Uzak Mesafe İlişkisi Yürütmek Mümkün mü? Uzak Mesafe İlişkileri için Altın Kurallar

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Uzak Mesafe İlişkisi Yürütmek

Uzak mesafe ilişkileri… Her dilediklerinde yan yana gelemeyen, belki başka şehirler belki de ülkelerde yaşayan çiftlerden söz ediyoruz. Bu çiftler birbirinden uzakta yaşarken tanışmış olabilecekleri gibi, yakın konumlarda sık sık bir araya geldikleri bir dönemde ilişkiye başlayıp sonradan farklı yerlere taşınmış olabilirler.

Benzer biçimde, partnerlerden biri ya da ikisi, bir süreliğine fiziki koşullarında bir değişiklik yapmak durumunda kalmış; okul, iş ya da başka nedenlerle başka bir yere taşınmış olabilir. Durum ne olursa olsun, partnerler uzun sürelerle ayrı kalacaklarını kabul etmek durumunda kalır. Pek çok kişi uzak mesafe ilişkisi sürdürmeye dair kaygılar taşıyabilir.

Uzak mesafe ilişkisi olur mu? Uzak mesafe ilişkisi nasıl yürütülür? Uzaktan ilişki yürütmek yan yana olmanın yerini tutar mı? Ne sıklıkla bir araya gelinebilir? Bu ilişki bir noktada mutlaka biter mi yoksa aradaki yakınlığı korumak mümkün mu? Bu soruları yanıtlayabilmek adına uzak mesafe ilişkileri içinde neleri barındırır ve ne gibi yollara başvurarak ilişkiyi sürdürmek daha güvenli olur, inceleyelim.

Uzak Mesafe İlişkilerinde Zorlayıcı Konular

Uzaktan bir ilişki yürütürken fiziki koşullardan kaynaklanan birtakım zorluklar ortaya çıkabilir. Çiftler yakınlık hissini korumak, birbirine bakım vermek ve sağlıklı bir biçimde sorunları çözebilmek gibi konularda ek bir efor sergilemek durumunda kalırlar1. Yüz yüze gelerek üzerinde durabilecekleri konuları farklı metotlarla ele almaları gerekir.

uzak mesafe ilişkilerinin dijital gösterimi

Uzak mesafe ilişkisinde erkekler ne ister sorusu çok sorulsa da aslında bu ilişkilerde tüm taraflar birbirlerini özler. Ancak birbirlerini özledikleri ya da birbirlerine ihtiyaç duydukları her an yan yana gelme şansları olmayacaktır.

Bununla birlikte fiziksel bir cinsellik yaşamak için belirli periyotlarda buluşmayı beklemek durumunda kalırlar. Günlük iletişimlerinde çeşitli nedenlerle (çalışma yoğunluğu, teknolojik cihazlarda ortaya çıkabilecek sorunlar, farklı sosyal gruplarla vakit geçiriyor olmak vb.) aksamalar yaşayabilirler.

Uzak Mesafe İlişkilerinde Yakınlığı Korumak Mümkün mü?

Peki bu tür bir ilişkide yakınlık kurmak ve bu yakınlığı sürdürmek nasıl mümkün olur? Uzak mesafe ilişkilerinde soğukluk oluşması nasıl önlenebilir? Araştırmalar, uzak mesafe ilişkilerinde yakınlığın 2 faktör ile başladığını göstermektedir: kişinin partnerine kendini içtenlikle açma seviyesi ve partnerinin içtenlikle kendini açma seviyesine dair algısı3.

 • Kendinizi güvenle ve rahatlıkla partnerinize açabiliyor musunuz?
 • Partneriniz bu anlatınız karşısında ilgiyle sizi dinliyor mu?
 • Özgürce ve rahatlıkla paylaşım yapabilmeniz için gereken güvenli alanı oluşturuyor mu?

Bu sorular kendinizi açma seviyenizi etkileyen önemli nedenleri fark etmenizi sağlayabilir.

Kendinizi açabilme haliniz, ilişkinin fiziksel koşullarının ötesinde partnerinizle aranızdaki tüm diğer dinamiklerden etkilenir. Kurulan bu iletişimsel açıklık hali ve paylaşım alanı mevcut ya da yeterli olmadığında ilişkiyi yakın konumlarda ve daha çok fiziksel temas halinde sürdürüyor olmak ya da olmamak dışında daha önemli sorunlar olabileceğini göz ardı etmemek gerekir.

 • Benzer biçimde partneriniz size kendisini açıyor mu?
 • Partneriniz, yaşadıkları ve duyguları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
 • Partnerinizin kendini açabileceği güvenli alanı inşa etmede payınıza düşen adımları atıyor musunuz?

Partnerinizin içini açma seviyesine dair algınız, sizi hayatına ve zihnine davet etme gönüllülüğüne dair düşünceleriniz oldukça önemli3.

Bahsi geçen iki önemli faktördeki iyileşmeler, ilişkiye dair ilgi ve sorumluluk hissi taşınmasına yardım eder3. İki taraf da kendini ve zihninin kapılarını birbirine açtıkça ve bunun için gerekli koşullar karşılıklı biçimde inşa edildikçe partnerler birbirlerini daha ilgili bulurlar.

Birbirlerinin ilişkiye yüklediği sorumlulukları ve bunları ortaya koymaya dair isteklerini daha iyi görebililirler. Taşınan ilgi ve sorumluluk hisleriyle beraber yakınlık seviyesi de beklenilebileceği üzere artar3. Görüldüğü gibi, uzak ya da yakın olunsun, aslında önemli olan şey partnere karşı içi açabilmek ve bu alanı mevcut kılabilecek adımları atmaya gönüllü olabilmek.

Uzak Mesafe İlişkileri ve İletişim

Uzak mesafe ilişkileri söz konusunda olduğunda belki de en önemli mesele düzenli bir biçimde iletişimde kalabilmek1. İletişim kurarken siz ve partnerinizin aynı anda açık ve hazır olması iletişimin kalitesini arttıran bir faktördür.

Belki önceki on yıllarda uzak mesafe ilişkisini sürdürmek konusunda iletişimle ilgili çok fazla zorluktan bahsedilebilirdi. Ancak bugün, teknolojinin avantajlarından faydalanarak çiftler online yöntemlerle temaslarını sürdürmekteler1.

Uzak Mesafe İlişkilerini Sürdürmenin Altın Kuralları

Bir ilişkinin belki de en önemli özelliklerden biri, çiftlerin birbirinin hayatına, duygu ve düşüncelerine merakla yaklaşmasıdır1. Uzaktan mesafe ilişkisinde de partnerlerin birbirlerinin hayatındaki küçük ya da büyük gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması çok kıymetlidir. Birbirleri için önemli olduklarını hissetmeleri ve hayatı paylaşma hissini arttırabilmeleri biraz da bu yoldan geçer.

Düzenli İletişim

Tüm bu iletişim bağlarının sağlam bir şekilde kurulabilmesi için belirli periyotlarla iletişime geçtiğinizden emin olmanız önemlidir4. Bu iletişimler, içerisinde hem arkadaşlık ederek hayata ve yaşananlara dair paylaşımlarda bulunmayı hem de ilişkiyle ilgili ya da ilgisi olmayan konulardaki sorunları çözmek üzerine eğilmeyi içerir4.

Yakınlık ve Sevgi Dili

Ayrıca romantik iletişiminizi kesintiye uğratmayacak, yakınlığın ve sevginin dilini kullandığınız sohbetleriniz oldukça kıymetli. Her şeyin planlanmış gibi görünmesi rahatsız edici duyulabilir. Ancak birbirinize ulaşabileceğiniz ve müsait olduğunuzdan emin olduğunuz zamanların varlığı size güven verecektir.

Eksikliklerin Telafisi

Çiftlerin bireysel hayatlarının etkisiyle ve farklı yaşam koşulları içinde olmaları sebebiyle birbirlerine ayırdıkları zaman dönemsel olarak farklılık gösterebilir. Planlanmış görüşme zamanları bazen sekteye uğrasa da telafi etmeye dair istekli olmanın ve ihtiyaç dahilinde spontane etkileşimler kurmanın da yine olumlu etkileri olacaktır.

Eğlenceli İletişim

Uzak mesafe ilişkisinde iletişim, tahmin edilebileceği üzere teknolojinin de katkısıyla mesajlar, sosyal medya etkileşimleri, aramalar gibi yöntemleri içerir. İletişim kanallarına dair dilediğiniz ve çift olarak size daha uygun olduğunu düşündüğünüz yaklaşımlar geliştirebilir, iletişimi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Araştırmaların desteklediği ve önerdiği görüntülü görüşmeler ise uzak mesafe ilişkisinde iletişimin olmazsa olmaz bir parçası5.Partnerlerin birbirinin gözlerine bakabilmesi, mimiklerine ve vücut diline dair ipuçlarını toplayabilmesi adına görüntülü görüşmeler yapmaları sıklıkla tavsiye edilen bir iletişim biçimi.

uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir çift çizimi

Uzak Mesafe İlişkisinde İlişki Memnuniyeti

Araştırmalar, çiftlerin uzak mesafe ilişkisi yürütürken günlük bazda daha az ilişkisel stres içerisinde olabileceklerini göstermektedir1. Yani daha sık bir araya gelerek deneyimledikleri bir ilişkiye göre fiziki alan paylaşımı ya da iletişim bakımından biraz daha az etkileşim içerisinde olmaları, günlük çatışmaların bir kısmını ortadan kaldırır. Çünkü anlık sorunları aslında birlikte deneyimlemezler.

Bu günlük stres öğeleri ve sonucunda ortaya çıkabilecek ilişkisel zorluklar yerine, günlük stres öğeleri üzerine iletişim kurdukları anlarda paylaşım yapmanın ortaya çıkaracağı rahatlık ve birlik hissini elde ederler.

Uzak mesafe ilişkisi yürütürken daha çok ilişki memnuniyeti taşıyan çiftlerin birbirlerini daha çok yüceltme eğiliminde olduğu ve sağlam bir güven içerisinde oldukları görülmektedir1. Bir bakıma, uzakken güven içinde yürüyen ilişki beraberinde partnerin kişinin gözünde daha değerli hale gelmesine neden olur.

Ortaya çıkan tüm zorluklara rağmen ilişki için beraber çabalamak, ilişkiyi sürdürmeye dair isteğin öne çıkması gibi açılardan değerlendirildiğinde çift birlik halinde hisseder. İlaveten çeşitli çalışmalar bu ilişkilerin uzaktan yürütülmeyen ilişkiler kadar partnerlere ilişki memnuniyeti verebileceğini, hatta onlara kıyasla daha yüksek bir ilişki memnuniyeti deneyimlemenin dahi uygun koşullarda mümkün olabileceğini göstermektedir2.

Uzaktan ya da Yakından, İlişki İlişkidir

Yukarıda bahsi geçen konulara baktığınızda temelde bir ilişkiyi sağlıkla sürdürmeye yönelik ipuçlarından bahsettiğimizi görebilirsiniz. Belki de unutulmaması gereken şey, ilişkinin akıbetinin ya da içinde yeşerecek duyguların özde yine ilişki ile ilgili olacağıdır.

Fiziki koşulların yaratacağı olumlu ya da olumsuz birçok faktörü sıralamak ya da tartışmak mümkün olsa da en temelde, uzak mesafeler arasında bir ilişkiyi sürdürmenin yolu yine iletişimden, güvenden ve yakınlıktan geçer.

Uzaktan bir ilişki yürütmeye dair bireysel ya da ilişkisel kaygıları, olumsuz hisler ve düşünceleri anlamlandırmak genel anlamda romantik ilişkilerin içerisindeki halinizi anlamanızda da önemli bir rol oynayabilir. Hiwell Online Terapi ve Psikolojik Danışmanlık bünyesindeki uzman online terapistlerden ilişkisel ihtiyaçlarınız için destek alabilir, ilişkisel yolculuğunuza daha geniş bir bakış ile yaklaşabilirsiniz.

Kaynakça

 1. Lisitsa, E. The Digital Age: Long-Distance Relationships, The Gottman Insitute. https://www.gottman.com/blog/long-distance-relationships/
 2. Dargie, E. (et al.), 2013, Long-distance relationships can form stronger bonds than face-to-face ones, International Communication Association.
 3. Jiang, C. (et al.), 2013, Absence makes the communication grow fonder: Geographic separation, interpersonal media, and intimacy in dating relationships, Journal of Communication.
 4. Travers, M., 2022, 3 Keys to Making a Long-Distance Relationship Work, Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/202211/3-keys-making-long-distance-relationship-work
 5. Emotional Safety in Long-Distance Relationships, The Gottman Institute. https://www.gottman.com/blog/emotional-safety-in-long-distance-relationships/
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.