Uzman Klinik Psikolog Sude Kurt

Sude Kurt

Uzman Klinik Psikolog

Duygu Düzenleme Güçlüğü İlişki Sorunları Obezite Psikosomatik Bozukluklar Beden Algısı

Eğitim

 • FMV Işık Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İstanbul Kültür Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Psikodinamik / Psikanalitik Terapi EMDR

Hakkında

Sude Kurt, Psikoloji lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi’nde bölüm ikincisi olarak yüksek onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitiminin ardından İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde kurum psikoloğu olarak öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra velilere yönelik grup atölyeleri düzenledi. Daha sonra, FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi. Tez çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Deveci danışmanlığında ortoreksiya nervoza ile kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine yazarak ‘’uzman klinik psikolog’’ unvanını aldı. Bu süreçte Klinik Uygulama ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde psikanalitik yönelimli süpervizyon eşliğinde yetişkin psikoterapisi çalışmalarını yürüttü. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında; Bakırköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Özel Fransız Lape Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Moodist Psikiyatri Nöroloji Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı. Ayrıca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Korona Virüs Enfeksiyonu Ruhsal Destek Programı ile Deprem Sonrası Psikososyal Destek Hattı’nda da 1 yıl süreyle gönüllülük esaslı çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte, T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Doç. Dr. Ersin Uygun rehberliğinde “Covid-19 Pandemisi Koşullarında Psikososyal Destek Çalışanları İçin Stres Yönetimi Rehberi” yazım sürecinde yer aldı. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Başak Yücel danışmanlığında obezite cerrahisi girişimi öncesinde gelen hastaların psikolojik değerlendirmelerini yaptı. Beslenme problemleri yaşayan bireylere yönelik atölyeler düzenledi. Psikoloji Akademisi’nden Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Psikodiyet Akademi’den Psikodiyet Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR I. Düzey Eğitimi ve Türk Psikologlar Derneği’nden Travma Psikolojisi Eğitimi, Psk. Dr. Feyza Bayraktar’dan Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi ve Yeme Bozuklukları Tedavisinde Temel Yaklaşımlar Eğitimi’ni aldı. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach ve TAT Eğitimi’ne ve World Human Relief tarafından verilen Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı Eğitimi’ne devam etmektedir. Psikanalitik yönelimli süpervizyon alan Uzman Klinik Psikolog Sude Kurt, kişisel psikanalitik sürecine de devam etmektedir. 17 yaş ve üzeri yetişkinlere psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Çalışma alanlarını yeme bozuklukları, obezite psikolojisi, beden imajı, duygu yönetme becerileri, anksiyete bozuklukları, depresyon, travmatik yaşantılar, psikosomatik yakınmalar, obsesif kompulsif belirtiler, kayıp ve yas süreçleri ile kişilerarası ilişki sorunları oluşturmaktadır.

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi EMDR Kaygı Kişilik Bozukluğu Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Psikanalitik Terapi Travma ve TSSB Yeme Bozuklukları

Seminerler ve Konferanslar

 • Travma Psikolojisi Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, 16 Saat
 • Psikodiyet Eğitimi, Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız, Psikodiyet Akademi, 72 saat
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, Psikolojisi Akademisi, 84 saat
 • Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi, Psk. Dr. Feyza Bayraktar, 14 saat
 • Yeme Bozuklukları Terapi Sürecinde Uygulanan Etkin Yöntemler, Psk. Dr. Feyza Bayraktar, 14 saat
 • Rorschach ve TAT Eğitimi, Doç. Dr. Rukiye İrem Erdem Atak, Rorschach ve Projektif Testler Derneği (devam ediyor.)
 • World Human Relief, Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı (devam ediyor.)
 • Yeme Bozuklukları Süpervizyonu, Psk. Dr. Feyza Bayraktar (30 saat)
 • Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon, Uzm. Klinik Psk. Pelin Gülen (devam ediyor.)