Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul adresinde kurulu Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi’ne ( “Hiwell” ) reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişim izni hususunda açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni okudum. Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız, bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Aydınlatma metni ile

  • Hiwell’in veri sorumlusu olduğu,
  • burada verdiğim açık rızamın reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişime ilişkin olduğu,
  • açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/1 maddesine dayandığı,
  • bu rızam çerçevesinde Hiwell’in tarafıma ticari nitelikli e-posta mesajı gönderebileceği

konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede Hiwell’in, Hiwell tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve reklam ve pazarlama, ticari iletişim amaçlarıyla

E-Posta Adresi

IP Bilgisi

Cihaz ID Bilgisi

ilişkin kişisel verilerimi işlemesine ve bu amaçla hizmet aldığı tedarikçileri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

Hiwell, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için Hiwell’e sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla her zaman kisiselveri@hiwellapp.com adresinden Hiwell ile iletişime geçebilirsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. Hiwell, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir. (KVKK m.7)

Hiwell, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, hesabınızı kapattıktan veya kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamızı istedikten sonra derhal yukarıda anılan amaçlarla işlemeyi durduracaktır.

Açık onay formunda belirtilen kişisel verilerimin reklam, pazarlama ve ticari iletişim amacıyla işlenmesine ve bu amaçla Hiwell tedarikçileri ile paylaşılmasına açık onay veriyorum.

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.hiwellapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.