Uzman Klinik Psikolog Selin Yalçın

Selin Yalçın

Uzman Klinik Psikolog

Bipolar Bozukluk Kronik Hastalıklar Panik Bozukluk Psikotik Bozukluklar Sosyal Beceri

Eğitim

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • Bilkent Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

%50 burs ile kazandığı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Şeref derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans eğitimi süresince teorik ve süpervizyonlu Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini tamamlamış ve birçok psikolojik ölçme ve değerlendirme aracının eğitimini almıştır. Yüksek lisans eğitiminin hemen ardından Boylam Psikiyatri Hastanesi ve Enstitüsü bünyesinde günlük görüşmelerle Türk ve yabancı uyruklu yatan hastaların; haftalık görüşmelerle ayaktan danışanların psikoterapi süreçlerini yürütmüştür. Diğer yandan 2020 yılı itibari ile Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Anormal Psikoloji ve Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi dersleri vermeye başlayan Selin Yalçın çevrimiçi ve yüzyüze psikoterapi seansları ile danışanlarına hizmet vermeye devam etmektedir. Selin Yalçın, lisans bitirme tezini “Eğitim Düzeylerine Göre Annelerin Aşırı Koruyucu Ebeveynlik Davranışları ve Anksiyete Arasındaki İlişki” konusunda tamamlamıştır. Yüksek Lisans tez çalışmasını “Kalp Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Psikolojik Sıkıntı: Duygu Düzenleme, Ebeveyn Özyeterlilik Algısı, Bakım Verme Yükü ve Aile İşlevselliği” konusunda tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans tez araştırmalarını 19. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde ve 2019’da Hırvatistan’da gerçekleştirilen 33’üncü Avrupa Sağlık Psikolojisi Konferansı’nda sunmuş, Adli Psikoloji kitabında Lester ve Zeyrek-Rios’un yazdığı İntihar Bombacılarının Profilini Çıkarmak adlı bölümün İngilizce dilinden Türkçe diline çevirmenliğini yapmıştır. Klinik psikoloji ve psikoterapi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok eğitim, kongre ve seminere katılmıştır. Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Sivil Savunma Sekreterliği ve Güvenlik Müdürlüğü eğitmeni olarak çalışanlara Etkili İletişim, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, Sorun Çözme, Proaktiflik ve Motivasyon Geliştirme ile Ufuk Üniversitesi’nde Kronik Hastalığa Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin Psikolojik Uyumu konularında seminerler vermiştir. Ayrıca, Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi (KUPO-N) kapsamında üç dönem boyunca Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi bünyesinde eğitmenlik ve süpervizörlük yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin stajlarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde ve Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ve Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca yüksek lisans tezi kapsamında, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde tedavi gören çocukların annelerinden yaklaşık 300 kişi ile yaşadıkları psikolojik ve sosyal sıkıntılara yönelik görüşmeler yapmıştır. Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi (Bil-Ge) Laboratuvarı’nda yürütülen araştırmalarda görev almış, sosyal sorumluluk projelerine ve çeşitli üniversite topluluklarının çalışmalarına katılmıştır. İngiltere’nin Oxford şehrinde Yoğun İngilizce Dil Eğitimini tamamlayan Selin Yalçın, lisans ve yüksek lisans eğitimini İngilizce eğitim dilinde almıştır. İleri seviyede İngilizce ve A2 seviyesinde İspanyolca bilmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları

Bağımlılık Depresyon Dürtü Kontrol (Bozukluğu) Fobi İletişim Problemleri Kaygı Kişilik Bozukluğu Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Öfke Yönetimi Sosyal Kaygı Stres Travma ve TSSB

Seminerler ve Konferanslar

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Teorisi ve Süpervizyonu, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016
 • Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Graeme Horridge, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi
 • Sağlık Hizmetleri Uygulamalar ve Araştırmaları İçin Motivasyonel Görüşme Becerileri Eğitimi, Doç. Dr. Konstadina Griva, Avrupa Sağlık Psikolojisi Birliği
 • Aile ve Çift Terapisi (1. Düzey), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası
 • Diyalektik Davranış Terapisi, Linehan Institute, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi, 21-22 Haziran 2014
 • Klinik Psikoloji ve Psikiyatri Sempozyumu (KLİPSS-2019), Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi
 • 33rd Annual Conference of the European Health Psychology Society-EHPS 2019 (33’üncü Avrupa Sağlık Psikolojisi Topluluğu Yıllık Konferansı), Dubrovnik/HIRVATİSTAN
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) Eğitimi, Dr. Cihat Çelik, Türk Psikologlar Derneği
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi
 • Çocukla Psikoterapötik Görüşme: Ebeveynlerle Köprüler Kurmak Çalışma Grubu, Doç. Dr. Halime Şenay Güzel, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Çocuk ve Yetişkin Kanser Hastalarına Psikososyal Yaklaşım Eğitim Programı, Psk. Hülya Ertürk, Psk. Nisa Güneş Dede-Küçük Ağaç Psikolojik Danışma Merkezi
 • Klinik Psikoloji’de Yeni Bir Ufuk: Bilgece Farkındalık Çalışma Grubu, Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, Başkent Üniversitesi, 2017
 • VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği-Başkent Üniversitesi, 2017
 • 6. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Mart 2017
 • 19. Ulusal Psikoloji Kongresİ, Türk Psikologlar Derneği, Eylül 2016
 • Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Kültürlerarası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, 2016
 • Travma Atölyesi, Psk. Dan. İsmail Sav, Olgu Psikolojik Danışma, 2015
 • Uygulamalı Sanat Terapisi, Prof. Dr. Selçuk Aslan, Bilkent Üniversitesi, 2015
 • Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi-KUPO-N, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi, 9 Haziran- 18 Temmuz 2014
 • PSEKON 2014-Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi, 20-22 Haziran 2014
 • Hitabet, Diksiyon, Profesyonel İletişim, Mikro Beden Dili, Kariyer Sokağı, 23-24 Kasım 2013
 • Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi, Aktif Özel Eğitim Derneği, 17-18 Aralık 2011
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022