Uzman Klinik Psikolog Rabia Yalın Aydemir

Rabia Yalın Aydemir

Uzman Klinik Psikolog

Değersizlik Depresyon Kabul ve Kararlılık Terapisi Panik Bozukluk Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Eğitim

 • Bournemouth Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Bilkent Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans bitirme tezini “Ebeveynlik Stresi ve Doğum Sonrası Depresyonun Ortak Ebeveynlik ile İlişkisi” konusunda tamamlamıştır. Bournemouth Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programın’dan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını “Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda Cinsiyet Farklılıkları” konusunda tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince resmi stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri poliklinik ve yataklı servislerinde tamamlamıştır. Ayrıca lisans eğitimi sırasında Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Bunun yanında lisans eğitimi sırasında “Ebeveynlikte İşbirliği Algısının Ailelerin Sosyoekonomik Durumları ile İlişkisi” makalesinin araştırma ve yazım aşamasında bulunmuştur. Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan çeşitli topluluklarda, sosyal sorumluluk projelerinde yönetici ve katılımcı olarak yer almıştır. Lisans eğitimden sonra özel bir eğitim kurumunda Kurum Psikoloğu olarak ortaokul, lise öğrencileri ve aileleri ile çalışmalarda bulunmuştur. Bu süre zarfında Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde kurumsal eğitim, beceri kazandırma ve süpervizyon uygulaması eğitimlerini tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi insan düşünceleri ve duygularının davranışlar üzerinde etkisi üzerine yoğunlaşmış bir terapi ekolüdür. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Boylam Psikiyatri Enstitüsü bünyesinde çalışmaya başlamış, bu merkezde yatarak tedavi gören Türk ve yabancı uyruklu hastalara günlük yapılandırılmış görüşmelerin yanı sıra grup terapileri ayrıca muayenehane bünyesinde ayaktan takipli danışanlarla haftalık yapılandırılmış psikoterapi seansları yürütmüştür. Bunun yanında bu süre zarfı içinde Bağlamsal Bilimler derneğinden Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimi almıştır. Kabul ve Kararlılık Terapisi, davranışları iyi ve kötü olarak ayırmak yerine her davranışı kendi bağlamında inceleyen davranışsal bir terapi yöntemidir. Minnesota Kişilik Envanter Testi uygulama eğitimi ve sertifikası almıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İngilizce dilinde tamamlamıştır. İleri seviye İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Aldatma Ani Duygusal Değişimler Bağımlılık Bağlanma Sorunları Bilinçli Farkındalık Boşanma Cinsel İstismar Cinsellik Duygu Düzenleme Güçlüğü Erteleme Davranışı Özgüven Problemleri Özşefkat Kanser Psikolojisi Sağlık Kaygısı Sezgisel Yeme Sınır Kişilik Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Beceri Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Stres Şiddet ve İstismar Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Tükenmişlik Yalnızlık Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kurumsal Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği, Prof. Dr. Hakan Türkçapar (50 Saat, 2017)
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği - Prof. Dr. Hakan Türkçapar (30 Saat, 2017)
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi - Türk Psikologlar Derneği, Uzman Psk Ebru Ergin (16 Saat)
 • MMPI Uygulayıcı Sertifikası - Türk Psikologlar Derneği, Uzman Psk Nursen Oral (18 Saat)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel Beceri ve Uygulama - Bağlamsal Bilimler Derneği, Doç. Dr. Fatih Yavuz (40 Saat)
 • LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği & Hiwell, 2022
Rabia Yalın Aydemir
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: