriniz talep edilmektedir. Bu verileriniz, Hiwell ve/veya tedarikçileri tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. maddesine dayanmaktadır.

Hiwell’in tarafınıza sağlayacağı psikolojik danışmanlık hizmetleri (anlaşmalı tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler) kapsamında paylaştığınız cinsiyet ve ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız psikolog ve/veya Hiwell’in sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı çağrı merkezi tarafından işlenecektir. Hizmet kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca Hiwell’in yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ancak belirtmek isteriz ki, verilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin niteliği gereği, açık onayınızı geri çekmeniz halinde Hiwell ve/veya tedarikçileri bu hizmetleri vermeye devam edemeyecektir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Hiwell ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Hiwell’e iletmenizin ardından Hiwell ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Hiwell’in yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla iletişim. Platformlar’a üyeliğiniz sırasında sizden talep edilen e-posta adresiniz ile IP ve Device ID bilgileriniz açık rızanızın varlığı halinde sizinle ticari iletişim kurmak amacıyla da işlenebilir. Verilerinizin sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla işlenmesi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

Ticari iletişim için açık rızanızı Platformlar’a üye olurken verebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgiler belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

Hiwell, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Hiwell, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan,

 • sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Hiwell içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, başta hizmet alınan psikologlar olmak üzere tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve
 • emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine , kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

 aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Kişisel verileriniz, ödemelerin gerçekleşebilmesi amacı ile banka veya ödeme kuruluşu iş ortaklarımız ve ilgili hizmet verenlere aktarılmaktadır. Kredi kartınızı Hiwell’e kaydetmek istemeniz halinde, kart bilgileriniz, ödeme ve kart saklama şirketi olan iş ortağımız Craftgate Teknoloji A.Ş.’ye aktarılacak ve güvenli olarak burada verdiğiniz açık rızanıza istinaden saklanacaktır.

Hizmet verenlerle yapılan iletişimde ilettiğiniz kişisel veriler konusunda veri sorumlusu, ilgili hizmet verenler olup, aynı şekilde hizmetin verilmesi sürecinde Hiwell dışı kanallardan yaptığınız işlemler (örneğin ödeme işlemleri), hizmetin verilmesine ilişkin kayıtlar yine hizmet veren ile hizmet alan arasındaki hukuki ilişkinin bir parçası olduğundan, bu kapsamda işlenen ve saklanan veriler konusunda Hiwell veri sorumlusu olarak hareket etmemektedir.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Hiwell,

 • Device ID ve IP bilgisine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan ve web analiz hizmeti alınan Google Analytics ile, ve
 • Kayıt sırasında alınan ve psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında Frankfurt, Almanya adresinde bulunan ve sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud ve MongoDB ile paylaşmaktadır.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

Ayrıca, Hiwell kurumsal e-posta ağı Gmail programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, Hiwell işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. Hiwell, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri şifreleyecektir.

 Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

Hiwell, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verileriniz, aksi Aydınlatma Metni’nde belirtilmediği sürece [link], hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Kişisel verileriniz pazarlama amacıyla işlenmesi hizmet süresi ile sınırlıdır. Hiwell, hizmet süresi sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanılmayacaktır .

Bu sürelerin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Hiwell, kullanıcılar, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve yöneticilerine yönelik ayrı özel bilgilendirme metinleri (“Aydınlatma Metni”) hazırlamıştır. Bu aydınlatma metinleri her ilgili kişi grubuna ulaştırılmış veya erişim yetkisi verilmiştir.

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi kisiselveri@hiwellapp.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Hiwell, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi

Mersis No: 0463-1203-4830-0001

Adres : İçerenköy Mahallesi, Topçu İbrahim Sokak Quick Tower Sitesi N:8-10d Ataşehir/İstanbul

E-Posta: kisiselveri@hiwellapp.com

iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde Hiwell her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda Gizlilik Politikası ile Aydınlatma Metni’ni güncelleyebilir. Güncel Aydınlatma Metni’ne ve Gizlilik Politikası’na her zaman www.hiwellapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz. 

Çerez Politikamıza www.hiwellapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.