Uzman Klinik Psikolog Elif Yılmaz

Elif Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Havacılık Psikolojisi Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Öfke Yönetimi Panik Bozukluk Travma ve TSSB

Eğitim

 • Işık Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Maltepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi EMDR

Hakkında

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Ardından, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından "Çocukluk Çağı Travmaları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet İlişkisinde Aleksitiminin Rolü" başlıklı teziyle onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Zorunlu stajlarını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlamıştır. Bu stajlarda psikoz ve bağımlılık yatılı servislerinde gözlem yapma, klinik uygulamalarda ve poliklinik muayenelerinde yer alma fırsatı bulmuştur. İstanbul’da Logos Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yapmış ve burada yürütülen çeşitli projelerde asistan olarak yer almıştır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Korona Virüs Enfeksiyonu Ruhsal Destek Programı’nda (KORDEP) gönüllü psikolog olarak yer almış ve pandemi sürecinde psikolojik açıdan olumsuz etkilenen kişilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Türk Psikologlar Derneği Travma birimi üyesi olarak Manavgat’ta yangından etkilenen vatandaşlara yönelik yürütülen saha çalışmalarında görev almıştır. Aynı zamanda, EMDR Derneği bünyesinde 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminden etkilenen bireylere yönelik yürütülen psikolojik destek çalışmalarında Akdeniz Bölge Sorumlusu olarak görev almıştır. Yüksek lisans eğitimi ve sonrasında düzenli olarak süpervizyon eşliğinde danışan takibi yapmaya devam etmiştir. Kaygı bozuklukları, travma ve ilişkili bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), depresyon, öfke ve stres yönetimi, panik atak, fobiler, sınav kaygısı gibi sorunlarla EMDR ve Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımları ile çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları

Depresyon Fobi Kaygı Stres

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Ebru Şalcıoğlu (DATEM)
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Ensititüsü
 • EMDR 2. Düzey Eğitimi Davranış Bilimleri Ensititüsü
 • EMDR Bilişsel Müdahaleler Eğitimi, Şirin Atçeken
 • EMDR’da Ustalaşmak – I: Temel Beceriler, Şirin Atçeken&Tuba Akyüz
 • EMDR’da Ustalaşmak – II: Zor Vakalar ve Disosiasyon ile Çalışmak, Şirin Atçeken&Tuba Akyüz
 • Travma Gönüllü Eğitimi Programı, Türk Psikologlar Derneği
 • Denver 2 Gelişşimsel Tarama Testi, Türk Psikologlar Derneği
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi
 • Domestic Violence Focused Couples Treatment Workshop, Sandra M. Stith
Elif Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: