Uzman Klinik Psikolog Buse Şimşek

Buse Şimşek

Uzman Klinik Psikolog

Bağlanma Sorunları Kendini Tanıma Rüya Çalışmaları Varoluşsal Kaygılar Yaşam Zorlukları ve Çatışma

Eğitim

  • FMV Işık Üniversitesi

    Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

  • FMV Işık Üniversitesi

    Psikoloji / Lisans

Çalışma Ekolleri

Psikodinamik / Psikanalitik Terapi EMDR

Hakkında

FMV Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamladı. Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı Programı’nda ‘Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Aleksitiminin, Sosyal Medya Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü’ başlıklı tezini başarı ile sunarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Şu an yetişkinlerle psikodinamik yönelimle terapi seanslarına devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans dönemleri boyunca Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi ve Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesinde stajyer psikolog olarak görev yapmıştır. Mezun olduktan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmış olup aynı zamanda KAÇUV ve TEGV kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Çalışma Alanları

EMDR İlişki Sorunları Kendine Değer Verme Kendini İfade Etme Güçlükleri Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Olumsuz Anılar ve Deneyimler Sınır Kişilik Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Yetersizlik Özgüven

Seminerler ve Konferanslar

  • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, Işık Üniversitesi
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Doç. Dr. Durmuş Ümmet
  • Kriz Travma ve Yas Danışmanlığı Uygulayıcı Eğitimi, Dr. Öğr. Üyesi Nevin Dölek
  • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu
  • Çocuklarda Görüşme Teknikleri, Çocuklarda Uyum-Davranış Sorunları ve Çözüm Teknikleri Eğitimi, Uzm. Psk. Merve Karaburun, Psikoloji Enstitüsü
  • Uygulamalı Çocuk Testleri Eğitimi, Psk. Gizem Berikan Beydemir, Bilgelik Enstitüsü
  • Pedagojik Formasyon Sertifikası, İstanbul Üniversitesi