Anıl Demircioğlu avatar
Anıl Demircioğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Beykent Üniversitesi'nde psikoloji lisansını 2013'te tamamladıktan sonra, İngiltere Hertfordshire Üniversitesi (University of Hertfordshire) Klinik Psikolojide Araştırma (Research in Clinical Psychology) Yüksek Lisans bölümünden “takdir derecesi” ile 2017 yılında mezun oldu. Yüksek lisans tezini “Obsesif-Kompulsif Bozukluk Belirtileri Taşıyan Katılımcılarda Aleksitimi, İğrenme, İçsel Farkındalık ve İçsel Duyarlılık” üzerine yazan uzmanımız, lisans eğitimi boyunca Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi ve Psikomer Psikiyatri Merkezi’nde gönüllü stajyer olarak deneyim kazandı. 2019 senesinde İstanbul Üniversitesinde Çocuk Gelişimi lisans eğitimine de başlayarak farklı alanlarda yetkinlik kazanmaya devam etmektedir. 2017 yılından bu yana çeşitli klinik ve hastanelerde psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını Oku
Cansın Alsancak avatar
Cansın Alsancak

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji anadal, medya&iletişim yandal programlarını onur derecesiyle tamamlamıştır. Aynı zamanda lisans sürecinde Humanite Psikiyatri ve Özel Fransız Lape hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında, yüksek lisans derecesi almak üzere Londra’ya gitmiş ve yüksek lisans derecesini King’s College London’da ‘Mental Health Studies’ (klinik psikoloji) alanında tamamlamıştır. Tezini Prof Edmund Sonuga-Barke süpervizörlüğünde erkek ve kız çocuklarındaki dikkat ve hiperaktivite problemlerinin farklılıkları üzerine yazmıştır. Bu süreçte Maudsley Hastanesi’nde (Londra) Dr. Florian Ruths’un yürütmekte olduğunu Mindfulness Based Group Therapy (Farkındalık Terapisi) programında psikolog asistan olarak staj yapmıştır. Şu anda da aktif olarak yetişkinlerle online seans yapmaya devam etmektedir. Yetişkinlerde TAT, MMPI ve Nöropsikolojiik değerlendirme envanteri uygulayıcısıyken çocuklarda ise WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) uygulayıcısıdır. Klinik yaklaşımı bilişsel terapidir fakat Şema Terapi modeli ve Gestalt terapi tekniklerinden de yararlanmaktadır.

Devamını Oku
Sena Alaçam avatar
Sena Alaçam

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümünde burslu olarak bir dönem erken tamamladı. Yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını “Evli Bireylerde Evlilik Doyumu Aldatma Eğilimi ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” adlı tez çalışmasının ardından başarılı bir şekilde tamamladı. Uluslararası onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Hakan Türkçapar’dan aldı. Bilişsel ve Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimini ise Türk Psikologlar Derneğinde, Öget Öktem’den aldı. Bunların yanı sıra yüksek lisans eğitimi boyunca çok kıymetli psikiyatrist ve psikologlardan birçok terapi ekolüne yönelik süpervizyonlar alarak terapilerini yürüttü. Birçok danışanla ve birçok psikolojik ve psikopatolojik rahatsızlıklarla aktif bir biçimde çalışma fırsatı olmuştur.

Devamını Oku
Tuğba Özgen avatar
Tuğba Özgen

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini 2016 yılında tamamladı. Arel Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programından “Sağlık çalışanlarında algılanan stres, psikolojik dayanıklılık ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeyini yordama gücü” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimini, Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından Şema Terapi eğitimini, Nilüfer Devecigil tarafından Deneyimsel Oyun Terapisini ve Nevin Dölek tarafından Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerine ek TPD tarafından verilen MMPI test eğitimini tamamladı. Eğitimleri sürecinde özel danışmanlık merkezlerinde ve anaokullarında çalıştı. Yetişkin danışanlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını Oku
Melda Öztürk avatar
Melda Öztürk

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin hemen sonrasında yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yaptı. Tez çalışmasını travmatik yaşam olayları ve alkol/madde kullanımı üzerine tamamladı. Yüksek lisans eğitimi esnasında önce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı. Daha sonra yaklaşık 4 sene mülteci ve göç alanında bir sivil toplum kuruluşunda çalışarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup seansları yaptı. Burada özellikle travmatik yaşam deneyimleri bulunan bireyler ile çalıştı. Klinik yaklaşımı psikodinamik temelli olup, Şema Terapi modeli ve tekniklerinden de yararlanmaktadır. Sanat Terapisine duyduğu ilgi sebebiyle bu alanda da eğitimler almıştır. Şu anda online olarak terapi çalışmalarını yetişkinlerle sürdürmektedir.

Devamını Oku
Gözde Görgülü avatar
Gözde Görgülü

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Klinik Psikolog Gözde Görgülü, Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir. 2005-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri servisinde klinik stajını yapmıştır. Bu süreçte ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine eğitimler alarak süpervizyon ile danışan takip etmiş ve birçok projektif-objektif test uygulayıcı eğitimlerini de alarak uzmanlığını tamamlamıştır. Mesleki gelişimine önem vererek etik ilkeler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Devamını Oku
Ceylin Candaş avatar
Ceylin Candaş

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İsviçre Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı Üniversite’de Klinik Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim süreci sırasında çeşitli kurumlarda gönüllü psikolog rolüyle görev aldı. Ardından Cenevre Üniversite Hastanesi Psikiyatri departmanında stajyer klinik psikolog olarak çalıştı. Çeşitli terapi eğitimlerini tamamlamış olup, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Devamını Oku
Cemre Eker avatar
Cemre Eker

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Cemre Eker, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Londra Kingston Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca çeşitli psikoterapi merkezlerinde, okullarda, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır. Bunların yanı sıra Wisc-IV ve CAS gibi global ölçeklerin de eğitimini alarak birçok farklı kurumda testörlük yapmıştır. Ölüm ve Yas, Hasta ve Hastalık Psikolojisi gibi farklı eğitimleri başarıyla tamamlamış olmakla birlikte Bilinçli Farkındalık(Mindfulness) ve Öz Şefkatli Farkındalık (Self-Compassion Focused Therapy) gibi yurt dışı eğitimlerine de düzenli olarak katılarak kendini bu alanlarda da geliştirmiştir.

Devamını Oku
Feyza Melis Emiroğlu avatar
Feyza Melis Emiroğlu

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İtalyan Lisesi’nden sonra YÖK bursuyla Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek Lisans eğitimini Yüksek Onur dereceleriyle Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerde Keder, Psikolojik Dayanıklılık, Travma Sonrası Gelişim’in İlişkisi teziyle bitirmiş, Roma La Sapienza Üniversite’nde Erasmus Programı bursuyla İtalyanca Psikoloji okumuştur. Sosyopix Mag Dergi’de Sosyo Köşe’de yazarlık geçmişi bulunmaktadır, Yüksek Teknoloji Dergisi’nde Tekno Psikoloji’deyse Köşe Yazarıdır. Ayvansaray Üniversitesi’nde İdari Asistan olarak, Yüksek Lisans kapsamında, Kadın Danışma Merkezleri’nde psikolog olarak; Psikomola Danışmanlık Merkezi’nde staj, Erenköy Ruh ve Sinir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde gönüllü gözlem; AXA Sigorta İK İşe Alım Departmanı’nda stajyer olarak görev almıştır. İlişkisel psikodinamik süpervizyonları ve EMDR 1.Düzey Temel Eğitimini süpervizyon süreçlerini tamamlamış, bu perspektiflerle eklektik terapi yaklaşımıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Devamını Oku
Seda Dönmez avatar
Seda Dönmez

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini 2014 yılında tamamladı. Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Anaokullarında farklı düzeylerde ayrılma kaygısı yaşayan çocukların aile ortamları, annelerinin kaygı düzeyleri ve anne-çocuk bağlanma örüntüleri açısından incelenmesi” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Eğitimleri sırasında danışmanlık merkezleri, anaokulu ve hastane gibi kurumlarda staj yaptı. Nilüfer Devecigil tarafından Deneyimsel Oyun Terapisi, Dr. Bryon Norton’ dan Deneyimsel Oyun Terapisinde Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları ile Oyuncakların Sembolik Anlamları, ve Psike İstanbul’un 8 ay süren Psikanalize Giriş Seminerleri eğitimini tamamladı. Ebeveyn danışmanlığı, çocuk ve ergen psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını Oku
Belce İnanç avatar
Belce İnanç

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Sabancı Üniversitesi’nde Psikoloji lisans programını tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından İngiltere’ye giderek Bournemouth University’de Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayıp, uzmanlığını almıştır. Tezini, majör depresyonun tedavisinde kullanılan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Davranış Etkinleştirme yöntemlerinin etkililiğini karşılaştırma üzerine yazmıştır. Çalıştığı yaklaşım ve ekollerin bilimsel açıdan kanıta dayalı olmasına önem verdiği için Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi’ni ve Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi’ni almıştır. Bunlara ek olarak, Prof. Dr. Zümra Atalay’dan MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) ve MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi) eğitimlerini almıştır. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) yaklaşımına hakimdir.

Devamını Oku
Ezgi Taşdemir avatar
Ezgi Taşdemir

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Psikoloji lisansını 2015 yılında İstanbul Arel Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede 2015 yılında klinik psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Lisans eğitimi bittikten sonra ise engelli bireylerle çalışmak için Polonya’ya Avrupa Birliği Gönüllüsü olarak gitmiştir. Yüksek lisans programında Psikodinamik Terapi ağırlıklı bir eğitim alıp, bu ekolde süpervizyon süreçlerini tamamlamakla birlikte “Psikologlarla Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Dayanıklılık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı tezi ile klinik psikolog unvanını almıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul’da olan bir belediyede çalışarak çocuk, ergen ve yetişkinlere, danışanın ihtiyacını kıstas alarak bütüncül, ağırlıklı olarak psikodinamik ekolde psikoterapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Devamını Oku
Berna Tefenlili avatar
Berna Tefenlili

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca TEGV ‘de gönüllü olarak çalışmıştır.Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape astanesi ve NP Beyin hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlayan bir kurumda Uzman Psikolog olarak görev almıştır. Klinik yaklaşımı Psikodinamik yönelimli olup aynı zamanda Varoluşçu Psikoterapi tekniklerinden de yararlanmaktadır. Bu alanlarda eğitimlerine devam etmekte olup, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

Devamını Oku
Cemre Ayhan Sönmezgil avatar
Cemre Ayhan Sönmezgil

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2015 yılında lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak ve sosyoloji yan dalı yaparak tamamladı. Yüksek lisansını Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ‘Mesleki Tükenmişliğin Psikopatoloji, İnanç ve Kontrol Odağı Yönünden Değerlendirilmesi’ başlıklı tezi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Yüksek lisansının ardından Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Çözüm Odaklı Terapi eğitimini, Nöropsikoloji eğitimini, Psikodinamik Terapiler eğitimini ve Çocuk Odaklı Oyun Terapisi eğitimini tamamladı. Şu an özel bir kurumda uzman psikolog olarak çalışmakta ve klinik uygulamalarına devam etmektedir.

Devamını Oku
Emre Ayata avatar
Emre Ayata

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul’da, 1990 yılında doğan klinik psikolog Emre Ayata, Yeditepe Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü yarı burslu olarak bitirdikten sonra Kent Üniversitesi'nde depresyon hakkında literatür taraması projesi yaparak klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Ergen ve yetişkinlerle travma, depresyon, anksiyete, fobi ve obsesyon gibi konular üzerine çalışmaktadır. Ayrıca EMDR uygulayıcısı sertifikası bulunmaktadır. EMDR eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden, Emre Konuk ve Asena Yurtsever’den almıştır. Psikiyatrist Dr. Tuba Olgun’dan süpervizyon ve psikodinamik yönelimli terapi eğitimi almaya devam etmektedir. Bilişsel davranışçı terapi eğitimini ise uzmanlık eğitimi sırasında Kent Üniversitesi’nden almıştır.

Devamını Oku
Ecem Merdin Dede avatar
Ecem Merdin Dede

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı bursu ile kazanmıştır ve bölüm üçüncüsü olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Şubat 2018’de mezun olmuştur. Kişinin ihtiyacına göre birçok terapi tekniğinden yararlanmakta, danışan-terapist ilişkisini ve kişinin biyopsikososyal bir varlık olduğunu ön planda tutarak bütüncül bir yaklaşımla çalışmaktadır. Mesleğinin bir gereği olarak devamlı gelişmeye önem vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlı olarak hizmet vermektedir.

Devamını Oku