Romantik İlişkilerde Kullandığımız 5 Sevgi Dili

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Siz de 500 bin mutlu danışanımız gibi hayatınızın kontrolünü elinize alın.

Sevgi Dili Nedir?

Bireylerin ilişkilerinde sevgiyi ifade etme ve deneyimleme biçimlerine sevgi dili denir. Sevgi dili kavramı, ünlü yazar Dr. Gary Chapman tarafından "5 Sevgi Dili" adlı kitabında ortaya atılmıştır. Gary Chapman’ın savunduğu en temel şey, her birimizin sevgi görmek ve sevgiyi ifade etmek için bir yol tercih ettiğidir1.

Bu 5 sevgi dili; kaliteli zaman geçirme, fiziksel temas kurma, sevgi sözcükleri kullanma/iltifat veya takdir etme, iyilik yapma (partnerin yardım edilebilecek işlerine yardım etme, destek olma gibi) ve hediye alma/sürpriz yapma olarak sıralanabilir.

Partnerinize sevginizi gösterirken bu 5 dilden birini kullanıyor olsanız da Chapman, herkesin baskın ve öncelikli bir tarzının olduğunu söyler. Yapılan bir araştırma sevgi dillerinin tercih edilme oranını şu şekilde sıralamıştır:2

 • Kaliteli zaman (%40,8)
 • Fiziksel temas (%40)
 • Sevgi sözcükleri (%22,7)
 • İyilik yapma (%13,6)
 • Hediye alma (%4)

Romantik İlişkilerde Kullanılan 5 Sevgi Dili

1. Kaliteli Zaman Geçirme

Partnerinizin tüm ilgisi ve odağı sizin üzerinizde olduğunda, derin bir sohbet ettiğinizde veya ortak bir aktivite yaptığınızda nasıl hissediyorsunuz?

Mesela partnerinizle bir seyahate çıkmak, hayata dair derin bir sohbet etmek veya birlikte tiyatroya gitmek sizin kaliteli zaman geçirme anlayışınızla örtüşüyor olabilir. Eğer bu gibi aktivite tekliflerinde bulunulması size sevildiğinizi ve değer gördüğünüzü hissettiren şeylerse birincil sevgi diliniz kaliteli zaman geçirmek olabilir.

Bu sevgi dili dominant olan partnerler, yapılan aktivite ne olursa olsun birlikte yapmaya odaklanırlar. Beraber geçirdikleri ve yalnızca birbirlerine odaklandıkları zaman, bu kişiler için sevginin en önemli ifadesidir. Ortak hobilerle uğraşma, özel bir akşam yemeğine çıkma, beraber dizi izleme gibi çeşitli faaliyetler buna örnek olabilir.

aynı sevgi diline sahip genç bir çift çizimi

2. Fiziksel Temas

Partneriniz sarılmak, öpmek veya elinizi tutmak gibi fiziksel temas yoluyla sevgisini gösterdiğinde nasıl hissediyorsunuz? Eğer bunlar size sevildiğinizi en fazla hissettiren davranışlarsa sevgi diliniz temas etmek olabilir.

Araştırmaların da gösterdiği üzere romantik ilişkilerde el ele tutuşma, sarılma, öpüşme gibi fiziksel eylemler ve cinsel yakınlaşmalar partnerler arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor. Dominant sevgi dili fiziksel temas olan kişiler, sevgiyi gösterme yolu olarak fiziksel yakınlığı ve şefkati kullanıyorlar.

3. Sevgi / Takdir Sözleri

Partneriniz size takdir edici söyler söylediğinde veya beklemediğiniz anlarda sizi çok çekici bulduğunu dile getirdiğinde nasıl hissediyorsunuz? Bunlar sizi çok mutlu ediyorsa ve bunları daha çok duymak istiyorsanız dominant sevgi diliniz sevgi/takdir/iltifat sözleri olabilir.

İletişim bu sevgi dili için çok kritiktir. “Seni seviyorum.” cümlesini duymak herkesin hoşuna gider fakat birincil sevgi dili sevgi/takdir sözleri olan kişiler için durum biraz daha farklıdır.

Ona söyleyeceğiniz içten sözlerin, duygularınızı ve hayranlığızı filtresiz şekilde aktarmanızın ve onu takdir ettiğinizi kelimelerle belli etmenizin çok önemli bir yeri vardır. Duygularınızı sözlü veya yazılı olarak ifade edebilirsiniz ama partnerinizin sevildiğini hissetmesi için bunu bir kez yapmanız yetmeyebilir.

4. İyilik Yapma / Yardım Etme

Partneriniz sizin yükünüzü hafifleten veya stresinizi azaltan bir davranışta bulunduğunda ne hissediyorsunuz? Mesela o gün işten yorgun geldiniz diye evin temizliğini tek başına üstlendiği zaman veya sizi bir yerden alıp bir yere bıraktığı zaman nasıl hissediyorsunuz?

Eğer buna vereceğiniz cevap çok sevildiğinizi hissetme yönündeyse asıl sevgi diliniz yardım etme/destek olma olabilir.

Bazı insanlar için sözler geçicidir. Bu sevgi diline değer veren kişiler, sevildiklerini davranışlar yoluyla görmek isterler. Ev işlerine yardım etmek, gündelik küçük işleri halletmeyi teklif etmek, çocuğu okuldan almak gibi hizmet eylemleri bunlara örnek olabilir. Hatta sadece “Bugün senin için yapabileceğim bir şey var mı?” diye sormak bile sevgi dili bu olan partnere çok iyi hissettirir.

5. Hediye Alma / Sürpriz Yapma

Partneriniz size bir sürpriz yaptığında veya sizi düşünüp hediye aldığında ne hissediyorsunuz? Bu sevgi diline önem veren kişiler için düşünülerek alınmış veya hazırlanmış hediyeler çok önemlidir.

Gidilen seyahatten getirilen küçük bir hatıra veya aslında önemli bir gün değilken alınan çiçekler çok mutlu edicidir. Bu hediyeler çok büyük veya pahalı olmak durumunda değildir, sadece partnerinizi düşündüğünüzü belli etmeniz yeterlidir.

farklı sevgi dillerine sahip yaşlı bir çift çizimi

Peki Ya Partnerimizle Farklı Sevgi Dillerine Sahipsek?

Romantik ilişkilerde sevgi dilinin önemine bakacak olursak örneğin, sizin baskın sevgi diliniz iyilik yapma olabilir ve sonuç olarak partnerinize yemek yapma veya okul ödevine/işine yardım etme gibi eylemlerle sevginizi gösterirsiniz.

Eğer sizin baskın sevgi diliniz iyilik yapmaksa karşı taraftan da sevgisini çeşitlik iyiliklerle/yardımlarla göstermesini beklersiniz.

Chapman’ın kitabına göre her iki tarafın da aynı sevgi diline sahip olması daha sorunsuz ve tatmin edici bir ilişki ile sonuçlanır. Fakat bu sevgi dilleri ve geçerlilikleri hakkında literatürde pek fazla araştırma yoktur.

Yapılan bir araştırma, Chapman’ın (1992) “5 Sevgi Dili” adlı kitabında sunduğu teorilerin aksine partnerlerin sevgi dili uyumluluğu ile ilişki doyumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösterdi7.

Uyumlu olmayan sevgi dillerine sahip çiftlerin, uyumlu sevgi diline sahip çiftler kadar iyi bir ilişkisi olduğu bulundu. Çalışmanın katılımcılarının birçoğunda eşlerinin sevgi dilini öğrendikten sonra daha yüksek bir ilişki doyumu sağlanmadı5.

Bağlanma Stilleri ve Sevgi Dilleri

Bağlanma stilimiz ve baskın gelen sevgi dilimiz, romantik ilişkilerde sevgiyi veriş ve alış biçimimiz açısından önemli faktörler olarak karşımıza çıkar.

Bağlanma stili, bireylerin çocukken birincil bakım verenleriyle kurdukları birtakım duygusal bağları ve oluşturdukları bağlanma biçimlerini kapsar ve ileriki yaşlarda kurulan ilişkileri şekillendirebilir6.

Yapılan bir araştırma, katılımcıların tercih ettiği sevgi dili ile bağlanma stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu çalışmaya göre:6

 • Güvenli bağlanma stiline sahip olan kişiler, daha çok kaliteli zaman geçirmeye, fiziksel temas kurmaya ve sevgi/takdir sözleri kullanmaya önem verir.
 • Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, çoğunlukla iyilik yapma/yardım etme davranışlarına değer verir.
 • Kaygılı bağlanan kişiler ise kaliteli vakit geçirmeye daha çok önem verdiklerini gösterseler de sürpriz yapma/hediye alma gibi davranışlardan da hoşlanırlar.

İlişki Memnuniyeti Açısından Öz Düzenleme

Karoly (1993), öz düzenlemeyi bireyin zamanla değişen koşullar karşısında kendi eylemlerine rehberlik etmesini sağlayan içsel süreçler olarak tanımlar.

Öz düzenlemenin ilişki doyumu açısından etkisi incelendiğinde sevgi dili aynı olmayan çiftlerde kadınların öz düzenleme davranışlarında bulunmasının her iki taraf açısından da ilişki doyumunu artırdığı görülmüştür.

Bunun sebebi ise kadınların ilişkilerinde meydana gelen veya gelecek olan değişimi yönetmek konusunda kendilerini sorumlu hissetmeleri, dolayısıyla ilişkide yaşanan değişikliklere ve ince detaylara karşı daha duyarlı olmaları yönünde açıklanmıştır.

Yani, kadınlar ilişkideki sevgi dili farklılığının daha çok bilincinde oluyorlar ve meydana gelebilecek olumsuzlukları veya iletişim sorunlarını düzeltmek için önlemler alabiliyorlar.

Karşı tarafın dominant olan sevgi dilinin ne olduğunu bilmek ilişki memnuniyeti açısından önemli bulunmasa da daha sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki kurmak için çaba göstermek önemlidir. Partnerimize bize sevildiğimizi hissettiren şey her neyse onu açık iletişim kurarak ifade edebilir ve partnerimize de onun hangi şekillerde sevildiğini hissettiğini sorup sevgi gösterme biçimlerimizi çeşitlendirebiliriz.

Kaynakça

 1. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-psychology-relationships/202210/do-couples-need-share-the-same-love-language#:~:text=There%20are%20five%20love%20languages,to%20report%20having%20better%20relationships.
 2. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-psychology-relationships/202111/how-does-your-love-language-impact-your-relationship
 3. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/click-here-happiness/202009/what-are-the-5-love-languages-definition-and-examples https://www.psychologytoday.com/intl/blog/spark/202110/the-five-love-languages-are-everyone-including-you
 4. Bunt, S., & Hazelwood, Z. J. (2017). Walking the walk, talking the talk: Love languages, self‐regulation, and relationship satisfaction. Personal Relationships, 24(2), 280-290. doi:10.1111/pere.12182
 5. Mantova, K. S. (2023). EXAMINING THE LINK BETWEEN ATTACHMENT STYLE AND PREFERRED LOVE LANGUAGE. KNOWLEDGE-International Journal, 57(5), 693-698.
 6. Chapman, G. D. (2010). The 5 love languages: The secret to love that lasts. Chicago: Northfield Pub.
 7. Veale, S. L. (2006). How do I love thee? An investigation of Chapman's “Five Love Languages”. Capella University.
*Sitemizde bulunan yazılar tıbbi tavsiye içermez ve yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Yazılardan yola çıkarak bir hastalık tanısı konulamaz. Hastalık tanısını yalnızca psikiyatri hekimleri koyabilir.