Türkiye’nin Gelişmiş Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 800+ uzman psikoloğumuz, psikolojik destek sağlamak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Uzman Klinik Psikolog Duygu Eser
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi’nde tamamladı. Sonrasında Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminden ‘’Borderline kişilik özellikleri ve olumsuz otobiyografik anılar’’ üzerine yaptığı tez araştırmasını tamamlayarak mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca TEGV, Otistikler Derneği gibi toplumsal kuruluşlarda gönüllü çalışmacı olarak çeşitli projelere katıldı. Ay

Uzman Psikolog Duygu Sarıçiçek
Uzman Psikolog

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji lisans programını tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi yüksek lisansından mezun oldu. Lisans döneminde Kidszone Çocuk Merkezi ve Fransız Lape Hastanesinde klinik stajlarını tamamladı. Özyeğin Üniversitesi’nde bulunan ilişki araştırma laboratuvarında anne-çocuk ilişkilerini etkileyen faktörler (Güvenli Çember Projesi) adlı bir araştırmada göz

Uzman Klinik Psikolog Ece Özden
Uzman Klinik Psikolog

Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra burslu olarak kazandığı İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nü Onur Derecesi ile tamamlamıştır. Ardından İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nda “Postpartum Depresyon ile Öz Şefkat ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İlişkisi” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak uzman klinik psikolog ünva

Uzman Klinik Psikolog Ecem Bayraktar
Uzman Klinik Psikolog

2012 yılında Maltepe Üniversitesi (%50 ÖSYM) Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresinde farklı dönemlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Maltepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri servisinde staj yapmıştır. Uzmanlık eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Program kapsamında 1

Uzman Klinik Psikolog Elif Mayra Solman
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans sürecinde Özel Fransız Lape Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı. Psikolog Tolga Akyıldız’ın kurduğu Müzikmentor şirketinde sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalından mezun oldu. Mezuniyet projesini hamile kadınlarda depresyonu etkileyen faktörler konusuyla

Uzman Klinik Psikolog Elif Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Ardından, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından "Çocukluk Çağı Travmaları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet İlişkisinde Aleksitiminin Rolü" başlıklı teziyle onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Zorunlu stajlarını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Moodist Psikiy

Uzman Klinik Psikolog Ezgi Gülcan
Uzman Klinik Psikolog

Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ‘’Yüksek Onur’’ - bölüm ikincisi derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca anaokulunda ve çeşitli hastanelerde staj deneyimleri elde etmiş; Özel bir psikiyatri servisinde de staj eğitimini tamamlamıştır. Aynı sene Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına kabul edilmiş; ‘’ Üniversite Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları ve Bağlanma Stillerinin Psikolojik Da

Uzman Klinik Psikolog Ezgi Taşdemir
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisansını 2015 yılında İstanbul Arel Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede 2015 yılında klinik psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Lisans eğitimi bittikten sonra ise engelli bireylerle çalışmak için Polonya’ya Avrupa Birliği Gönüllüsü olarak gitmiştir. Yüksek lisans programında Psikodinamik Terapi ağırlıklı bir eğitim alıp bu ekolde süpervizyon süreçler

Uzman Klinik Psikolog Fatma Efe
Uzman Klinik Psikolog

Fatma Efe, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı "Flört Şiddetinin Ayrışma Bireyleşme ve Bağlanma Stilleriyle İlişkisinin İncelenmesi" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Yüksek Lisans sürecince Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen çeşitli test eğitimlerini tamamlamış, Prof. Dr. Ce

Uzman Klinik Psikolog Fulya Üstün Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog

2008 yılında Yeditepe Psikoloji Bölümünü burslu şekilde kazanmış olup, 2013 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına girerek 2016 yılında Klinik Psikolog unvanına hak kazanmıştır. İki yıl boyunca Bilişsel Davranışçı ekolünde yoğun eğitimler alıp, bir yıl boyunca Prof. Dr. Serap Özer eşliğinde süpervizyon sürecinin tamamlamıştır. Yüksek lisans sürecinde D

Uzman Klinik Psikolog Gamze Kurt
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2016 yılında tam burslu olarak onur derecesiyle mezun oldu. Ardından İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını “Bağlanma Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışma ile tamamladı. Yüksek lisans programı kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi modelini

Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca psikoloji alanında kendini geliştirmek amacıyla birçok eğitim almıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra dil eğitimi almak için İngiltere’ye gitmiştir. Yüksek lisans ders kapsamında

Uzman Klinik Psikolog Gizem Simge Kısa
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Psikoloji bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu. Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamladı. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından Klinik Psikolog unvanını alarak mezun oldu. Yaklaşık iki yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde klinik psikolog olarak görev al

Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın
Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniği’nde yatan hastalarla vaka çalışması ve test çalışmalarına katılarak stajını yaptı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Ebeveyn tutumları, bilişsel duygu düzenleme stratejileri, anksiyete duyarlılı

Uzman Klinik Psikolog İlknur Çopuroğlu
Uzman Klinik Psikolog

İlknur Çopuroğlu psikoloji bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Aynı şekilde 2020 yılında Klinik psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirerek Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans bitirme araştırması; Psikanalitik açıdan yeme bozukluklarının incelenmesi üzerine olmuştur. Mezuniyetinden itibaren çeşitli stajlar yapmıştır. ( T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bak