Kullanım Sözleşmesi – Hiwell

Kullanım Sözleşmesi

TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir. 

1. HIWELL : Ali OZAN ÖZÇİÇEK işletmesine ait internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır. 

2. SİTE : www.hiwellapp.com domain adına sahip internet sitesi. 

3. UYGULAMA: HIWELL bünyesine ait, HIWELL adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır. 

4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır. 

5. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır. 

6. DANIŞMAN : HIWELL sitesi veya uygulaması aracılığıyla psikolog ve psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış, HIWELL hizmet sözleşmesini kabul etmiş, HIWELL tarafından profili, kullanıcılara danışmanlık hizmeti vermek üzere sunulmuş kişileri ifade etmektedir. 

7. KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır. 

8. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: HIWELL’ in anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini, 

9. ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, HIWELL’in işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan İyzico tarafından yönetilen Pazar Yeri adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını, 

10. SÖZLEŞME: HIWELL kullanım ve gizlilik sözleşmesini, 

11. KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

12. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. İşbu sözleşme “HIWELL” ile HIWELL’den hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir. 

2. Kullanıcı HIWELL sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının HIWELL üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir. 

3. Bu sözleşme ile; kullanıcının HIWELL sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. HIWELL bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile HIWELL sitesi veya uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya HIWELL tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda HIWELL bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

4. SİTE, danışan ve danışmanları çevrimiçi platformda ve sitenin mobil uygulamasında bir araya getirir. Sitenin amacı, danışanların sitenin belirlediği paket ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak uzman danışmanlardan psikolojik destek ve danışmanlık almalarını sağlamaktır. 

5. Danışmanlar, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi uygulamaz ve vaadinde bulunmazlar. Danışmanlar reçete yazmazlar ve danışanları reçeteli ilaç almaya yönlendirmezler. Danışan kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışmanlık sona erdirilir. Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır. 

6. Danışan siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde ziyaretçinin intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu bilindiği durumlarda üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır. Bu kişilerin HIWELL aracılığıyla psikolojik danışmanlık almaması için HIWELL üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirir ve olası sonuçlar hakkında her zaman danışanları bilgilendirir. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler sadece danışanı bağlar. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında HIWELL’ in her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Psikolojik danışmanlık esnasında danışanın 18 yaşından küçük ya da online psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden olduğu anlaşılırsa psikolojik danışmanlık derhal sonlandırılır, danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın HIWELL üzerinden veya aracılığıyla bir daha psikolojik danışmanlık alması engellenir. 

7. Danışan, danışmanların psikolojik danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin siteyi bağlamadığını, yalnızca danışmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. HIWELL, danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. 

8. Kanun ve yönetmelik gereği danışan; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir. HIWELL sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle hem siteye üyeliği hem de danışmanlık görevini sona erdirme hakkına sahiptir. Danışan, üçüncü kişilerin ya da danışmanın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. HIWELL tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. Danışan veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa HIWELL’ in danışana veya danışmana karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur. 

9. Taraflar HIWELL’ de bulunan tüm uygulama kayıtlarının HIWELL tarafından saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. HIWELL işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur. 

10. Danışan ve danışmanlar HIWELL aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup HIWELL herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

11. HIWELL mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir. 

12. Danışan HIWELL üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Danışan üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. HIWELL danışanın kişisel bilgilerini diğer danışanlar ya da üçüncü kişilerle paylaşmaz. Ancak kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarca yazılı talep halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar. Danışan; HIWELL’ den sadece kişisel psikolojik danışmanlık için faydalanabileceğini, HIWELL’ de bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandıramayacağını beyan eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen danışanın sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Danışanların HIWELL mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için HIWELL herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

13. HIWELL işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

14. Danışan, HIWELL sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup HIWELL hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı HIWELL’i sorumlu tutamaz. 

15. HIWELL siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, reklam ve pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Cayma Hakkı

16. Anlık İleti Paketi almış bir Danışana 24 saat içinde cevap verilmemesi halinde yeni bir danışman HIWELL tarafından önerilecektir ya da ücreti geri ödenecektir. 

17. Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, HIWELL’in sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Çünkü danışmanlar satın alınan hizmet karşılığında danışan için belirli bir mesai ve program yaparlar. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan HIWELL’ den herhangi bir bedel talep edemez. Fakat danışan bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse HIWELL haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir psikolojik danışmanlık paketi sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. HIWELL her zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep edebilir. Danışanın danışmanından memnun kalmaması durumunda ise ayda 1 kereye mahsus HIWELL tarafından kendisine ücreti mukabilinde hizmetten yararlanmak üzere yeni bir danışman önerilir. 

18. Danışanın HIWELL’e üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın siteye ya da mobil uygulamaya üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK PAKETLERİ

19. HIWELL danışanlara üç farklı üyelik seçeneği sunmaktadır. Bu üyeliklerin süreleri ise danışanın isteğine göre şekillenmekte olup süreler HIWELL’in uygun gördüğü şekilde haftalık, 4 haftalık ya da 12 haftalık olarak belirlenmektedir. Danışan ödeme yaptığı süre boyunca danışmanından hizmet alacaktır. 

20. Danışan Anlık İleti üyelik paketini aldığı takdirde danışman ile 7/24 mesaj yolu ile görüşebilecektir. Danışana günde en az bir kere cevap verilecektir. 

21. Danışanlara sunulan ikinci pakette ise danışanın; seçtiği danışman ile haftada bir seans toplam 50 dakika psikolojik danışmanlık hizmeti alması şeklinde olacaktır. İkinci paket görüntülü görüşme paketi olarak adlandırılır. 

22. Danışanlar; bir ve ikinci üyelik paketlerini içeren yazılı ve görüntülü danışma hizmetlerini içeren üçüncü bir tercihte de bulunabilirler. İşbu üçüncü paket diğer her iki paketin tüm özelliklerini kapsamaktadır. 

23. Danışan bu üyelik paketlerini kredi kartı, banka kartı veya HIWELL’in sunduğu diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. HIWELL tarafından danışana geri ödeme yapılması kabul edildiği takdirde danışanın satın alma yöntemi ile geri iade yapılacaktır. HIWELL kullanıcı sözleşmesinin 11. Maddesindeki hususların geçerliliği halinde geri ödeme ya da danışana yeni bir danışman önerme seçeneklerinden birini kullanabilir. 

24. Danışanlara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim kodlarını kullanmaları için seçenek sunulur. Kullanıcılara sunulan indirim kodları kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları sitede veya mobil uygulamada kullanılamaz. HIWELL süresi geçmiş indirim kodunun kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar. 

25. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

HIWELL PSİKOLOJİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


GİZLİLİK KOŞULLARI


1. Gizlilik: Bu site/uygulama, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. Site/uygulama, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcılarının site vasıtasıyla aktardığı tüm bilgileri saklı tutar. Site/uygulama, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Siteye/uygulamaya erişerek ve siteyi/uygulamayı kullanarak HIWELL’ in Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer gizlilik sözleşmesi şartlarını ve site/uygulama koşullarını onaylamıyorsanız, siteyi/uygulamayı kullanmamanız gerekir. Siteye/uygulamaya eriştiğiniz ve siteyi/uygulamayı kullanmaya başladığınız anda girdiğiniz anda, işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

2. Kişisel Olmayan Derleme Bilgiler: Sitemiz ziyaret edildiğinde, www.hiwellapp.com alan adına sitemize giriş yaptığınız Web sayfasının adı, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı www.hiwellapp.com sitesini düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır. Bunun haricinde bilgi toplamak ve analiz için ek uygulamalar kullanılırsa bu sitenin alt etiketinde belirtilecektir.

3. Kişisel Bilgiler: Bir kullanıcı site üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda kişisel bilgilerini göndermek amacıyla siteyi kullanmayı tercih edebilir. Kullanıcının rızasının olduğu veya kanunun gerektirdiği haller dışında, belirli bir amaç için siteyi kullanarak kişisel bilgilerin her yollanışında bilgileriniz sadece bu amaç için kullanılır. Kullanıcıların kişisel verilerini HIWELL gerekli gördüğü takdirde yurt içi ve yurt dışında depolayabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi onaylamakla bu hususu kabul eder. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda, bu faaliyetten faydalanılamaz. Kullanıcıların HIWELL\’ e verdiği kişisel bilgiler kullanıcı deneyimlerini arttırmak için HIWELL tarafından kullanılabilir ve fakat üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Aynı şekilde kullanıcıların kişisel bilgileri HIWELL tarafından reklam, satış ve pazarlama amacıyla kullanılabilecektir.

4. Cookiler: Zaman içerisinde, HIWELL bilgisayarınıza “cookie” gönderebilir. Cookie, web sunucusu tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Cookie\’ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie’ler sisteminize zarar vermez. Cookie’ler HIWELL ağında nerelerin ziyaret edildiğini ya da tarafınızdan düzenlendiğini görmek için kullanılır. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie’leri kabul etmiş olursunuz. Cookie’leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan HIWELL sorumlu değildir. Sitede ya da mobil uygulamada üçüncü kişi konumundaki şirketlerin reklamları yayınlanabilir. Bu reklamlar çerez (cookies) içerebilir ve üçüncü kişiler tarafından çerez bilgileri toplanabilir, bu hususta HIWELL herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Veri Güvenliği: Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen HIWELL, kişisel bilgilerin HIWELL sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve HIWELL’ in online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca HIWELL’ in, kişisel bilgilerinizi HIWELL\’ in sitesine gönderdiğinizde genel ve üçüncü şahıs iletişim ağlarına iletilmesine garanti vermediğini ve bu ağlar üzerinde herhangi bir denetiminin olmadığı unutmamalıdır.

6. Çocukların güvenliği: Çocukların mahremiyetinin korunması çok önemlidir. Bu sebeple HIWELL sitesinde, 18 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kimseler hakkında asla bilgi toplanmamakta ve düzenlenmemektedir. Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük olduğu HIWELL tarafından tespit edilen kullanıcıların üyelikleri sonlandırılır.

7. Bağlantılı Siteler: Bu site içeriği HIWELL tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden HIWELL sorumlu değildir. HIWELL bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların HIWELL sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte olup bu husus tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle HIWELL sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra HIWELL\’ in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kullanıcılar kabul eder. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan HIWELL sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden HIWELL’ in izni olsun ya da olmasın HIWELL sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle HIWELL’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları HIWELL’ e aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları HIWELL’ de saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden HIWELL’ in iznini almadıkça, sitemiz veya sitemizin belli bir kısmı başka bir web sitesinde kullanamaz, sitemiz ile başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

8. Sözleşme Değişiklikleri: Bu Gizlilik Sözleşmesi değişikliğe tabidir. HIWELL Gizlilik Sözleşmesi’ndeki herhangi bir değişiklik; sitede veya gerekli görüldüğü takdirde danışanlara e- posta gönderilerek duyurulacaktır. Site ya da mobil uygulama kanalıyla HIWELL’ e gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabidir.


9. Resmi Makamlarla Veri Paylaşımı :Hiwell, kişisel verilerinizi; Hiwell’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hiwell’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE ALAKALI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Ali Ozan Özçiçek İşletmesi(Hiwell) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.Hiwell’in, kişisel verilerinizi işleme amacı:
 • (i) Kimliğinizi doğrulamak,
 • (ii) Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,
 • (iii) Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 • (iv) Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 • (v) Hiwell, yapacağınız görüşme ile ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamaktır. (Psikologlar sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız Psikologlara iletilmemektedir.)
Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:
 • (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • (iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
 • (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi kisiselveri@hiwellapp.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgiler, kullanım koşullarına da eklenmiş olup bu bilgilere, Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz.Saygılarımızla,