TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY METNİ - Hiwellapp.com

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY METNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi (“Hiwell”) olarak tarafımızca ve/veya iş ortaklarımız tarafından verilen hizmetler kapsamında Hiwell web siteleri, yazılımları ve mobil uygulamaları ve diğer tüm Hiwell platformları üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta ve diğer tüm iletişim araçları yoluyla her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları, duyurular ve burada sayılmayan ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamalarının iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi Hiwell web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

Başlayın