Betül Atalay

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör

Hakkında

Lisans eğitimini 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Betül Atalay, yüksek lisans eğitimini ise 2018 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji programında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Anne Babalarının Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin, Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları ile İlişkisi’ üzerine yazmıştır. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Çocuk Gelişimi lisans programına başlamıştır ve eğitimine halen devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimi esnasında GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Özgür Öner’in muayenehanesinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. 2019 yılında Belçika’nın Gent şehrine taşınmış ve burada bir yandan gönüllü faaliyetler sürdürürken bir yandan da online psikoterapi seansları gerçekleştirmiştir. 2020 yılı sonunda Türkiye’ye dönüş yapmış ve Psikiyatrist Prof. Dr. Özgür Öner’in muayenehanesinde Uzman Klinik Psikolog olarak danışanlarla psikoterapi süreçleri yürütmüştür. Eş zamanlı olarak, Prof Dr. Özgür Öner ile Noema Aile projesinde proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Ekim 2022 itibariyle çeşitli kurumlarla anlaşmalı olarak danışan görmekte ve Hiwell bünyesinde online psikoterapiler yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Akran Zorbalığı

Baş Etme Becerileri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Değersizlik

Depresyon

Duygudurum Bozuklukları

Ebeveyn Danışmanlığı

Erteleme Davranışı

Fobi

Gelecek Kaygısı

İletişim Problemleri

İlişki Sorunları

İsteksizlik

Kaçınma

Kaygı

Kendine Zarar Verme

Kendini İfade Etme Güçlükleri

Kendini Tanıma

Motivasyon Sorunları

Mutsuzluk

Negatif Düşünceler

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Otizm

Özgüven Problemleri

Sınav Kaygısı

Sosyal Beceri

Sosyal Fobi

Sosyal Kaygı

Stres

Yetersizlik


Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

İstanbul Okan Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Hakan Türkçapar Koordinatörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapi, Temel Teori Eğitimi, POEM Psikoloji

• Parent Management Training (PMT), Sınır Koyma ve Davranış Modifikasyonu Eğitimi, Parent Management Training Institute, Tracie Bush

• Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi 1. Düzey, Nilüfer Devecigil, Psikoloji İstanbul

• PEERS – Sosyal Beceri Uygulayıcı Eğitimi, UCLA Semel Institute

• Wechsler Zekâ Testi - IV (WISC-IV), Türk Psikologlar Derneği (TPD)

• Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Sertifikası, Gelişimsel Çocuk Psikolojisi Derneği, Türk Psikologlar Derneği (TPD)

• GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – Türkçe Versiyonu), Uygulayıcı Sertifikası, Prof. Dr. İbrahim H. Diken

• İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Eskin & Hiwell, 2022

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.