Hakkında

Tam burslu okuduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Duygu Düzenleme Güçlüğü, Yeme Stilleri ve Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Yeme Bozukluğu Belirtileri ile İlişkisi” konulu tezi ile tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını tamamlamış, yanı sıra çeşitli araştırma ve projelerde gönüllü olarak yer almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli uzmanlık eğitiminin ardından Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. Düzey Eğitimi’ni tamamlamıştır. Bu terapi ekollerinden faydalanarak yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği tarafından onaylı MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve DENVER II Gelişimsel Tarama Testi uygulayıcısıdır. 2017-2019 yılları arasında İyi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmiştir. 2019 yılından itibaren UNHCR ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde yürütülen bir projede çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.

Uzmanlık

 • Duygudurum Bozuklukları ve Duygulanımla İlişkili Sorunlar (Depresyon, Ani ve Sık Değişen Duygudurum, Duyguları Düzenleme ve İfade Etmede Güçlükler, Değersizlik ve Yetersizlik Hisleri vb.)
 • Kaygı Bozuklukları (Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Sosyal Fobi, Takıntılar vb.)
 • Yeme Bozuklukları
 • İlişki Problemleri
 • Travma
 • Kayıp ve Yas

Eğitim

Lisans

İstanbul Ticaret Üniversitesi - Psikoloji

Yüksek Lisans

Maltepe Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Seminerler ve Konferanslar

 • EMDR I. Düzey Temel Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü (60 saat)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon (Yrd. Doç. Dr. Kuntay Arcan) - Maltepe Üniversitesi (96 saat)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği (48 saat)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Türk Psikologlar Derneği (24 saat)
 • 21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (72 saat)

Klinik Deneyimleri

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Gönüllü Stajyer
 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Gönüllü Stajyer

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indir ve size en uygun psikologu eşleyelim, ücretsiz ön görüşmenizi yapın ve alanında uzman psikologlarımızla görüşün.