Uzman Klinik Psikolog Nesibe Kübra Orman

Nesibe Kübra Orman

Uzman Klinik Psikolog

Duygu Düzenleme Güçlüğü İlişki Sorunları Kaygı Kendine Değer Verme Negatif Düşünceler

Eğitim

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Fatih Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi EMDR

Hakkında

Lisans eğitimini burs ile kazandığı İngilizce Psikoloji bölümünü Fatih Üniversitesi’nde onur derecesi ile tamamlamıştır; Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra uzmanlığını almıştır. Lisans eğitim sürecinde İspanya’da bulunan Universidad de Cantabria’da psikoloji alanıyla ilgili bir projede yer almıştır. 2011-2015 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik stajını Psikiyatri servisinde yapmıştır. Eğitimlerine devam ederken eğitim kurumları ve STK’larda diğer stajlarını gerçekleştirmiştir. 2015-2022 yılları arasında Türkiye Yeşilay Vakfı’na bağlı YEDAM’larda klinik psikolog olarak çalışmıştır ve çeşitli illerde bulunan merkezlerinin klinik koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Mesleki hayatında 3 ayrı süpervizyon almıştır. 7 sene boyunca Prof.Dr.Kültegin Ögel’den her hafta düzenli süpervizyon alarak bağımlılık alanında uzmanlaşmıştır. Bireysel ve grup terapilerini süpervizyon eşliğinde yürütmüştür. 16 saatlik EMDR süpervizyonunu tamamlamıştır. 2 sene boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde süpervizyon almıştır. 2020 yılında ‘YEDAM Covid-19 Psikolojik Destek Hattı’nın çalışan uzman kadrosuna süpervizörlük yapmıştır. Problemli internet kullanımı ve aşırı oyun oynama alışkanlığı olan bireylere ve ailelerine özel yapılandırılmış bir müdahale programının hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı programlarında, STK’larda, okullarda ve şirketlerde alanıyla ilgili eğitimler vermiştir ve panel konuşmacısı olarak katılmıştır. Aldığı test uygulamaları ve diğer eğitimler neticesinde ergen-yetişkin grubundaki danışanları ile psikoterapi görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

Çalışma Alanları

Aile Çatışması Aile İçi İletişim Sorunları Aldatma Ani Duygusal Değişimler Bağımlılık Bağlanma Sorunları Bilinçli Farkındalık Bilişsel Davranışçı Terapi Çocukluk Çağı Depresyonu Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Depresyon Dissosiyatif Bozukluklar Duygusal Yeme Dürtü Kontrol (Bozukluğu) Ebeveynlik Eklektik Terapi Erteleme Davranışı Evlilik İçi Çatışmalar Evlilik ve Evlilik Öncesi Konular Fetişizm Flört Şiddeti Gelecek Kaygısı Göçmen / Expat Sorunları İsteksizlik İstifleme Kabul ve Kararlılık Terapisi Kaçınma Kayıp ve Yas Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kilo Kaybı Kültürlerarası Uyum Mobbing Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Narsistik Kişilik Obezite Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Öfke Yönetimi Özşefkat Panik Bozukluk Sağlık Kaygısı Sezgisel Yeme Sınav Kaygısı Spor Psikolojisi Stres Şiddet ve İstismar Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Tik Bozuklukları Tükenmişlik Unutkanlık Uyku veya Uykusuzluk Varoluşcu Terapi Yabancılaşma Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim Programı (Modül I-II), BDPD
 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) – Emre Konuk & Şirin Atçeken - Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı(MBSR), Prof.Doç.Dr. Zümra Atalay, Mindfulness Institute, 8 hafta
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, 14 saat, Dr. Nevin Dölek
 • Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Çalışmalar Eğitimi, 2 gün, Dr.Nevin Dölek, 2015.
 • Ruhsal Travmalara Psikososyal Yaklaşımlar Eğitimi, 1-2-3-4 Modülleri, 27 saat, Prof.Dr.Tamer Aker, 2015.
 • LGBTİ+ Bireylere Yaklaşım - SPoD, 2019.
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Prof.Dr.Kültegin Ögel, 2016.
 • Yetişkin Psikoterapi Süpervizyonu, Prof. Dr. Kültegin Ögel, 2015-2022.
 • Çocuk-Ergen Psikoterapi Süpervizyonu, Uzm.Dr.Ömer Kardaş, 2020-2022.
Nesibe Kübra Orman
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: