Gülşah Tekmil Işın avatar
Gülşah Tekmil Işın

Klinik Psikolog

Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın, 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniği’nde yatan hastalarla vaka çalışması ve test çalışmalarına katılarak stajını yaptı. 2016-2019 yılları arasında Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Ebeveyn tutumları, bilişsel duygu düzenleme stratejileri, anksiyete duyarlılığı ve anksiyete duyarlılığında nöropsikolojik performans“ başlıklı tez çalışması ile birlikte yüksek onur derecesiyle tamamladı. Uzmanlık eğitimi sürecinde, dokuz ay boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde ve özel danışmanlık merkezinde stajını tamamladı. Aynı zamanda, hem psikanalitik hem de bilişsel ve davranışçı terapi ekolünde psikoterapi çalışmalarını süpervizyon eşliğinde sürdürdü. Lisans ve uzmanlık eğitimlerine ek olarak, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert tarafından Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi ve Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi eğitimini ve Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR eğitimini tamamladı. Yetişkin danışanlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Handan Dilek Arar avatar
Handan Dilek Arar

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Klinik psikoloji yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesinde “Ruminasyonun Gelişimsel Zemini; Ruminatif Düşünme Biçiminin Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi ile İlişkisinin İncelenmesi” isimli tez çalışması ile onur derecesiyle tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Hazal Aymandir avatar
Hazal Aymandir

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

2013 yılında lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamladı. Koç Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Yüksek Lisans programına burslu olarak kabul edildi ve eğitimi boyunca kısa süreli hafıza kapasitesi ve dil teorileri üzerine çalışırken bir yandan da eğitim ve araştırma asistanı olarak görev yaptı. İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamladı. Klinik yaklaşımı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) olup metakognitif terapi modeli ve tekniklerinden de faydalanmaktadır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Hebun Mızgin Geceyatmaz avatar
Hebun Mızgin Geceyatmaz

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans Eğitimini 2013 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamış ve yine İstanbul Arel Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji uzmanlığını almıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde süpervizyonunu ise, daha öncesinde Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği’nden teorik eğitimini aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde almış ve ayrıca Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
İlayda Aras avatar
İlayda Aras

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (BEDAM) tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamladıktan sonra Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitimini almıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
İpek İnci avatar
İpek İnci

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini “çocukluk çağı travmaları ve somatizasyon arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü” üzerine yazmıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
İrem Burcu Kurşun avatar
İrem Burcu Kurşun

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “Yüksek Onur” derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında anaokulunda, insan kaynaklarında ve çeşitli hastanelerde staj yapma imkanı buldu. ÇAPA Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı polikliniklerinde gözlemci olarak bulundu ve hastalarla birebir ilgilendi.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Klodin Değirmenci avatar
Klodin Değirmenci

Uzman Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji alanında tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi yüksek lisansından mezun oldu. Yüksek lisansı boyunca Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle yoğun süpervizyon altında seanslar yürüterek klinik stajını tamamladı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli kurum ve projelerde gönüllü olarak çalıştı. Ayrıca, Theraplay Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ve Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitimlerini tamamladı. Bu terapi modellerinden faydalanarak çocuk, çift, aile ve bireylerle çalışmalarına devam etmektedir. Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin Travma Komitesi’nde aktif olarak görev almaktadır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Kübra Gürsoy Şeker avatar
Kübra Gürsoy Şeker

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında üniversitenin ortak eğitim süreci kapsamında, Özel Öztan Hastanesi Psikoloji Biriminde, Şizofreni Dernekleri Federasyonunda ve Liman Aile Danışmanlık Merkezinde uzun dönem klinik stajlarını tamamlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Mehtap Ayyıldız avatar
Mehtap Ayyıldız

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı programını tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca çeşitli klinik ve kurumlarda gönüllü psikolog hizmeti verdi. Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi eğitimlerini tamamladı. Bu klinik yaklaşımlarını çocuk, ergen, yetişkin ve çift bireylerde kullanmaya hali hazırda devam etmektedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Melike Yılmaz avatar
Melike Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Maltepe Üniversitesi Psikoloji(İngilizce) bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra Okan Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. Yüksek lisans bitirme tez konusu ’’Evli Kadınların Eşleri Tarafından Şiddete Maruz Kalma Durumu ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi ve Psikopatolojik Semptomlarının İncelenmesi’’ olmuştur.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Melis Sırım avatar
Melis Sırım

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Ardından İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle tamamladı. Dr. Zeynep Pınar Cohen danışmanlığında yürütmüş olduğu yüksek lisans tez araştırmasının konusu “Genç Yetişkinlerde Flört Şiddeti Mağduriyeti ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolünün İncelenmesi” üzerinedir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Merve Beyhatun Erdem avatar
Merve Beyhatun Erdem

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Eğitimi süresince farklı kurumlarda gönüllü çalışmış ve süpervizyon eşliğinde danışan takibi yapmıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Merve Buçakcı avatar
Merve Buçakcı

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı’nı onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Hollanda’ya gitmiş ve 2 ay boyunca Aanzet Vakfı’nın yürütmekte olduğu İlk Adım (Opstapje) programında görev almıştır. Sonrasında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başlamış, ilgili bölüm derslerini ve süpervizyon sürecini başarıyla tamamladıktan sonra “Aile İçi İletişim ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Zihinselleştirme ve Psikolojik Esnekliğin Etkileri” konulu tez çalışmasını yürüterek yüksek onur öğrencisi olarak programı bitirmiştir.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Merve Nur Şahin avatar
Merve Nur Şahin

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere Bournemouth Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Yüksek Lisans tezini Prof. Julie M. Turner-Cobb süpervizörlüğünde “Yetişkin Depresyonunda Çocuklukta Kötü Muamelenin Rolü” üzerine yazmıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al
Merve Satan avatar
Merve Satan

Uzman Klinik Psikolog

Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi alarak tamamlamıştır. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde psikoloji stajını tamamlamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına başlamış ve bir yılın ardından buradaki eğitimini de sonlandırmıştır. Çeşitli kurumlarda 7 yıllık iş deneyiminin ardından Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır.

Devamını Oku Hemen Randevu Al