Uzman Klinik Psikolog Ece Öztürk

Ece Öztürk

Uzman Klinik Psikolog

İlişki Sorunları Özgüven Problemleri Psikosomatik Bozukluklar Sağlık Kaygısı Anksiyete

Eğitim

 • FMV Işık Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • FMV Işık Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi

Hakkında

FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminin bir dönemini, öğrenci değişim programı kapsamında, Portekiz’de bulunan University Institute of Lisbon’da tamamlamıştır. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Bu program kapsamında üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti vermiştir. Hasta gözlemlerini içeren klinik stajını ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapmıştır. 2018 yılında I.P.I - Uluslararası Z. Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimine devam etmektedir. Yetişkinler ile psikoterapi çalışmalarını çevrimiçi olarak sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Çocukluk Çağı Travmaları Depresyon Kendini Tanıma Öfke Yönetimi Panik Bozukluk Bedenselleştirme-Somatizasyon Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Varoluşsal Kaygılar Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • Psikodrama Grup Psikoterapistliği Eğitimi- İstanbul Psikodrama Enstitüsü
 • İntegratif Psikoterapiye Giriş Eğitimi
 • Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi (2016)
 • Temel Psikotravmatoloji ve Kriz Müdahale Eğitimi (2016)
 • Çocuk İstismarına Sağlıklı Müdahale Eğitimi (2016)
 • Psikanalize Giriş Seminerleri