Büşra Pay

Uzman Klinik Psikolog
Tüm Psikologları Gör
Bağlanma Sorunları Değersizlik Depresyon Duygu Düzenleme Güçlüğü Duygudurum Bozuklukları Duygusal Yeme Erteleme Davranışı Fobi İletişim Problemleri İsteksizlik Kaçınma Kaygı Kayıp ve Yas Kendine Değer Verme Kendini Tanıma Mutsuzluk Mükemmelliyetçilik Negatif Düşünceler Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Olumsuz Anılar ve Deneyimler Özgüven Problemleri Panik Bozukluk Performans Kaygısı Sağlık Kaygısı Sınav Kaygısı Sosyal Beceri Sosyal Kaygı Tekrarlayan Yaşam ve Kişilik Örüntüleri Travma ve TSSB Tükenmişlik Yaşam Zorlukları ve Çatışma Yeme Bozuklukları Yetersizlik

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Daha sonra Üsküdar Gençlik Akademisi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamış ve kurum bünyesinde ebeveynlere yönelik seminerler gerçekleştirmiştir. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi boyunca Diyalektik Davranışçı Terapi ve Şema Terapi ekollerinde eğitim almıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ve Psk.Dr Serap Piri Erbaş tarafından verilen şema terapi süpervizyonlarına katılmıştır. Hakan Türkçapar, Aslıhan Dönmez ve Kadir Özdel tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi temel teori eğitimini tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca hastanede, anaokulunda ve huzurevinde gönüllü olarak çalışmıştır. “Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Sosyal Kaygı Belirtileri ile İlişkisinde Öz-Şefkatin Aracı Rolünün İncelenmesi” adlı tezini tamamlayarak Marmara Üniversitesi’nden uzman klinik psikolog ünvanını almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi ekollerinde yetişkin danışanlara yönelik psikoterapi hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) gönüllü bir üyesidir.

Eğitim

Özyeğin Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

Marmara Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler ve Konferanslar

• Bilişsel Davranışçı Terapi Temel (1. Modül) Eğitimi, Hakan Türkçapar, Aslıhan Dönmez, Kadir Özdel, POEM Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi, 50 saat

• Şema Terapi Süpervizyonu, Psk. Dr. Serap Piri Erbaş - Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, 1 yıl

• Somatik Deneyimleme Giriş Semineri, Sonia Gomez, Somatik Deneyimleme Türkiye, 13 saat

• MMPI Kişilik Testi Uygulama ve Yorumlama, Işıl Bilican Yurteri, İstanbul Şehir Üniversitesi, 14 hafta

• Terapi Performansını Arttırmak, Emre Konuk, Psikoterapi Enstitüsü Derneği

• EMDR ve Travma Söyleşileri, Emre Konuk, Psikoterapi Enstitüsü Derneği

• Narrative Terapi, Hasan Avcı, Psikoterapi Enstitüsü Derneği

• III. Aile Sempozyumu , Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

• LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği & Hiwell, 2022

• Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi, Uzman Klinik ve Sağlık Psikoloğu Gonca Küçüktetik & Hiwell, 2022

Daha iyi hissetmeye bugün başlayın

Uygulamayı indirin ve size en uygun psikologla eşleşin. Uzman psikoloğunuzla uyumunuzu görmek için 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yaparak terapi yolcuğunuza başlayın.