Berfin Yılmaz avatar

Berfin Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Depresyon Kayıp ve Yas Boşanma İlişki Sorunları Aldatma

Eğitim

  • Anglia Ruskin Üniversitesi

    Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

  • Sabancı Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere’de, Anglia Ruskin Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır ve tezinde “Ayrılık yası ve eski partner ile kontak kurmanın kişilerin benlik saygısı üzerine etkisi” konusunu ele almıştır. Lisans eğitimi sırasında stajını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde yapmıştır. Burada vaka çalışmaları ve grup terapisi deneyimi edinmiştir. Gönüllü olarak, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk ve kaygı üzerine çalışmalar yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında online olarak, gönüllü olarak korona salgını sürecinde desteğe ihtiyaç duyan bireylere terapi sağlayan bir projede yer almıştır. İngiltere’de bireysel ve çift terapisi alanında çalışmalarını gerçekleşmiştir. Yetişkin danışanlarla İngilizce ve Türkçe psikoterapi seanslarını Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde gerçekleştirmeye devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışma Alanları

İletişim Problemleri Stres Öfke Yönetimi Uyku veya Uykusuzluk Travma ve TSSB Cinsellik Bağımlılık Yeme Bozuklukları Narsistik Kişilik Borderline Kişilik Bozukluğu Bipolar Bozukluk Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Kaygı Panik Bozukluk Ayrılma Kaygısı Tükenmişlik Bilişsel Davranışçı Terapi

Seminerler ve Konferanslar

  • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması Eğitimi - Dr. Emel Stroup - CBT Istanbul
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Beck Yönelimli Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ile Tedavisi Eğitimi (Tanı Koyma, Değerlendirme & Kognitif İşleme ve Erp Uygulamaları ile Tedavi) - Dr. Emel Stroup - CBT Istanbul
  • Rorschach ve TAT Eğitimi (Yetişkin) - Doç. Dr. İrem Erdem Atak
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Sertifikası - Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Berfin Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog
Görüşme Ayarla
Lütfen 3 adet tarih seçiniz
Önerilecek Tarihler
Zaman Dilimi: