Türkiye’nin En Yetkin Online Psikolog Ağı ile Tanışın!

Kapsamlı mülakatlarımızı geçmiş, yüksek lisans mezunu 500+ uzman psikoloğumuz, psikolojik sağlığınıza destek olmak için Hiwell’de.

Şimdi Eşleşin!
Berna Çelik avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Spor Psikolojisi eğitimini almıştır ayrıca çeşitli hastanelerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans döneminde Dr. Emel Stroup’tan Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu almıştır. Yüksek lisansını bitirdikten son

Berna Tefenlili avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca TEGV’de gönüllü olarak çalışmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Fransız Lale Hastanesinde ve NP Beyin Hastanesinde staj yapmıştır. Sonrasında şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlayan

Beste İçağası avatar
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Deneysel Psikoloji yüksek lisans programını birincilikle bitirdi. Örgütsel alandaki çalışmalarının ardından ikinci yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. Uzmanlık süreci boyunca üniversite bünyesindeki Psikoloji Uygulama ve Araştırma Mer

Beyza Gençelli avatar
Uzman Klinik Psikolog

Uzman Psikolog Beyza Gençelli, Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini ‘Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Başa Çıkma Tutumları ve Kişilerarası İlişkiler Üzerine Etkisi’ konulu tez çalışması ile tamamladı. Lisans ve yüksek lisans süreçlerinde KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) gönüllüsü olarak G

Büke Türkgil avatar
Uzman Klinik Psikolog

Büke Türkgil lisans eğitimini İngilizce Psikoloji bölümüyle Işık Üniversitesinde 'Ailenin eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu ve katılımcının cinsiyeti faktörlerinin; ebeveynlerin davranış şekli ile katılımcının cinsiyet rollerine bakış açısı arasındaki ilişkiye etkisi' konulu tez araştırmasıyla tamamladı. Lisans eğitimi boyunca lise son sınıf öğrencileriyle yapılan müdahale programında yer ald

Buse Toprakcı avatar
Uzman Klinik Psikolog

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladı. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Beden Psikoterapisi yüksek lisans bölümünü bölümün ilk mezunu olarak bitirdi. Eğitim süresi boyunca gönüllü çalışmalarda yer aldı. Türk Psikologlar Derneği’nden WISC-4 uygulayıcı sertifikası aldı. Buna ek olarak, Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladı. Beden-zihin bütünlüğünü esas

Büşra Akgün avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi, Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalında tamamlamıştır. Yüksek Lisans sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır. Yüksek Lisans Projesi ‘’Yaşam Olayları

Büşra Demirhan Avcı avatar
Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince üniversite bünyesindeki çocuk gelişim araştırma merkezinde (Bil-Ge) farklı yaş gruplarından çocukları kapsayan çeşitli projelerde bulunmuştur. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını kazanmıştır. Daha sonrasında Hacettepe Üniversit

Büşra Gülsün Şimşek avatar
Uzman Klinik Psikolog

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Nöropsikoloji alanında stajını tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Ankara'da bir özel eğitim merkezinde bedensel ve zihinsel engelli çocuklarla ve aileleriyle çalışmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını kendine zarar verme davranış

Çağla Karabulut avatar
Uzman Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı üniversitenin klinik psikoloji yüksek lisansını; Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü ve Dr. Psikolog Özge Şahin’den Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) üzerine eğitim ve süpervizyon alarak tamamlamıştır. Ayrıca çiftlerle çalışmada etkinliği kanıtlanmış ve araştırmalara dayanan tek

Cansu Demirel avatar
Uzman Klinik Psikolog

%100 Bursla İngilizce olarak okuduğu Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Erasmus Bursuyla Birleşik Krallık’ta bulunan Cardiff Metropolitan Üniversitesinde 1 sene boyunca Psikoloji eğitimi aldı. Lisans eğitiminden mezun olduktan sonra “Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Mutluluk, Yaşam Doyumu ve Depresyon İle İlişkisinin İncelenmesi” konulu tezi

Ceren Şenyüz Yücel avatar
Klinik Psikolog

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Moodist Psikiyatri ve Nöroloji hastanesinde gönüllü psikologluk yapmıştır. Bağımlılık servisinde yatılı tedavi gören danışanların ilk görüşmelerini gerçekleştirip grup terapilerine destek vermiştir. Ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak görev yapmaya başlamış, aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüks

Damla Tükten avatar
Uzman Klinik Psikolog

Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümününden mezun olduktan sonra 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başladı. “İç Güdümlü ve Dış Güdümlü Dindarlığın Şiddet Eğilimi Üzerindeki Etkisi ve Duygu Düzenlemenin Aracı Etkisi” konulu teziyle mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nde klinik stajını tamamladı. Ek

Deniz Sinanoğlu avatar
Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin bir dönemini Università di Torino’da geçirmiştir. Lisans eğitiminin ardından İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Covid-19’un Psikososyal Etkileri” üzerine yürüttüğü tez çalışması ile tamamlamıştır. Stajyer psikolog olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde,

Derya Pilor Torun avatar
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (%100 İngilizce) bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra öğrenimi süresince sahip olduğu teorik bilgileri daha da geliştirmek, güvence altına almak ve hayata geçirmek, terapist kimliğine sahip olabilmenin ilk adımı amacıyla İngiltere’de eğitimine başladığı Bournemouth University Foundations of Clinical Psychology (Tezli) Yüksek lisans program