ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ONAY FORMU

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul adresinde kurulu Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi (“Hiwell”ile bir hizmet ilişkisi kurmadan ve açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni okudum. Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız,bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu,bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Aydınlatma metni ile

 • Hiwell’in veri sorumlusu olduğu,
 • burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6/2 maddesine dayandığı,
 • burada belirtilen verilerimin sadece ihtiyacım olan en uygun psikolojik danışmana yönlendirilmem amacıyla ve bu amaçla sınırlı ve oranlı olarak işleneceği,ve
 • ayrıca aşağıdaki verilerimi sunarken takma ad kullanabileceğim

konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede,Hiwell’in şahsımı ihtiyaçlarıma en uygun psikolojik danışmana yönlendirmek üzere

 • hizmet almak istediğim konu,
 • ruhsal durumum,
 • uyku durumun,
 • psikolojik destekden beklentilerim,
 • kendime veya başkasına zarar verme eğilimim olup olmadığı

hususlarında online platformda yönelttiği soruların yanıtlarının Hiwell tarafından işlenmesine ve yönlendirildiğim psikolog ile paylaşılmasına açık onay veriyorum.

Geri Alma Hakkı

Vermiş olduğum onayı (açık rızamı) her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Bu amaçla her zaman kisiselveri@hiwellapp.comadresinden Hiwell ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Açık rızamı geri çektiğim takdirde bundan önce onayıma dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyeceği,
 • Onayım kapsamında işlenen verilerimin Aydınlatma metninde belirtilen saklama süresince muhafaza edilmeye devam edileceği,

hususlarında bilgilendirildim. (KVKK m.7)

Açık rıza metninde açık olarak belirtilen verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine açık onay veriyorum.

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.hiwellapp.comadresinden ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA ONAY FORMU

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul adresinde kurulu Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi (“Hiwell”) ile bir hizmet ilişkisi kurmadan ve açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni okudum.

Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız,bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu,bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Aydınlatma metni ile

 • Hiwell’in veri sorumlusu olduğu,
 • merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google Analytics’den analiz hizmeti aldığı,
 • Hiwell’in veri depolama ve saklama merkezinin yurt dışında Frankfurt/Almanya adresinde bulunan ve sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud olduğu,
 • ayrıca,Hiwell kurumsal e-posta ağı Gmail programları üzerinde çalıştığı,Hiwell işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı,ve
 • burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9/1 maddesine dayandığı

hususlarında bilgilendirildim.

Bu çerçevede Hiwell’den hizmet almaya karar verdiğim takdirde

Ad,Soyad

Telefon numarası,E-posta adresi,Adres

Yaş

Acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı,soyadı

Acil durumlarda ulaşılacak kişinin telefon numarası

Cihaz ID Bilgisi

Ruh sağlığı verisi (online platformda başvuru sırasında sorular kapsamında ihtiyaçlarınız,uyku durumunuz,destekden beklentileriniz)

IP Bilgisi

-

 

 • Cihaz ID,IP bilgisine ilişkin kişisel verilerimin yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan ve analiz hizmeti alınan Google Analytics ile,ve
 • başvurucu sürecinde kendi tercihimle sunduğum ruh sağlığıma ilişkin verilerimin ve kayıt sırasında hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası için sunduğum yukarıda belirtilen diğer kişisel verilerimin yurt dışında Frankfurt/ Almanya adresinde bulunan ve sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud üzerinde

saklanmasına açık onay veriyorum.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yurt dışına aktarımı onayınıza tabi kişisel verilerinizin işlenmesi için Hiwell’e sağladığınız onayı,geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla her zaman kisiselveri@hiwellapp.comadresinden Hiwell ile iletişime geçebilirsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu,bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. Hiwell,yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir. (KVKK m.7)

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı,hesabınızı kapatmanızın veya kişisel verilerinizi aktarmayı durdurmamızı istemenizin ardından derhal durdurulacaktır.

Açık rıza metninde açık olarak belirtilen verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtdışına aktarılmasına açık onay veriyorum.

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.hiwellapp.comadresinden ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN REKLAM VE PAZARLAMA AMAÇLI İŞLENMESİ ONAY FORMU

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya B Blok No: 25 B İç Kapı No: 32 Üsküdar / İstanbul adresinde kurulu Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“Hiwell”) reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişim izni hususunda açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni okudum. Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız,bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu,bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Aydınlatma metni ile

 • Hiwell’in veri sorumlusu olduğu,
 • burada verdiğim açık rızamın reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişime ilişkin olduğu,
 • açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/1 maddesine dayandığı,
 • bu rızam çerçevesinde Hiwell’in tarafıma ticari nitelikli e-posta mesajı gönderebileceği

konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede Hiwell’in,Hiwell tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi,müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve reklam ve pazarlama,ticari iletişim amaçlarıyla

E-Posta Adresi

IP Bilgisi

Cihaz ID Bilgisi

ilişkin kişisel verilerimi işlemesine ve bu amaçla hizmet aldığı tedarikçileri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

Hiwell,açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuççıkarabilir.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için Hiwell’e sağladığınız onayı,geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla her zaman kisiselveri@hiwellapp.comadresinden Hiwell ile iletişime geçebilirsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu,bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. Hiwell,yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir. (KVKK m.7)

Hiwell,yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi,hesabınızı kapattıktan veya kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamızı istedikten sonra derhal yukarıda anılan amaçlarla işlemeyi durduracaktır.

Açık onay formunda belirtilen kişisel verilerimin reklam,pazarlama ve ticari iletişim amacıyla işlenmesine ve bu amaçla Hiwell tedarikçileri ile paylaşılmasına açık onay veriyorum.

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.hiwellapp.comadresinden ulaşabilirsiniz.