Uzman Klinik Psikolog Musab Bilal Gencer

Musab Bilal Gencer

Uzman Klinik Psikolog

Depresyon Fobi Kaygı Panik Bozukluk Sınav Kaygısı

Eğitim

 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Boğaziçi Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

Musab Bilal Gencer 2017 yılında onur derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, 2019 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Bölümü’nden performans kaygısı üzerine olan tez çalışmasıyla mezun olmuştur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde stajlarını yapmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak danışan gören Gencer, Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi sistemlerini kullanmaktadır. Özellikle kaygı bozuklukları, kronik ve süreğen ruh sağlığı sorunları üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, 2019 yılında başladığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji Doktora Programında tez aşamasındadır.

Çalışma Alanları

Erteleme Davranışı Gelecek Kaygısı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kişilik Bozukluğu Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Sosyal Kaygı Stres Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (BDT I. Modül), 50 Saat, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (Prof. Dr. Hakan Türkçapar), 2018
 • 2. Dönem Müzik Terapi Uygulama Sertifikalı Eğitim Programı, İstanbul Medipol Üniversitesi, 2019
 • Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi, Şema Terapi Enstitüsü (Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak), 42 Saat, 2020
 • Somatizasyonda Şema Terapi Eğitimi/Söz Yerine Beden Konuştuğunda: Şema Terapide Somatizasyonla Çalışmak, Dr. Bahar Köse Karaca, 12 Saat, 2021
 • ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi), Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği, 40 Saat, 2021
 • Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı, Dr. Esra Ersayan, 12 Saat, 2022
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi, DOÇAT (Dr. Senem Zeytinoğlu-Saydam & Doç. Dr. Nilüfer Kafesçioğlu), 30 Saat, 2023.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu, Prof. Dr. Haşim Ercan ÖZMEN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Kapsamında, 2018 Bahar Akademik Dönemi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu, Prof. Dr. Haşim Ercan ÖZMEN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Eğitimi Kapsamında, 2019 Güz Akademik Dönemi, 2020 Bahar Akademik Dönemi
 • Şema Terapi Süpervizyonu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Eğitimi Kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Sevda SARI DEMİR süpervizörlüğünde, 2020 Güz
 • Şema Terapi Süpervizyonu (ISST Onaylı Süpervizyon), Uzman Psikolog Safiye YİNELEK, 2021 EKİM- Devam etmekte