Uzman Klinik Psikolog Nurşah Akdoğan

Nurşah Akdoğan

Uzman Klinik Psikolog

Depresyon Fobi Panik Bozukluk Sosyal Kaygı Yeme Bozuklukları

Eğitim

  • Bahçeşehir Üniversitesi

    Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

  • Bahçeşehir Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Psikodinamik / Psikanalitik Terapi EMDR

Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini ve yine aynı üniversitede “Genç Kadınların Instagram Kullanımı ve Beden Memnuniyetsizliği Arasındaki İlişkide Toplumsal Cinsiyet Rolünün Moderatör Etkisi” hakkında yazmış olduğu teziyle Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesinde stajını tamamlamış ve staj kapsamında hasta görüşmelerine, hasta vizitlerine, grup terapi seanslarına, atölye çalışmalarına, madde ve alkol bağımlılığı servisinde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmalarına katılmıştır. Yine uzmanlık eğitimi boyunca Us Psikiyatri Enstitüsü’nde bir yıl süreyle Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde danışan görmüştür. Yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarında Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemlerini uygulamaktadır.

Çalışma Alanları

Kaygı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Öfke Yönetimi Stres Travma ve TSSB