Uzman Klinik Psikolog Beste İçağası

Beste İçağası

Uzman Klinik Psikolog

Ani Duygusal Değişimler İlişki Sorunları Kaygı Olumsuz Anılar ve Deneyimler Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri

Eğitim

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Şema Terapi

Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Deneysel Psikoloji yüksek lisans programını birincilikle bitirdi. Örgütsel alandaki çalışmalarının ardından ikinci yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. Uzmanlık süreci boyunca üniversite bünyesindeki Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde danışan takibi yaptı. Bu süreçte Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ ve Öğr. Gör. Dr. Özge Şahin’den Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon eğitimi aldı. Yüksek lisans kapsamında aldığı eğitimleri Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Şema Terapi Enstitüsü’nden aldığı eğitimlerle de destekledi. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi ekolü ile bireysel terapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Aile İçi İletişim Sorunları Aldatma Bağlanma Sorunları Baş Etme Becerileri Boşanma Değersizlik Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Erteleme Davranışı Evlilik İçi Çatışmalar Evlilik ve Evlilik Öncesi Konular Flört Şiddeti Fobi Gelecek Kaygısı İletişim Problemleri İsteksizlik Kaçınma Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Kendini Tanıma Kıskançlık Kriz Yönetimi Motivasyon Sorunları Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Özgüven Problemleri Özşefkat Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sosyal Kaygı Stres Travma ve TSSB Tükenmişlik Uyku veya Uykusuzluk Yalnızlık Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yetersizlik İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Seminerler ve Konferanslar

 • Şema Terapi Teorik Eğitimi, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Şema Terapi Enstitüsü
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon I, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gökdağ
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon II, Öğr. Gör. Dr. Özge Şahin
 • Travma Psikolojisi Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
 • 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi
 • V. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Doğuş Üniversitesi
 • İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı, Education Network
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022
 • Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi, Uzman Klinik ve Sağlık Psikoloğu Gonca Küçüktetik & Hiwell, 2022