Uzman Klinik Psikolog Beyza Gençelli

Beyza Gençelli

Uzman Klinik Psikolog

Baş Etme Becerileri Motivasyon Sorunları Negatif Düşünceler Sosyal Fobi Şema Terapi

Eğitim

 • Üsküdar Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Işık Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

Uzman Psikolog Beyza Gençelli, Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini ‘Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Başa Çıkma Tutumları ve Kişilerarası İlişkiler Üzerine Etkisi’ konulu tez çalışması ile tamamladı. Lisans ve yüksek lisans süreçlerinde KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) gönüllüsü olarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pek çok etkinlik düzenledi. İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği bir proje kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların psikolojik ihtiyaçları ve eğitim hayatları üzerine çalıştı. Yetişkinlerle toplumsal cinsiyet atölyeleri yürüttü. Lisans ve yüksek lisans süreçlerinde farklı kurumlarda deneyim edindi. Biltek Okulları’nda Stajyer Psikolog unvanıyla bir yıl görev aldı. İstanbul’da bulunan üç farklı psikoterapi merkezindeki staj süreçlerinde bireysel ve grup terapisi seansları yürüttü. 2019 yılında İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde Psikodrama eğitim grubu içerisinde bulundu. Yüksek lisans sürecinde NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde kapalı ve açık servislerde stajyer Uzman Psikolog olarak deneyim edindi ve vaka süpervizyonlarına katıldı. Bilişsel Davranışçı Terapi Teori ve Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimlerini Prof. Dr. Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde tamamladı. Uluslararası Şema Terapi Eğitimini Dr. Alp Karaosmanoğlu ile tamamladı. Her iki ekole dair süpervizyon süreçleri devam etmektedir. 1. Düzey EMDR terapistidir Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi’ni Prof. Dr. Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde tamamladı. Uluslararası Şema Terapi Eğitimi’ni Dr. Alp Karaosmanoğlu (Psikonet) koordinatörlüğünde tamamladı. Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan Kognitif Davranışçı Terapi Teori Eğitimi aldı. I. Düzey EMDR eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsünden aldı. Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den İlişki Problemlerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları eğitimi aldı.

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi Değersizlik Depresyon Erteleme Davranışı İletişim Problemleri İsteksizlik Kaygı Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Mutsuzluk Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Öfke Yönetimi Sosyal Kaygı Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon (devam ediyor), BDPD, Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi, BDPD, Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitimi, BDPD, Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk
 • Uluslararası Şema Terapi Eğitimi, Psikonet, Dr. Alp Karaosmanoğlu
 • 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü
 • 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü
 • MMPI ve Objektif Testler Uygulayıcı Sertifikası, Antalya Davranış Enstitüsü
 • Psikodrama Öğrenci Eğitim Grubu, Uluslarası Zerka Moreno Enstitüsü
 • Türkiye Psikoterapi Zirvesi, POEM
 • Türkiye Psikoterapi Zirvesi, Metakognitif Terapi Temel İlkeleri, POEM, Uzm. Psk. Hilal Bebek
 • Gestalt Terapi, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler, Ruh Sağlığı Derneği
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi, Dr. İbrahim Bilgen, Ruh Sağlığı Derneği
 • Sosyodrama ile Bir Toplumsal Travma Çalışması, Psikoterapist Deniz Altınay, Ruh Sağlığı Derneği
 • 5. Mindfulness Sempozyumu, Mindfulness Institute
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Uluslararası Şema Terapi Eğitimi, Psikonet
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü, 2017
 • 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü, 2018
 • Psikodrama Öğrenci Eğitim Grubu, Uluslarası Zerka Moreno Enstitüsü, 2018
 • MMPI Uygulayıcı Eğitimi, Antalya Davranış Enstitüsü, 2018
 • Objektif Testler Uygulayıcı Sertifikası, Antalya Davranış Enstitüsü, 2018
 • 2. Türkiye Psikoterapi Zirvesi, POEM, 2019
 • Türkiye Psikoterapi Zirvesi, Metakognitif Terapi Temel İlkeleri, Uzm. Psk. Hilal Bebek, 2019
 • Gestalt Terapi, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler, Ruh Sağlığı Derneği, 2019
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi, Dr. İbrahim Bilgen, Ruh Sağlığı Derneği, 2019
 • Vaka Analizi Zirvesi, Ruh Sağlığı Derneği, 2019
 • Psikodrama Öğrenci Grubu, İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü, 2019
 • Sosyodrama ile Bir Toplumsal Travma Çalışması, Psikoterapist Deniz Altınay, 2020
 • CBT'nin Temel İlkeleri, Dr. Emel Stroup, PsiClub
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi, (ACT) Steven C. Hayes PhD
 • Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapi, Glenn Waller PhD
 • 5. Türkiye Psikoterapi Zirvesi, Psikoterapi Türkiye
 • 5. Mindfulness Sempozyumu, Mindfulness Institute
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell
 • TSSB'nin Bilişsel Davranışçı Terapisi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • 6. Türkiye Psikoterapi Zirvesi: Travma ile Çalışmak, Psikoterapi Türkiye
 • Gönüllü Oryantasyon ve Travma Eğitimi, TPD
 • Kompleks Travma, Yas ve Çoklu Stres Karşısında İyileşme ve Dayanıklılığı Artırma, Froma Walsh PhD.
 • Yeme Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
Beyza Gençelli
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: