KVKK – Hiwell

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE ALAKALI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Ali Ozan Özçiçek İşletmesi(Hiwell) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.Hiwell’in, kişisel verilerinizi işleme amacı:
 • (i) Kimliğinizi doğrulamak,
 • (ii) Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,
 • (iii) Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 • (iv) Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 • (v) Hiwell, yapacağınız görüşme ile ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamaktır. (Psikologlar sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız Psikologlara iletilmemektedir.)
Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:
 • (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • (iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
 • (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi kisiselveri@hiwellapp.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgiler, kullanım koşullarına da eklenmiş olup bu bilgilere, Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz.Saygılarımızla,