Uzman Klinik Psikolog Tuba Ulusan

Tuba Ulusan

Uzman Klinik Psikolog

Kendini İfade Etme Güçlükleri Ebeveyn Danışmanlığı İstifleme Kadınların Psikolojik Sorunları Aile İçi İstismar

Eğitim

 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Dicle Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Psikodinamik / Psikanalitik Terapi EMDR

Hakkında

1982 Erzurum doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Tuba ULUSAN, 2001 yılında Erzurum Atatürk Lisesi’ni bitirmiş, 2006 yılında Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Erzurum Özel Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezi’nde Psikolog olarak işe başlamıştır. 2016-2017 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaparak Uzman Klinik Psikolog olmuştur. 2007-2022 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda ve Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan ULUSAN, birçok danışana terapi desteği sağlamış, halen 16 yıllık deneyimiyle psikoterapistlik yapmaktadır.

Çalışma Alanları

Aldatma Kilo Kaybı Kişilik Bozukluğu Kıskançlık Kronik Dürtüsellik Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Öfke Yönetimi Olumsuz Anılar ve Deneyimler Özgüven Problemleri Kendini Tanıma Panik Bozukluk Sağlık Kaygısı Şiddet ve İstismar Sınav Kaygısı Bedenselleştirme-Somatizasyon Sosyal Fobi Sosyal Kaygı Sosyal Beceri Travma ve TSSB Fobi Yabancılaşma Yalnızlık Performans Kaygısı Yeme Bozuklukları Kayıp ve Yas Ayrılma Kaygısı Bağlanma Sorunları Cinsel İstismar Çocukluk Çağı Travmaları Değersizlik Depresyon Dikkat Eksikliği Dissosiyatif Bozukluklar Dürtü Kontrol (Bozukluğu) Duygudurum Bozuklukları Kendine Değer Verme Evlilik ve Evlilik Öncesi Konular Flört Şiddeti Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri İlişki Sorunları İş Yaşamına İlişkin Sorunlar İsteksizlik Kaçınma Kaygı Evlilik İçi Çatışmalar Yetersizlik

Seminerler ve Konferanslar

 • 2008 yılında ‘Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Semineri’, UNICEF’den ‘Çocuk Adaleti Eğitici Eğitimi Programı’ eğitimlerini bitirmiştir. Çocuk Cinsel istismar vakalarıyla çalışmaktadır.
 • 2008 yılında ‘Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Programı’ (SÜDGE) çerçevesinde gerçekleştirilen Bölge Eğitimcisi Eğitimini bitirmiştir.
 • 2009 yılında ‘Eğitim ve Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Semineri’
 • 2012 yılında ‘MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)’ kurslarını bitirmiştir. Beck depresyon ölçeği, Yale Brown OKB ölçeği, minimental test, scl 90-r testi, kentsel gelişim tarama envanteri uygulamaktadır.
 • 2016-2017 yıllarındaki yüksek lisans esnasında Doktor Öğretim Üyesi Necmettin AKSOY tarafından çocuk patalojisi (Enürezis, Enkoprezis, tırnak yeme, davranış bozuklukları, pika, ayrılık kaygısı) alanında eğitim ve süpervizyon almıştır. Yrd. Doç. Dr. Özlem Mesçitoğlu GÖKMOĞOL tarafından yetişkin patalojisi ve klinik görüşme teknikleri eğitimi ve süpervizyon almıştır. Cinsel Terapi (Vajinismus) vakalarıyla çalışmaktadır. Psikodinamik terapi yapmaktadır.
 • 2018 yılında Francine Shapiro(EMDR Institute) ve DBE (Davranış Bilimleri Enstitüsü) Başkanı Emre Konuk’tan ‘EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma ve Yeniden İşleme)’ kursunu bitirmiştir. Hamilelik, Fibromiyalji, madde bağımlılığı, panik bozukluk ve obsesif kompülsif bozuklukları, yetişkin istismarı, yas, doğal afet travmaları tedavisinde EMDR uygulaması yapmaktadır.
 • 2018 yılında Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği Başkanı Lütfü Kaan Özdemir’den ‘Travma, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi’ uygulayıcı eğitimine katılmıştır.
 • 2018 yılında ‘Temel Hipnoz Eğitimi’ kursunu bitirmiştir.
 • 2018 yılında M.E.B’den aldığı 464 saatlik eğitimle 'Aile Danışmanı' ünvanı almıştır.
 • 2020 yılında ACT Sertifiye Terapist Türkiye Psikiyatri Derneği BDT Eğiticisi Prof. Dr. Murat Atmaca’dan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ kurslarını bitirmiş ve süpervizyon almıştır. (OKB, depresyon, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu, panik atak, sınav kaygısı, yeme bozukluğu eğitimleri almıştır.)
 • 2022 yılında Ruh Sağlığı Derneği tarafından verilen eğitimde, Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi almıştır.