Klinik Psikolog Büke Kenan

Büke Kenan

Klinik Psikolog

Depresyon Panik Bozukluk Sosyal Kaygı Travma ve TSSB

Eğitim

 • Üsküdar Üniversitesi

  2022 / Yüksek Lisans

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hakkında

Büke Kenan, 2015 Temmuz ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Psikoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli eğitim kurumları ve vakıflarda çocuk ve ergen psikolojisi üzerine stajlarını tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından çeşitli okullarda psikolog ve müdür pozisyonlarında görev yapmış, bu pozisyonlar dahilinde öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izleme değerlendirme ve destekleme çalışmaları, problem çözme ve sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş, anne- babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmuştur. Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılması, duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çocuk Değerlendirme Test Eğitimlerini ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Ardından Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını 2022 yılında Bilinçli Farkındalık, Hazzı Erteleme ve Akıllı Telefon Bağımlılığı başlıklı tezini vererek tamamlamıştır. Yüksek lisansı sırasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çocuk ve yetişkinlerle çalışma imkanı elde etmiş ve projelerde görev almıştır. Ebru Şalcıoğlu tarafından yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamış ve süpervizyon eşliğinde bir yıl boyunca klinik görüşme yürütmüştür. Afet sonrası psikolojik ilk yardım eğitimlerini tamamlamış, travmatik deneyimlerden sonra oluşabilecek stres tepkileri ve yetişkin ve çocuklarda stres tepkileri ile baş edebilmeye yönelik işlevsel olan ve işlevsel olmayan baş etme mekanizmaları üzerine eğitim görmüştür. 2022 yılında Nirengi Derneğinde Klinik Psikolog pozisyonunda çalışmaya başlamış, 2023 yılında Hatay’da Kahramanmaraş Depreminden etkilenen bireylere bireysel danışmanlık desteği sağlamıştır. Nirengi Derneğinde çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Akran Zorbalığı Erteleme Davranışı Flört Şiddeti Fobi Kaygı Kayıp ve Yas Şiddet ve İstismar Yeme Bozuklukları

Seminerler ve Konferanslar

 • Deprem Travması İçin Kontrol Odaklı Davranış Terapisi Eğitimi, Ebru Şalcıoğlu, DATEM, Mart 2024
 • LGBTİ+ Bireylere Yaklaşım, Türk Psikologlar Derneği, Haziran 2022
 • Afet Sonrası Travma Eğitimi, Maya Vakfı, Kasım 2021
 • WISC-4 Test Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, Eylül 2021
 • MMPI Test Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, Şubat 2021
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Ebru Şalcıoğlu, DATEM, 2019- 2020
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Olcay Güner, Arkabahçe Eğitim Danışmanlık, Ağustos 2017
 • Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri, Türk Psikologlar Derneği, Ocak 2017
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, Azade Eğitim Danışmanlık, Ocak 2016