Klinik Psikolog Büşra Serçeoğlu

Büşra Serçeoğlu

Klinik Psikolog

Depresyon Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Sınav Kaygısı Sosyal Kaygı

Eğitim

 • İstanbul Kent Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

Klinik Psikolog Büşra Serçeoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji bölümünden fakülte ve bölüm birinciliği ile mezun olmuştur. Ardından İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına %100 eğitim bursu ile kabul almıştır. “Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Öz Şefkatin Düzenleyici Rolü” başlıklı tezini tamamlayarak uzmanlık ünvanını almıştır. Lisans eğitimi sırasında özel bir hastanede staj yapmıştır. Eğitim hayatı boyunca birçok akademik çalışmada yer almış, kongre ve sempozyumları takip etmiş, mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve atölyelere katılmıştır. Çeşitli dernekler ve vakıflarda gönüllü olarak görev almıştır. Uygulayıcı sertifikasına sahip olduğu farklı kişilik, zeka ve gelişim tarama testleri ile terapi görüşmelerine katkı sağlamaktadır. Teorik, uygulamalı ve süpervizyon sürecini kapsayan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Aktif olarak ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi seansları yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Erteleme Davranışı Fobi Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri Öfke Yönetimi Özgüven Problemleri Özşefkat Panik Bozukluk Yaşam Zorlukları ve Çatışma İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 50 saat, 2022
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, Uzm. Klinik Psk. Fundem Ece Kaykaç, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 85 saat, 2022
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulayıcı Eğitimi, Samsun Üniversitesi, 18 saat, 2022
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi, Uzm. Psk Hatice Doğdu, İstanbul Gedik Üniversitesi, 15 saat, 2021
 • TSSB’yi Anlamakta ve Tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar, 12 saat, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, 2023
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda Metakognitif Terapi, 3 saat, Prof. Dr. Murad Atmaca, 2023
 • TSSB’nin Bilişsel Davranışçı Terapisi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 1 saat, 2023
 • BDT ile Panik Bozukluğa Müdahale Atölyesi, Dr. Psk. Akın Kongur, Psikoloji Akademisi, 3 saat, 2022
 • BDT ile Depresyona Müdahale Atölyesi, Dr. Psk. Akın Kongur, Psikoloji Akademisi, 3 saat, 2021
 • Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi Eğitimleri, Prof. Dr. Doğan Şahin, 2020
 • Oyun Terapisine Bütüncül Bakış Konferansı, Klinik Psikolog Pekay Aydın, Psikoterapi Enstitüsü, 2020
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Konferansı, Uzman Psikolog Selçuk Tokaç, Psikoloterapi Enstitüsü, 2020
 • Seksofonksiyonel Kuram Perspektifinden Cinsel Terapi Vaka Formülasyon Atölyesi, Dr. François de Carugel & Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Taş, Psikoterapi Enstitüsü, 2020
 • 3. Nesil Terapiler: Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Semineri, Uzm. Klinik Psikolog İbrahim Özcanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Topluluğu, 2020