Ecem Bayraktar avatar
Ecem Bayraktar

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2012 yılında Maltepe Üniversitesi (%50 ÖSYM) Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresinde farklı dönemlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Maltepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri servisinde staj yapmıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Ecem Merdin Dede avatar
Ecem Merdin Dede

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı bursu ile kazanmıştır ve bölüm üçüncüsü olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Şubat 2018’de mezun olmuştur. Kişinin ihtiyacına göre birçok terapi tekniğinden yararlanmakta, danışan-terapist ilişkisini ve kişinin biyopsikososyal bir varlık olduğunu ön planda tutarak bütüncül bir yaklaşımla çalışmaktadır. Mesleğinin bir gereği olarak devamlı gelişmeye önem vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlı olarak hizmet vermektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Elif Mayra Solman avatar
Elif Mayra Solman

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans sürecinde Özel Fransız Lape Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı. Psikolog Tolga Akyıldız’ın kurduğu Müzikmentor şirketinde sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalından mezun oldu. Mezuniyet projesini hamile kadınlarda depresyonu etkileyen faktörler konusuyla tamamladı.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Elif Yılmaz avatar
Elif Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini, Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Zorunlu stajlarını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Emine Aras avatar
Emine Aras

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü dereceyle tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji (Tezli) yüksek lisans programına kabul almış ve bu programı da dereceyle bitirerek mezun olmuştur.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Esin Yalçın avatar
Esin Yalçın

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde tam burslu ve %100 İngilizce olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini takiben aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini “Sağlıkla İlgili İşlevsel Olmayan İnançlar ve COVID-19 Korkusu İlişkisinde Sağlık Anksiyetesi ve Siberkondrinin Aracı Rolü” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Ezgi Taşdemir avatar
Ezgi Taşdemir

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji lisansını 2015 yılında İstanbul Arel Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede 2015 yılında klinik psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Lisans eğitimi bittikten sonra ise engelli bireylerle çalışmak için Polonya’ya Avrupa Birliği Gönüllüsü olarak gitmiştir. Yüksek lisans programında Psikodinamik Terapi ağırlıklı bir eğitim alıp, bu ekolde süpervizyon süreçlerini tamamlamakla birlikte “Psikologlarla Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Dayanıklılık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı tezi ile klinik psikolog unvanını almıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul’da olan bir belediyede çalışarak çocuk, ergen ve yetişkinlere, danışanın ihtiyacını kıstas alarak bütüncül, ağırlıklı olarak psikodinamik ekolde psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Ezgi Tunçel avatar
Ezgi Tunçel

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hacettepe Erişkin Hastanesi psikiyatri bölümünde, lisans eğitiminin ardından da Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde staj yapmıştır. Stajları boyunca poliklinik görüşmeleri, test uygulamaları ve vizitlere katılımının yanı sıra çeşitli uzmanların verdiği psikopatoloji ve görüşme teknikleri gibi derslere de katılmıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Fatma Efe avatar
Fatma Efe

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Fatma Efe, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı "Flört Şiddetinin Ayrışma Bireyleşme ve Bağlanma Stilleriyle İlişkisinin İncelenmesi" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Feyza Melis Emiroğlu avatar
Feyza Melis Emiroğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İtalyan Lisesi’nden sonra YÖK bursuyla Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek Lisans eğitimini Yüksek Onur dereceleriyle Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerde Keder, Psikolojik Dayanıklılık, Travma Sonrası Gelişim’in İlişkisi teziyle bitirmiş, Roma La Sapienza Üniversite’nde Erasmus Programı bursuyla İtalyanca Psikoloji okumuştur. Sosyopix Mag Dergi’de Sosyo Köşe’de yazarlık geçmişi bulunmaktadır, Yüksek Teknoloji Dergisi’nde Tekno Psikoloji’deyse Köşe Yazarıdır. Ayvansaray Üniversitesi’nde İdari Asistan olarak, Yüksek Lisans kapsamında, Kadın Danışma Merkezleri’nde psikolog olarak; Psikomola Danışmanlık Merkezi’nde staj, Erenköy Ruh ve Sinir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde gönüllü gözlem; AXA Sigorta İK İşe Alım Departmanı’nda stajyer olarak görev almıştır. İlişkisel psikodinamik süpervizyonları ve EMDR 1.Düzey Temel Eğitimini süpervizyon süreçlerini tamamlamış, bu perspektiflerle eklektik terapi yaklaşımıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Fulin Kurtkaya avatar
Fulin Kurtkaya

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi’nde tamamlayan Fulin Kurtkaya, yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında Hollanda’da Utrecht Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji programında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Fulya Akköse avatar
Fulya Akköse

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamladıktan sonra %100 bursla okuduğu İstanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Tezinde bağlanma stilleri, aleksitimi, çatışma çözme stilleri ve ilişki doyumu konularını bir arada çalışmıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Gamze Kurt avatar
Gamze Kurt

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından “Bağlanma Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile mezun olmuştur. Yüksek lisans programı kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi modelini teorik ve uygulamalı olarak öğrendi ve süpervizör gözetiminde psikoterapi uygulamaları yürüttü. Aktif Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında psikolog olarak görev aldı. Ergen ve yetişkinlerle olan psikoterapi uygulamalarımda Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımından yararlanmaktadır. Çocuklarla olan çalışmalarında ise eğitimini Byron Norton ve Nilüfer Devecigil ’den aldığı Deneyimsel Oyun Terapisi yaklaşımından yararlanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği Üyesidir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Gizem Kıyıcı avatar
Gizem Kıyıcı

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji ve Klinik Psikoloji bölümlerini tamamlamıştır. Ölüm ve Yas Terapisi Eğitimini tamamlamıştır. Uygulayıcı Sertifikalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile terapi seanslarını yürütmekte ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ekolünden yararlanmaktadır. Çocuklar için Zeka Ölçeği olan WISC4 testinin uygulayıcısıdır. Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısıdır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) uygulama ve yorumlama sertifikası vardır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Gizem Simge Kısa avatar
Gizem Simge Kısa

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden çift ana dal yaparak mezun oldu. Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamladı ve ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından mezun oldu. Analitik-dinamik yönelimli bir süpervizyon almıştır. Yetişkinlerle bireysel psikoterapi süreci yürütmektedir. Çalışma alanları arasında; Yakın İlişki Sorunları, İletişim Sorunları, Ailevi Sorunlar, Kayıp ve Yas, Varoluşsal Kaygılar, Psikolojik Kökenli Bedensel Rahatsızlıklar, Kendini Tanıma, Özgüven Eksikliği, Geçmişe Dair Konular, Stres, Öfke Kontrolü, Uyum Sorunları bulunmaktadır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Gülce Bülbül avatar
Gülce Bülbül

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji eğitimine 2011 yılında Yeditepe üniversitesinde destek burslu olarak başlamış ve üstün başarı bursu ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüyle Çift Anadal yapmaya hak kazanmıştır. Her iki bölümü de yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Ardından Yüksek lisansını King’s College London - İnstitute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience’da Mental Health Studies (Klinik Psikoloji) alanında başarıyla tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al