Uzman Klinik Psikolog Ezgi Gülcan

Ezgi Gülcan

Uzman Klinik Psikolog

Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Bedenselleştirme-Somatizasyon Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Varoluşsal Kaygılar

Eğitim

 • İstanbul Okan Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İstanbul Okan Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi EMDR

Hakkında

Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ‘’Yüksek Onur’’ - bölüm ikincisi derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca anaokulunda ve çeşitli hastanelerde staj deneyimleri elde etmiş; Özel bir psikiyatri servisinde de staj eğitimini tamamlamıştır. Aynı sene Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına kabul edilmiş; ‘’ Üniversite Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları ve Bağlanma Stillerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisinin İncelenmesi’’ tez çalışmasıyla bitirmiş ‘’ Onur’’ derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek Lisans döneminde Bilişsel- Davranışçı Terapi derslerini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Dr. Emel Stroup’un verdiği, Beck yönelimli BDT eğitimini; Emre Konuk ve Asena Yurtsever tarafından verilen Emdr Avrupa Akredite 1.düzey ve 2. Düzey eğitimlerini, Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği ISST Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi tamamlamıştır. Çalışmalarında EMDR Terapi, Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.EMDR Avrupa Akredite Terapistidir.

Çalışma Alanları

Ani Duygusal Değişimler Bağlanma Sorunları Depresyon Kaygı Mutsuzluk Özgüven Problemleri Özşefkat Panik Bozukluk Sosyal Kaygı Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Seminerler ve Konferanslar

 • ISST Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi ( Dr. Alp Karaosmanoğlu)
 • EMDR Avrupa Akredite 2. Düzey Temel Eğitimi (Emre Konuk- Asena Yurtsever, Enstitü Ay)
 • EMDR Avrupa Akredite 1. Düzey Temel Eğitimi (Emre Konuk- Asena Yurtsever, Enstitü Ay)
 • EMDR’da Ustalaşmak II : Zor Vakalar ve Disosiasyon ile Çalışmak ( Şirin Atçeken- Tuba Akyüz)
 • EMDR’de Bilişsel Müdahaleler Eğitimi ( Şirin Atçeken)
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete
 • Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup, Beck Institute CBT )
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup,Beck Institute CBT )
 • Beck Yönelimli ERP ( Maruz Bırakarak Tepki Önleme )’ nin Uygulanması (Dr. Emel Stroup, Beck Institute CBT)
 • Ergenlerle Psikoterapi Uygulamaları- Uzm.Psk.Bahar Çakır
 • Dr. Klinik Psikolog Belma Zirekoğlu, Bireysel Süpervizyon ( Ocak, 2020- Halen)
 • Bireysel Süpervizyon / Emdr Consultant, Danışmanı Halil İbrahim Duran (2021- Halen)
 • EMDR ile Yetişkin Bağlanma Sorunlarına Odaklanmak
 • Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı (Psk.Dr. Esra Ersayan)
Ezgi Gülcan
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: