Uzman Klinik Psikolog Dicle Ay

Dicle Ay

Uzman Klinik Psikolog

Değersizlik Depresyon Kaygı Kendini Tanıma Tükenmişlik

Eğitim

 • King's College London

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Maltepe Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Klinik psikoloji uzmanlığını King’s College London’dan alan Dicle Ay, psikoloji lisans eğitimini başarı bursuyla girdiği İstanbul Maltepe Üniversitesinde yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Fransız Lape Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Klinik stajlarının yanı sıra, gönüllü olarak KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bünyesinde kanser tanısı almış çocuklarla ve Dr. Nesteren Gazioğlu danışmanlığında TOÇEV’de (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen çeşitli projelerde yer almıştır. Doçent Dr. Özden Bademci’nin kurucusu olduğu Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 2017-2018 yılları içinde gerçekleşen Okul Terkinin Önlenmesi için Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte projesinde “bağlanma odaklı ekolojik sistem yaklaşımı” ile akran danışmanı olarak görev almış olup, proje boyunca düzenli süpervizyonlara katılmıştır. İki yıl süren çalışmanın sonuçlarını “Okul Terkinin Önlenmesi için Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” sempozyumunda psikodinamik süpervizyon modeliyle sunmuştur. Doç. Dr. Özden Bademci danışmanlığında, can sıkıntısının nedenlerini araştırdığı lisans teziyle mezun olduktan sonra, 2019 yılında Londra’da stajyer psikolog ve araştırma asistanı olarak İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi NHS’te psikoz tanısı almış olan ve psikoz riski olan bireylerle çalışmıştır. MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) kullanarak, şizofrenide, çocukluk travmalarının beyindeki amygdala ve hippocampus bölgelerindeki etkisini araştırdığı teziyle “distinction” yani en yüksek başarı derecesi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Seanslarında, öz-şefkat ve farkındalık temelli pratiklerle birlikte Kabul ve Kararlılık terapisiyle çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Ayrılma Kaygısı Erteleme Davranışı İlişki Sorunları Mükemmelliyetçilik Özgüven Problemleri Sosyal Kaygı Stres Travma ve TSSB Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları

Seminerler ve Konferanslar

 • Anksiyete ve Depresyon için Kabul ve Kararlılık Terapisi, Russ Harris, Psychwire, 16 saat
 • Bireysel Terapide Mindfulness Eğitimi, Prof. Dr. Zümra Atalay, Mindfulness Institute TR, 11 Saat
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyon, Dr. Stefania Tognin, King's College London, 60 Saat, 2020
 • Okullarda ve Toplumda Çalışan Psikologlar için Süpervizyon: İlişkisel ve Yansıtmalı Yaklaşım, Dr. Emma-Kate Kennedy, The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, 13-15 Şubat 2017
 • Göç Aşamaları, Travma ve İyileşme, Doç. Prof. Nasir Warfa, Queen Mary University of London, 2016