Hakkında

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans bitirme tezini “Ebeveynlik Stresi ve Doğum Sonrası Depresyonun Ortak Ebeveynlik ile İlişkisi” konusunda tamamlamıştır. Bournemouth Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programın’dan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını “Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda Cinsiyet Farklılıkları” konusunda tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince resmi stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri poliklinik ve yataklı servislerinde tamamlamıştır. Ayrıca lisans eğitimi sırasında Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Bunun yanında lisans eğitimi sırasında “Ebeveynlikte İşbirliği Algısının Ailelerin Sosyoekonomik Durumları ile İlişkisi” makalesinin araştırma ve yazım aşamasında bulunmuştur. Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan çeşitli topluluklarda, sosyal sorumluluk projelerinde yönetici ve katılımcı olarak yer almıştır. Lisans eğitimden sonra özel bir eğitim kurumunda Kurum Psikoloğu olarak ortaokul, lise öğrencileri ve aileleri ile çalışmalarda bulunmuştur. Bu süre zarfında Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde kurumsal eğitim, beceri kazandırma ve süpervizyon uygulaması eğitimlerini tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi insan düşünceleri ve duygularının davranışlar üzerinde etkisi üzerine yoğunlaşmış bir terapi ekolüdür. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Boylam Psikiyatri Enstitüsü bünyesinde çalışmaya başlamış, bu merkezde yatarak tedavi gören Türk ve yabancı uyruklu hastalara günlük yapılandırılmış görüşmelerin yanı sıra grup terapileri ayrıca muayenehane bünyesinde ayaktan takipli danışanlarla haftalık yapılandırılmış psikoterapi seansları yürütmüştür. Bunun yanında bu süre zarfı içinde Bağlamsal Bilimler derneğinden Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimi almıştır. Kabul ve Kararlılık Terapisi, davranışları iyi ve kötü olarak ayırmak yerine her davranışı kendi bağlamında inceleyen davranışsal bir terapi yöntemidir. Minnesota Kişilik Envanter Testi uygulama eğitimi ve sertifikası almıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İngilizce dilinde tamamlamıştır. İleri seviye İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Depresyon
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kaygı bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Öfke Yönetimi

Eğitim

Lisans

Bilkent Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans

Bournemouth Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kurumsal Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği, Prof. Dr. Hakan Türkçapar (50 Saat, 2017)
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği - Prof. Dr. Hakan Türkçapar (30 Saat, 2017)
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi - Türk Psikologlar Derneği, Uzman Psk Ebru Ergin (16 Saat)
 • MMPI Uygulayıcı Sertifikası - Türk Psikologlar Derneği, Uzman Psk Nursen Oral (18 Saat)
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel Beceri ve Uygulama - Bağlamsal Bilimler Derneği, Doç. Dr. Fatih Yavuz (40 Saat)

Klinik Deneyimleri

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Stajyer
 • Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi - Stajyer
 • Boylam Psikiyatri Enstitüsü - Klinik Psikolog

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.